השתלט

השתלט
פעליםLeave a Comment on השתלט

השתלט

השתלט

פורסם ב- 15.6.22

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של ידידי הקורא יהושע אינדור.
אז מילת היום היא –
אִסְתַוְלַא اِسْتَوْلَى – השתלט על-, תפס; הפקיע, החרים; ניצח
יהושע שלח לי הקלטה מ- 13.5.22, שזו לשונה:
סלאם עליכם, מסא אלח’יר ללג’מיע.
אלמסתוטנין דח’לוא וסיטרוא עלא עמארת וליד אלג’עברי, אללי באב דארנא.
מע אלעלם, אנא אלי סנין בוג’ה ללמסאולין פי אלסלטה ופי ע’יר אלסלטה וללאח’ואן פי אלמחאפט’ה וע’ירהם נדאא’את אנה אלדאר הדי בצחש תט’להא פאצ’יה.
האי אלמסתוטנין קאעדין בסתולוא עלא אלדאר.
سلام عليكم، مسا الخير للجميع.
المستوطنين دخلوا وسيطروا على عمارة وليد الجعبري، اللّي باب دارنا.
مع العلم، أنا إلي سنين بوجّه للمسؤولين في السّلطة وفي غير السّلطة وللإخوان في المحافظة وغيرهم نداءات إنّه الدّار هدي بصحّش تظلّها فاضية.
هاي المستوطنين قاعدين بستولوا على الدّار.
שלום עליכם, ערב טוב לכולם.
המתנחלים נכנסו והשתלטו על הבניין של וליד אלג’עברי, שנמצא ליד הבית שלנו.
לידיעה, כבר שנים שאני שולח לאחראים ברשות ולא רק ברשות ולאחים במחוז ולזולתם פניות/קריאות על כך שאסור לבית הזה להישאר ריק.
הנה המתנחלים משתלטים על הבית.
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
הרקע:
בית התקומה: עשרות יהודים נכנסו לגור בבית חדש בחברון
המשפחות הגיעו באוטובוס ונכנסו לגור בבית התקומה שנקנה על ידי תנועת “הרחיבי” ונמצא על הדרך הראשית למערת המכפלה.
יהונתן גוטליב
י”ב באייר תשפ”ב, 13.05.22
לכתבה המלאה מערוץ 7:
=-=-=-=-=
השורש הערבי ו.ל.י (בגזרות פ”ו-ל”י) הוא אחד הנפוצים והעשירים בשפה:
* הפועל וַלַא ولى בבניין הראשון – בא בעקבות, בא אחרי-; היה סמוך ל-
* מַא יַלִי ما يلي – להלן (מיל’: מה שיבוא אחרי)
* הפועל וַלִיַ وَلِيَ גם בבניין הראשון אך במשקל אחר – כמו ולא, ובנוסף: היה ממונה על-, משל ב-, שלט ב-, התשלט על-; עזר, סייע; אהב, היה ידיד של-
* וִלַאיַה ولاية וברבים וִלַאיַאת ولايات, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – שלטון, ממשל, שליטה, סמכות חוקית; אפוטרופסות, מהימנות; מסירות, נאמנות; ידידות; קרבה משפחתית; אחדות; קדנציה שלטונית; ארץ, מדינה; בתקופה העות’מאנית: מחוז שבראשו עומד ואלי; משרת ה- ואלי (מיד להלן)
* אַלְוִלַאיַאתֶ אלְמֻתַּחִדַה الولايات المتّحدة – ארצות הברית
* וַלַאא’ ولاء, בצורת שם פעולה נוספת – נאמנות, ידידות; קרבה, קרבה משפחתית
* יַמִינֶ אלְוַלַאא’ يمين الولاء – שבועת אמונים למדינה או לשליט
* וַלַאא’ שַחְ’צִיּ ولاء شخصيّ – נאמנות אישית
* וַאלִי والي (וַאלִן والٍ) וברבים וֻלַאה وُلاة, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – אפוטרופוס; שליט, מושל, נציב, מי שמחזיק בשלטון. בתקופה העות’מאנית: מושל של ולאיה
* הפועל וַלַּא ولّى בבניין השני – מינה את- ל-; הטיל על- ל-; הפנה עורף ל-; חלף, הסתיים; ברח, נטש, עזב
* הפועל וַאלַא والى בבניין השלישי – סייע ל-, תמך ב-; אהד, חיבב; המשיך, התמיד; בא מיד אחרי-
* מֻוַאלַאה موالاة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – נהיה, נטייה; תמיכה, נאמנות; (אחת הדרכים להגיד) קואליציה
* מֻוַאלִי مُوالي (מֻוַאלִן مُوالٍ), בצורת הבינוני הפועל – תומך, עוזר; שומר אמונים
* הפועל אַוְלַא أولى בבניין הרביעי – מינה; הקדיש את- ל-
* אַוְלַא אִהְתִמַאמַן לִ- أولى اهتمامًا ل- – ייחס חשיבות ל-
* הפועל תַוַלַּא تولّى בבניין החמישי – קיבל על עצמו אחריות ל-, התמנה ל-; תמך ועזר; התרועע עם-, התיידד; התרחק, חלף, נטש
* מֻתַוַלִּי متولّي (מֻתַוַלִּן متولٍّ), בצורת הבינוני הפועל – ממונה, נאמן, מופקד על-; כינויים של ערבים מפורסמים רבים בהיסטוריה (לא היה לי כוח להעמיק בנושא…)
* הפועל תַוַאלַא توالى בבניין השישי – באו בזה אחר זה, ברצף
* תַוַאלִי توالي (תַוַאלִן توالٍ), בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הגעה ברצף, בעיקר בביטוי: עַלַא אלתַּוַאלִי على التّوالي – ברצף, ברציפות, בתכיפות
* מֻתַוַאלִי متوالي (מֻתַוַאלִן متوالٍ) בצורת הבינוני הפועל – רצוף, תמידי. מֻתַוַאלִיַה متوالية, בנקבה, כשם עצם: סדרה, טור
מהבניין השישי, כפי שאני מבין, נוצר השורש התנייני ת.ל.י/ת.ל.ו העוסק בדברים שאמורים לבוא בעתיד, כמו במילה המפורסמת: אַלתַּאלִי التّالي
* וִלַאאַן وِلاءً – בזה אחר זה
* הפועל אִסְתַוְלַא استولى בבניין העשירי – מילת היום
* אִסְתִילַאא’ (עַלַא מַכַּאן) استيلاء (على مكان), בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הפקעה, השתלטות (על מקום), תפיסתו, כיבושו
* מֻסְתַוְלִי مستولي (מֻסְתַוְלִן مستولٍ), בצורת הבינוני הפועל – שולט, משתלט
* וַלִיּ وليّ וברבים אַוְלִיַאא’ أولياء – בן חסות; אפוטרופוס, ממונה; עוזר, מסייע, בעל ברית; ידיד, מקורב, מגן, שומר; שכן, חוסה; ידיד אלוהים, אדם קדוש באסלאם; אחד מכינויי האל
* וַלִיַּה وليّة, בנקבה – אישה, אישה נשואה; זקנה חסרת מפרנס; אהבה, אהדה, תמיכה, סיוע; מרדעת (שטיח מתחת לאוכף) של חמור
* וַלִיֶּ אלְאַמְר وليّ الأمر – הורה; אפוטרופוס
* אַוְלִיַאאֶ אלְאֻמוּר أولياء الأمور – הורים; שליטים, בעלי שררה
* וַלִיּ טַבִּיעִיּ وليّ طبيعيّ – הורה, אפוטרופוס טבעי
* וַלִיּ שַרְעִיּ وليّ شرعيّ – אפוטרופוס חוקי
* וַלִיֶּ אלְעַהְד وليّ العهد – יורש העצר
* וַלִיֶּ אלנִּעְמַה/אלנִּעַם وليّ النّعمة/النّعم – מיטיב, גומל חסדים, נדבן, תורם
* אַוְלַא בִּ- أولى ب-, בצורת ערך היתרון וההפלגה – ראוי יותר, זכאי יותר, מתאים יותר, עדיף
* מִן בַּאבּ אַוְלַא من باب أولى – על אחת כמה וכמה
* מַוְלַא مولى (מַוְלַן مولًى) וברבים מַוַאלִי موالي (מַוַאלִן موالٍ) – אדון, שליט, אפוטרופוס; בן חסות, עבד; קרוב משפחה; חבר, בעל ברית; נדיב לב, מרעיף מתנות
* אַלְמַוַאלִי الموالي – המוסלמים החדשים שהצטרפו לאסלאם בימי הכיבוש הערבי והפכו לבני חסות של הערבים שהתיישבו בארצותיהם
* מַוְלַאנַא مولانا – אדוננו; אלוהים; ראש כת שיעי (המילה פחות בשימוש באזורנו, אך נפוצה מאוד בעולם הערבי כולו)
* מַוְלַוִיּ مَوْلويّ – מלומד דת; סגפן; איש כת ה- אַלְמַוְלַוִיַּה المَوْلويّة
* הפועל עם השורש התנייני המרובע תַמַוְלַא تمولى על דרך הבניין החמישי – נעשה אדון; עשה עצמו אדון
מוסיף הקורא דן לוי:
ولي = לוי
אותה משמעות של ליווי, נאמנות
התזוזה במיקום העיצורים זהה לשורשים وصي צוה
=-=-=
בתמונה: כומר מגרש שד שהשתלט על אדם
זה היה הפוסט ה- 1,745 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x