ציוד

ציוד
פעלים שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on ציוד

ציוד

ציוד

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתו של הקורא Alon Hadad, שכתב לנו בזמנו על הפוסט נט’ף:
“פוסט יפה.
כל פועֵל יודע שבסוף יום עושים ניקיון ומקפלים את הכלים “בעד’ אל תנדיף ק’ם כול אל עידי”.
אולי תעשו פעם את המילה “עידי”
המשפט שאלון כתב: בעד אלתנט’יף קים כל אלעִדֶּה بعد التنظيف قيم كل العدّة – לאחר הניקוי תרים/תסדר את כל הכלים/הציוד
אז מילת היום היא –
עִדֶּה عِدّة או עֻדֶּה عُدّة וברבים עֻדַד عُدَد או עִדַד – מכשיר, ציוד, כלים, כלי עבודה; בסמיכות: מספר-, כמה-
בעבר פרסמנו את הדברים הבאים:
מילת היום היא –
עַדַּאד عَدَّاد וברבים עַדַּאדַאת عدّادات – מונֶה, שעון מדידה
עַדַד عَدَد וברבים אַעְדַאד أعداد – מספר; סִפְרָה; ספירה; מִפְקָד; גיליון (מספר כך וכך) של עיתון או כתב עת
לשמיעה:

השורש הערבי ע.ד.ד (בגזרת הכפולים) הוא אחד הנפוצים בשפה והוא עוסק במספרים, בהכנות ובמוכנות.
בעברית הוא אינו קיים (המילה עידוד נגזרת מהשורש ע.ו.ד).
מעניין לשים לב לעובדה הבאה:
בערבית, בבניין הפועַל הראשון, משמעות הפועל העיקרית היא ספר וגם חישב. חישוב עוסק במספרים.
אולם לפועל יש גם משמעות של: חשב/החשיב את- ל-.
גם בעברית השורש ח.ש.ב עוסק הן במשמעות של חשיבה, מחשבה והחשבה, אך גם בחישוב מספרי. יפה, נכון?
מילת היום, עדד, מספר, מופיעה באינספור ביטויים, מכל תחום בחיים (בעיקר מתמטיקה), ובחרתי שלא להלאות אתכם בהם.
* הפועל עַדּ عدّ בבניין הראשון – ספר, מנה, חישב; חשב/החשיב את- ל-
* לַא יֻעַדּ וַלַא יֻחְצַא لا يُعدّ ولا يُحصى – אין ספור, רב מאוד (מיל’: בלתי נספר ובלתי נמנֶה)
* עַדּ عدّ, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – ספירה, חישוב
* עַדּ עַכְּסִיּ / תַנַאזֻלִיּ / תַרַאגֻ’עִיּ عدّ عكسيّ / تنازليّ / تراجعيّ – ספירה לאחור
* עַדֶּ אלְאַצְוַאת عدّ الأصوات – ספירת הקולות (בבחירות)
* עַדִּיַּה عدّيّة – שיטת ספירה, למשל: אֶלְעַדִּיַּה אֶלְעַשְרִיַּה العدّيّة العشريّة – השיטה העשרונית
* עִדֶּה عِدّة או עֻדֶּה عُدّة וברבים עֻדַד عُدَد או עִדַד, בצורת שם פעולה/מצדר נוספת של הבניין – מכשיר, ציוד, כלים, כלי עבודה; בסמיכות: מספר-, כמה-
* צֻנְדוּקֶ אלְעִדֶּה صندوق العدّة – ארגז כלים
* עִדֶּה عِدّة, בנוסף – תקופת ההמתנה בת שלושה חודשים של אישה גרושה לאחר גירושיה לפני שתוכל להינשא בשנית, להבטיח שאינה בהיריון מבעלה הקודם
* תַעְדַאד تعداد וברבים תַעְדַאדַאת تعدادات בצורת שם פעולה/מצדר נוספת של הבניין – מִפְקָד, ספירה, מספר מניין; מפקד אוכלוסין
* מַעְדוּד معدود, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – ספור, מנוי; קבוע
* דַקַאאֶק מַעְדוּדַה دقائق معدودة – דקות ספורות
* הפועל עַדַּד عدّد בבניין השני – ספר, חישב
* הפועל אַעַדַּ أعدّ בבניין הרביעי – הכין; הכשיר; צייד
* אִעְדַאד إعداد וברבים אִעְדַאדַאת إعدادات, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הכנה, הכשרה; התקנת תוכנה
* אִעְדַאדִיּ إعداديّ – מכין (גוף, גורם, מכשיר)
* מַדְרַסֶה אִעְדַאדִיֶּה مدرسة إعداديّة – חטיבת ביניים (מיל’: בית ספר מכין, מכשיר)
* מֻעַדַּאת معدّات, בצורת הבינוני פעול רבות – ציוד; אפסניה (בעיקר בהקשרים צבאיים. מיל’: מוכנוֹת)
* הפועל תַעַדַּדַ تعدّد בבניין החמישי – התרבה
* תַעַדֻּד تعدُّد, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – ריבוי, התרבות
* זַוַאג’ תַעַדֻּדִיּ زواج تعدّديّ – פוליגמיה, רב זוגיות, נישואי כפל (“רוב סוגי הפוליגמיה הנפוצים הם של פוליגיניה – גבר אשר לו מספר בנות זוג. פוליאנדריה – אישה בעלת מספר בני זוג – היא תופעה נדירה יותר בתרבות ובהיסטוריה האנושית”. ויקיפדיה)
* תַעַדֻּדֶ אלזַּוְגַ’את تعدّد الزّوجات – פוליגיניה, נישואי גבר אחד למספר נשים, “ריבוי נשים”
* תַעַדֻּדֶ אלְאַאלִהַה تعدّد الآلهة – פוליתאיזם (האמונה באלילים רבים)
* תַעַדֻּדִיַּה تعدّديّة – פלורליזם; משטר רב מפלגתי (מיל’: מצב בו קיימים פרטים רבים מסוג מסוים)
* מֻתַעַדֶּד متعدّد, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – רב, מרובה
* מֻתַעַדֶּדֶ אלְאַטְרַאף متعدّد الأطراف – רב-צדדי
* מֻתַעַדֶּדֶ אלִאסְתִעְמַאל / אלִאסְתִחְ’דַאם متعدّد الاستعمال/الاستخدام – רב-שימושי
* הפועל אִסְתַעַדּ استعدّ בבניין העשירי – התכונן, היה מוכן
* אִסְתַעִדּ! استعِدّ!, בציווי – היכון!; עמוד דום!
* אִסְתִעְדַאד استعداد וברבים אִסְתִעְדַאדַאת استعدادات, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – נכונות, מוכנות, כוננות; היערכות
* חַאלַת אִסְתִעְדַאד حالة استعداد – מצב כוננות (בצבא)
* דַרַגַ’ת אִסְתִעְדַאד درجة استعداد – רמת כוננות (בצבא)
* עַלַא אֻהְבַּתֶ אלִאסְתִעְדַאד على أهبة الاستعداد – במצב כוננות, כשהוא דרוך ומוכן
* מֻסְתַעִדּ مستعِدّ, בצורת הבינוני הפועל – מוכן
* עַדַד מִנֶ אל- (ואז שם עצם מיודע) عدد من ال- – מספר-, כמה-
* עַדַדִיּ عدديّ – של מספר, ספרתי
* בַּיַאן עַדַדִיּ بيان عدديّ – דוח סטטיסטי
* תַפַוֻּק עַדַדִיּ تفوّق عدديّ – עדיפות/עליונות מספרית
* לַוְחַתֶ אלְאַעְדַאד لوحة الأعداد – חוגה (בטלפון ישן); מקשי המספרים (בכל סוגי הטלפונים מהתקופה שבין אלו עם החוגה לחכמים בני זמננו, לא כולל); לוחות מספריים, טבלאות עם מספרים (מיל’: לוח המספרים)
* עַדִיד عديد וברבים אַעְדַאד أعداد או עַדַאאֶד عدائد – רב, מרובה, עצום במספרו
* מִעְדַאד مِعداد – חשבונייה
* עַדַּאד عدّاد וברבים עַדַּאדַאת عدّادات, במשקל בעלי המלאכה – מונה, שעון מדידה
* עַדַּאדֶ אלְחַרַארַה عدّاد حرارة – (אחת הדרכים להגיד) מדחום
* עַדַּאדֶ אלסֻּרְעַה عدّاد السّرعة – מד מהירות
* עַדַּאד מִיַאה / כַּהְרַבַּאא’ عدّاد مياه / كهرباء – מונה מים / חשמל
* לַוְחַתֶ אלְעַדַּאדַאת لوحة العدّادات – לוח המחוונים (שימו לב: מחוון עם חית, מלשון חיווי לנהג, ולא עם כף, מלשון הכוונה)
* מַא לוֹש עַדַד ما لوش عدد – רב מאוד, קיים במספר גדולה (מיל’: אין לו מספר)
* אִללִּי בִּסַכֶּר מַא בִּעִדּ אלֶקְדַאח/אלְכַּאסַאת اللّي بسكّر ما بعدّ القداح/الكاسات – כשאתה עוסק בגדולות אל תתעסק בזוטות; לא אכפת לי מהתוצאות (מיל’: מי שמשתכר אינו סופר את הכוסיות ששתה)
* אִללִּי יַאכֹּלֶ אלצַּ’רְבּ מִש זַי אִללִּי יְעִדֹּה إللّي ياكل الضّرب مش زي إللّي يعدّه – אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו (מיל’: זה שמקבל מכות אינו כמו זה אשר סופר אותן)
* בַּעֶד מַא תְסַלֶּם עַלֵיה תְעִדּ צַוַאבְּעַכּ بعد ما تسلّم عليه تعدّ أصابعك – הוא גנב גדול, הוא נוכל מסוכן, אי אפשר לסמוך עליו (מיל’: אחרי שתדרוש בשלומו תספור את אצבעותיך [לבדוק פן גנב לך אחת מהן])
כתב לנו יובל ברגר:
ניסאן – בביעוא אלעדה ואלפדאן نيسان – ببيعوا العدّة والفدّان
אפריל – מוכרים את הציוד והפדאן (מידת שטח). הכוונה היא שבאפריל מסתיימת תקופת עיבוד השטח החקלאי ומתחילה עונת הקטיף והקציר. החקלאי מוכר את הציוד שאינו זקוק לו ואת השטח המעובד בשיטת הצ’מאן למי שקונה את היבול.
צילום: Matilda Alloway
זה היה הפוסט ה- 2,450 שלנו.
שיהיה יום נהדר,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x