רצה

רצה
פעלים2 תגובות על רצה

רצה

רצה

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של חבר.
אז מילת היום היא –
אַרַאדַ أَرَادَ – רצה, חפף; התכוון
הפועל הזה הוא פועל ספרותי, בעיקרון, אך יש מקומות בהם הוא נפוץ גם בשפה המדוברת (למשל בניבים העיראקיים, אך לא רק).
החבר שלח לי סרטון, שנושא על עצמו שני חשבונות טיק טוק:
shogi18
Shogimohammed
עם פחות מ- 3,000 עוקבים, ו-
husam_abuhamad
hussam abu hammad
עם פחות מ- 4,000 עוקבים. הפרט היחיד שחסאם אבו חמאד حسام أبو حماد כותב על עצמו הוא מספר הטלפון שלו, שנושא קידומת ירדנית.
אג’וא לענד אלחמאר, קאלוא לה: רח תקצ’י חיאתכ תשתע’ל מן טלוע אלשמס לע’רובהא ותאכל שעיר ותעיש עלא אלארצ’ 50 סנה.
קאל להן: לא. 20 בתכפי.
קאלוא לה: לכ מה תריד.
אג’וא לענד אלכלב. קאלוא לה: רח תחרס ביות אלנאס ותכון צדיק אלאנסאן ותעיש עלא הידא אלארצ’ 30 סנה.
קאל להן: לא. 15 בתכפי.
קאלוא לה: לכ מא תריד.
אג’וא לענד אלקרד, קאלוא לה: רח תקצ’יהא תתנקל מן שג’רה לשג’רה ותצ’חכ אלנאס עליכ ותעיש עלא הידי אלארצ’ 20 סנה.
קאל להן: לא. 10 בתכפי.
קאלוא לה: לכ מא תריד.
אג’וא לענד אלאנסאן, קאלוא לה: אנת סיד אלמח’לוקאת כלהא, רח תעיש מתל מא אנת בדכ, בס רח תעיש חיאה עמרהא 20 סנה.
קאל להן: לא. בדי אל 30 סנה תאעת אלחמאר ואל 15 תאעת אלכלב ואל 10 תאעון אלקרד.
פקאלוא לה: לכ מא תריד.
מן וקתהא לליום ביעיש אלאנסאן כאנסאן 20 סנה, ומן בעדהא ביתג’וז וביעיש 30 סנה מתל אלחמאר יפלח, ומן בעד מא יג’יה ולאד ביעיש מתל אלכלב ביחרס ביתה וביציר צדיק עילתה, ואאח’ר שי בס יכבר ביעיש 10 סנין מתל אלקרד, ביתנקל מן בית לבית וביצ’חכ אלנאס עליה.
اجوا لعند الحمار، قالوا له: رح تقضّي حياتك تشتغل من طلوع الشّمس لغروبها وتاكل شعير وتعيش على الأرض ٥٠ سنة.
قال لهن: لا. ٢٠ بتكفّي.
قالوا له: لك مه تريد.
اجوا لعند الكلب. قالوا له: رح تحرس بيوت النّاس وتكون صديق الإنسان وتعيش على هيدا الأرض ٣٠ سنة.
قال لهن: لا. ١٥ بتكفّي.
قالوا له: لك ما تريد.
اجوا لعند القرد، قالوا له: رح تقضّيها تتنقّل من شجرة لشجرة وتضحّك النّاس عليك وتعيش على هيدي الأرض ٢٠ سنة.
قال لهن: لا. ١٠ بتكفّي.
قالوا له: لك ما تريد.
اجوا لعند الإنسان، قالوا له: انت سيّد المخلوقات كلّها، رح تعيش متل ما انت بدّك، بسّ رح تعيش حياة عمرها ٢٠ سنة.
قال لهن: لا. بدّي ال ٣٠ سنة تاعة الحمار وال ١٥ تاعة الكلب وال ١٠ تاعون القرد.
فقالوا له: لك ما تريد.
من وقتها لليوم بيعيش الإنسان كإنسان ٢٠ سنة، ومن بعدها بيتجوّز وبيعيش ٣٠ سنة متل الحمار يفلح، ومن بعد ما يجيه ولاد بيعيش متل الكلب بيحرس بيته وبيصير صديق عيلته، وآخر شي بس يكبر بيعيش ١٠ سنين متل القرد، بيتنقّل من بيت لبيت وبيضحّك النّاس عليه.
באו לחמור, אמרו לו: אתה תחיה את חייך כשאתה עובד מזריחת השמש ועד שקיעתה, תאכל שעורה ותחיה על האדמה 50 שנה.
הוא אמר להם: לא. 20 מספיקות לי (לפי ההמשך הוא טעה והתכוון ל- 30).
אמרו לו: תקבל כפי שאתה רוצה.
באו לכלב, אמרו לו: אתה תשמור על בתי האנשים, תהיה חברו של האדם ותחיה על האדמה הזו 30 שנה.
הוא אמר להם: לא. 15 מספיקות לי.
אמרו לו: תקבל כפי שאתה רוצה.
באו לקוף, אמרו לו: אתה תחיה כשאתה עובר מעץ לעץ, תצחיק את האנשים ותחיה על האדמה הזו 20 שנה.
אמר להם: לא. 10 מספיקות לי.
אמרו לו: תקבל כפי שאתה רוצה.
באו לאדם, אמרו לו: אתה אדון החיות כולן, תחיה כפי שאתה רוצה, אבל תחיה חיים באורך 20 שנה.
אמר להם: לא. אני רוצה את ה- 30 של החמור, ה- 15 של הכלב וה- 10 של הקוף.
אמרו לו: תקבל כפי שאתה רוצה.
מאז ועד היום האדם חי כאדם 20 שנה, אח”כ הוא מתחתן, חי 30 שנה וחורש כמו חמור, ולאחר שנולדים לו ילדים הוא חי כמו כלב, שומר על ביתו והופך לחבר של משפחתו, ולבסוף כשהוא מתבגר הוא חי 10 שנים כמו קוף, עובר מבית לבית ומצחיק את האנשים (כלומר אנשים ילעגו לו).
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
=-=-=-=-=
בעבר פרסמנו את הדברים הבאים:
מילת היום היא –
רַאאֶד رَائد וברבים רֻוַּאד روّاد – חלוץ, פורץ דרך; מוביל, מוביל דרך, מנהיג; סייר, משוטט, תייר, מבקר; דרגת רב-סרן / רב-פקד; דורש, שואף, שוחר; שם פרטי
השורש הערבי ר.ו.ד (בגזרת ע”ו) עוסק ברצונות, בהאטה ובחלוציות (ואל תתבלבלו עם השורש ר.ו.צ’ שעוסק בספורט):
* הפועל רַאד راد בבניין הראשון, שמילת היום היא צורת הבינוני הפועל שלו – ביקש, דרש; נסע, שוטט; רעה בשדה
* רִיַאדַה ريادة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – מעמד מוביל וחלוצי, חלוציות, הובלה
* רַאאֶדֶ אלְפַצַ’אא’ رائد الفضاء – אסטרונאוט (מיל’: חלוץ החלל)
* הפועל רַוַּדַ روّد בבניין השני – גרם ל- שיבקש
* הפועל הספרותי רַאוַדַ راود בבניין השלישי – ניסה לרמות את-, פיתה את-
* הפועל אַרַאדַ أراد בבניין הרביעי – רצה, חפץ; התכוון
* אִרַאדַה إرادة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – רצון, רצון חופשי, כוח רצון, שאיפה, יכולת בחירה; צו
* אִרַאדַתֶ אללָּה إرادة الله – זה מאלוהים, רצון האל
* בִּאִרַאדַתֶ אללָּה بإرادة الله – בעזרת האל, ברצון האל
* אִרַאדַה מַלַכִּיַּה إرادة ملكيّة – צו מלכותי
* אִרַאדַה צֻלְבַּה إرادة صُلبة – רצון עז
* מֻרַאד مراد, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – רצון, שאיפה, בקשה, משאלה; מגמה; שם פרטי
* הפועל הספרותי אַרְוַדַ أرْوَد גם בבניין הרביעי אך על דרך גזרת השלמים – האט, נתן ארכה
* הפועל הספרותי אִרְתַאדַ ارتاد בבניין השמיני – ביקש
* הפועל הספרותי אִסְתַרַאדַ استراد בבניין העשירי – ציית
* רוּד رُود – מתינות, איטיות (לא בשימוש)
* רֻוַיְדַן רֻוַיְדַן رويدًا رويدًا, במשקל ההקטנה – לאט לאט, בנחת
* רֻוַיְדַכּ رويدك – לאט לך! אל תמהר!
* אִדַ’א / אִן אַללָּה רַאד إذا / إن الله راد – אם ירצה האל (הגרסה הנדירה יותר ל- אן שאא’ אללה)
* אִדַ’א בִּתְרִיד إذا بتريد – ברשותך, אם תואיל, בבקשה ממך (מיל’: אם תרצה)
* בִּתְרִיד שִי? بتريد شي؟ – אתה רוצה משהו?
* אֶלְעַבֶּד בִּקְדַר יְעַ’יֶּר אִרַאדֶת רַבֹּה? العبد بقدر يغيّر إرادة ربّه؟ – זהו רצון האל והאדם אינו יכול לשנותו (מיל’: האדם/העבד יכול לשנות את רצון אלוהיו?)
=-=-=-=
(1)
את ראא’ד צלאח, מנהיג התנועה האסלאמית – הפלג הצפוני אנו כבר מכירים פה מצוין
(2)
“ראאד אלעטאר (בערבית: رائد العطّار; כונה “אבו אַיְמַן”) (1974 – 21 באוגוסט 2014) היה מפקד בכיר בחמאס, המפקד בפועל של גדודי עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון חמאס. שימש כמח”ט רפיח. חוסל על ידי צה”ל בתקיפה אווירית במהלך מבצע צוק איתן. היה ממתכנני אירוע החטיפה של גלעד שליט בשנת 2006, וכן אחראי להחזקתו בשבי. כמו כן שלח חוליות טרור מעזה לסיני על מנת שיירו רקטות לעבר אילת. […]” (ויקיפדיה)
(3)
ראאד אלכרמי (בערבית: رائد الكرمي; 1974 – 14 בינואר 2002) היה טרוריסט בכיר בגדודי חללי אל-אקצא מטולכרם, אשר עמד בראש חוליית תנזים, האחראית לעשרות פיגועים בהם נרצחו או נפצעו אזרחים וחיילים ישראלים רבים. פעל תחת אחריותו הישירה של מרואן ברגותי, ראש התנזים ביהודה ושומרון. חוסל בינואר 2002 במהלך האינתיפאדה השנייה. […]” (שם)
=-=-=
“לילא מוראד (בערבית: ليلى مراد, תעתיק מדויק: לילא מראד) (17 בפברואר 1918 – 21 בנובמבר 1995) הייתה שחקנית וזמרת מצרייה ממוצא יהודי. […]” (שם)
=-=-=-=
הקורא עמוס נוי מזכיר לי ששכחתי את:
אֶלשַּעְבּ יֻרִיד אִסְקַאטֶ אלנִּטַ’אם! الشّعب يريد إسقاط النّظام! – העם רוצה להפיל את השלטון! (סיסמת האביב הערבי)
כותבת לנו ורה כהן בסו:
صباح الفل لكل من يريد صباحي????
צַבַּאחֶ אלְפֻלּ לִכֻּלּ מַן יֻרִיד צַבַּאחִי
בוקר טוב (فل צמח יסמין) לכל מי שרוצה את הבוקר שלי.
כלומר: בוקר טוב לכל מברך אותי בבוקר טוב.
אצל יהודי עיראק האות ר נהגת כ ע’ (غ)
וכאן נכנסת הברכה של אמי ז”ל שעדיין קולה מהדהד באוזני ❤️
الله يعطيك مغادك (مرادك)
אללה יעטיכי מע’אדכ
אלוהים יתן לך את הכוונות/הרצון שלך
כלומר אלוהים יגשים את משאלות ליבך.
ויש גם: קֻוַּתֶ אלְאִרַאדַה قوّة الإرادة – כוח רצון.
=-=-=
זה היה הפוסט ה- 2,081 שלנו.
שיהיה יום נהדר,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
אסף כ"ץ

לא צוין פה המובן מאליו – השורש המקביל בעברית הוא ר.צ.ה. בשינוי של הגזירה ושל ד->צ

Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x