אם
קרובי משפחה שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on אם

אם

אם

פורסם לראשונה ב- 4.1.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתו של הקורא @Hagai Fodor, שכתב לנו בעקבות הפוסט אנג’אב (הבאת ילדים לעולם):
“האם אפשר פוסטים הקשורים למשפחה? עוד מילים לילדים, הורים”.
אחרי שפגשנו פה לא מזמן את וַלַד – ילד, בן, ואת ואלֶד – הורה, אבא,
אז מילת היום היא –
אֻםּ أُمّ וברבים אֻמַּהַאת أُمّهات – אם, אמא (שימו לב שגם בעברית הריבוי מופיע עם ה”א סתומה ולא ברורה: אמהות); בהשאלה: מקור; בעלת- (כך וכך, המקבילה הנשית של אַבּוּ-)
אמא בפי ילדים, שפונים לאמא שלהם, במדוברת, היא יַמַּא يمّا
השורש הערבי א.מ.ם (בגזרת הכפולים, כאשר אין ספק שמדובר במקור בשורש דו-עיצורי: א.ם) עוסק באמהות, בדברים קדמיים ובכאלה שעומדים מול קהל, למשל משרת האִמַאם.
בעברית הוא מופיע בהקשרים של אמהות.
קיימים עשרות ביטויים נפוצים עם המילה “אם”, והחלטתי לוותר הפעם על הרשימה הארוכה…
להלן עיקרי מופעי השורש:
* הפועל הספרותי אַמַּ أمّ בבניין הראשון – הלך בכיוון-, הלך אל-; עמד בראש, הנהיג
* אַמַּת أمّت, בנקבה – הפכה לאמא
* הפועל הספרותי אַמַּם أمّم בבניין השני – הלאים
* תַאְמִים تأميم, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הלאמה
* מֻאַמַּם مؤمّم, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מולאם
* הפועל הספרותי אִאְתַםַּ בִּ- ائتمّ ب- בבניין השמיני – הלך בעקבות-
* אֻםּ- أمّ- – אֻם כך וכך (אם עלי, אם מחמד, אם ח’אלד וכו’), כינויין של אמהות. זו המקבילה הנשית של אבו-. לרוב האימהות יכונו על שם בנן הזכר הראשון
* אֻםֶּ אלְמֻאְמִנִין أمّ المؤمنين, וברבים אֻמַּהַאתֶ אלמאמנין – כינוי לכל אחד מנשותיו של הנביא מוחמד, או לכלל נשותיו, ברבים (מיל’: אם המאמינים)
* שַאהַדַ בִּאֻםִּ עַיְנַיְהִ شاهد بأمّ عينيه – ראה במו עיניו
* אֻמַּהִיּ أمّهيّ – אימהי
* לֻעַ’תֶ אלְאֻם لغة الأمّ – שפת האם
* לַוְחַת אֻםּ لوحة أمّ – לוח אם (במחשב)
* אֻמוּמַה أمومة – אימהות
* אִגַ’אזֶתֶ אלְאֻמוּמַה إجازة الأمومة – חופשת לידה
* אַמַאמַ أمام – מול, לפני, כלפי (מילת יחס)
* אַמַאמִיּ أماميّ – קדמי
* אִלַא אלְאַמַאם! إلى الأمامّ – קדימה
* אִלַא אלְאַמַאם עַלַא טַרִיקֶ אלְגִ’הַאד! إلى الأمام على طريق الجهاد – קדימה דרך הג’האד! (כך פותחים מסמכים רבים [כרוזים וכו’] של גורמים אסלאמיסטיים מיליטנטיים פונדמנטליסטיים)
* אִמַאם إمام וברבים אַאִמַּה أئمّة – מנהיג, מפקד העומד בראש הצבא; ראש (תפקיד), ראש אסכולה; עורך התפילה העומד בראש המתפללים, שליח ציבור במסגד; מוביל גמלים
* אַלְאִמַאםֶ אלְמֻנְתַטַ’ר الإمام المنتظر – הגואל שמצפים לבואו (באסלאם השיעי)
* אִמַאמַה إمامة – כהונת האמאם, מנהיגות, ראשות
* אֻמִּיּ أمّيّ – בור, נבער, אנאלפבית; בן לאומות העולם (אשמח לעזרת הקוראים בתשובה לשאלה מה הקשר של השורש לשדה המשמעות הזה)
הקוראים עזרו בטוענם (ראו בתגובות) שההתייחסות השֵמית העתיקה לאומות העולם או לעמי העולם (והארץ) תמיד הייתה עם נופך של התנשאות, כך אפילו בעברית בצירוף: “בור ועם הארץ”. בחזקת: “אנחנו חכמים, כל השאר פחות”…
* אֻמִּיַּה أمّيّة – בורות, נבערות, אנאלפביתיות
* מַחוּ אלְאֻמִּיַּה محو الأمّيّة – אוריינות (מיל’: ביעור הבערות)
להלן מויקיפדיה:
“אוֹריינות (באנגלית: Literacy), במשמעותה הבסיסית, היא היכולת לקרוא ולכתוב. בהתאם לכך, מקור השם הוא מהמילה בר-אוריין, שפירושה בארמית הוא אדם היודע לקרוא בתורה (בארמית: אורייתא) […].”
* אֻמַּה أمّة ורבים אֻמַם أمم – אומה, עם; שבט
* אֻמַמִיּ أمميّ – בין לאומי; נוכרי, זר, עכו”ם
* אֻמַמִיּה أمميّة – בינלאומיות, אינטרנציונל
* נַשִידֶ אלְאֻמַמִיּה نشيد الأمميّة – המנון האינטרנציונל (הקומוניסטי)
* אֻמַּת לַא אִלָהַ אִלַּא אללָּה أمّة لا إله إلّا الله – המוסלמים, אומת המוסלמים (מיל’: אומת [אלו שאומרים] אין אל מלבד אללה)
* אֻמַּתֶ אלְמֻסְלִמִין أمّة المسلمين – המוסלמים, אומת המוסלמים
* אַלְאֻמַםֶ אלְמֻתַּחִדַה الأمم المتّحدة – האומות המאוחדות
* אֻמַּה עַרַבִּיַּה וַאחִדַה דַ’את רִסַאלַה חַ’אלִדַה أمّة عربية واحدة ذات رسالة خالدة – אומה ערבית אחת בעלת שליחות נצחית (סיסמת מפלגת הבעת’ הסורית)
* אֶלְחַאגֶ’ה אֻםֶּ אלִאחְ’תִרַאע الحاجة أمّ الاختراع – הצורך הוא אם כל המצאה
* אֶלְגַ’נֶּה תַחְת אַקְדַאםֶ אלְאֻמַּהַאת الجنّة تحت أقدام الأمّهات – לאימהות מגיע הכל (מיל’: גן העדן נמצא תחת רגלי האימהות)
* אֻםֶּ אלדֻּנְיַא أمّ الدّنيا – מרכז העולם, “אם העולם”; כינויה של מצרים; כינויה של קהיר
* אֻםּ בַּדִילֶה أمّ بديلة – אם פונדקאית (מיל’: אם חליפית)
* אִקְלֶבֶּ אלְגַ’רַּה עַלַא תֻמְּהַא תִטְלַעֶ אלְבִּנת לַאֻמְּהַא اقلب الجرّة على تمّها تطلع البِنت لأمّها – התפוח לא נופל רחוק מהעץ (גרסת הבנות, לרוב בהקשר שלילי. מיל’: הפוך את הכד על פיו והבת עדיין “תצא” כמו אמה)
* אֶלְקִרְד פִי עֵין אֻמֹּה עַ’זַאל القرد في عين أمّه غَزَال – הקוף בעיני אימו הוא צבי
בערבית הצבי, ע’זאל הוא סמל היופי, כשהקוף, קרד, הוא סמל הכיעור.
* אִללִּי בְּיַאח’ֹד אֻמִּי בַּקוּל לֹה עַמִּי اللّي باخد أمّي بقول له عمّي – זה המצב, צריך להסתגל למצב החדש (מיל’: מי שנישא לאמי [לאחר מות אבי] אני קורא לו דודי)
* זַיּ אֻםֶּ אלְערוס רַאיְחַה גַ’איֶה / פַאצְ’יֶה מַשְע’וּלֶה زيّ أمّ العروس رايحة جاية / فاضية مشغولة. – מעמיד/ה פני עסוק/ה (מיל’: כמו אמא של הכלה, הולכת ובאה / פנויה-עסוקה, וזאת כי ההכנות לחתונה הן באחריות משפחת החתן, כך שלאם הכלה אין הרבה מה לעשות והיא מחפשת תעסוקה); חסר/ת מנוחה, מתרוצצ/ת
* שַבְּעַאן מִן חַלִיבּ אֻמֹּה شبعان من حليب أمّه, או: שַארֶבּ מִן בִּזּ אֻמֹּה شارب من بزّ أمّه – גיבור, אמיץ, גבר לעניין בחור כארז (מיל’: שבע מחלב אמו; שתה משדי אמו)
* אִנְתֶ אִבֶּן אֻמַּכּ انت ابن أمّك – מפונק שכמוך! אתה ילד של אמא (שלך)
* קיימות גם המיליות אַמַּא أمّا ו- אִמַּא إمّا, אך בשל מורכבות ההסבר לגביהן הן יישארו פה רק ברמת שורת אזכור ותו לא…
וכמובן, ישנן קללות רבות עם אמא. חסכתי אותן מכם…
=-=-=
באשר לה”א המוזרה בצורת הריבוי אמהות, כותב לנו @עידו רוטשטיין:
ה ه בריבוי המילה امهات נקראת ه פרוסטתית ומטרתה לשמור על מערך התנועות והצלילים.
היא מופיעה במילים נוספות כמו مهما (יהיה אשר) וכן גם בריבוי של מילים לועזיות כמו راديوهات ו سيناريوهات.
תופעה מעניינת באותו ההקשר היא המילה عصفور (עצפור, ציפור) שבה ה- ع היא הפרוסטתית. יש כאלו שמאמינים שה- ع בעברה הייתה ه (אותה אחת מקודם) ובהשפעת העיצור הנחצי ص הפכה ל- ع.
אפשר לראות את הדמיון למילה ציפור בעברית מה שמעיד עוד שאולי ה- ع לא הייתה שם מההתחלה.
=-=-=-=
בתמונה:
מיכל אנסקי המצודדת מפגינה גילויי אימהות מודרנית בתמונה שהסעירה את הרשת לאחרונה
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x