אתר

אתר
מקומות פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות עצם (מופשטים)Leave a Comment on אתר

אתר

אתר

פורסם לראשונה ב- 6.3.20

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתה של הקוראת Hila Tlumak Shaham, שכתבה לנו:
“האם מוקע مَوْقِع, כלומר אתר אינטרנט, הוא במשקל המקומות כמו:
مَطْعَم (מטעם, מסעדה), مَكْتَب (מכתב, משרד), مَنْقَل (מנקל, מנגל), مَفْرَق (מפרק, צומת), مَعْرَض (מערצ’, תערוכה)؟
האם השורש הוא ו.ק.ע وقع – נפל? אם כן, למה יש כסרה (חיריק) תחת ה- ق؟”
אז מילת היום היא –
מַוְקֶע مَوْقع וברבים מַוַאקֶע مواقع – אתר, מקום; אתר אינטרנט; אזור, שטח; מוצב; מעמד, דרגה; עמדה (צבאית); עמדה במובן דעה
כן, המילה מַוְקֶף موقف דומה בצורתה ובתרגומיה למילת היום, אך לא בה עסקינן בפוסט זה…
תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k נחצית-גרונית (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.
נתחיל מזה ש… כן, מוקע הוא מהשורש ו.ק.ע במשקל המקומות.
משקל המקומות ברוב המקרים מופיע במשקל מַפְעַל, כמו הדוגמאות שנתת, הילה, אולם יש גם יוצאים מהכלל.
פעם, ב- 2003, התפרסם מאמר שהשתמשתי בו שנים ארוכות בשיעוריי.
המאמר היה מבית יוצר דתי-אסלאמי, והוא עסק לא פחות ולא יותר בתופעה ששמה הזמרת דנה אינטרנשיונל.
במאמר הופיע המשפט הבא, המתייחס (בשקר גמור, אך עם מטאפורות נפלאות) לבית ילדותה של דנה, שמתואר כאיום ונורא:
מַנְבִּת סַיִּא’ וַמִחְצַ’ן אַסְוַא’ منبت سيّئ ومحضن أسوأ – בית גידול גרוע ובית גידול גרוע עוד יותר
מיל’: משתלה גרועה ומדגרה גרועה יותר
מַנְבִּת مَنْبِت – משתלה, מילה מעולם הצמחים הרכים והצעירים, דווקא במשקל מַפְעִל
מִחְצַ’ן مِحْضَن – מדגרה, אינקובטור, מילה מעולם קיני היונים, הלולים והתרנגולות, דווקא במשקל מִפְעַל
יפה, לא?
שנית, רק בשנים האחרונות המילה מוקע מתורגמת קודם כל כ”אתר אינטרנט”. אתרים רגילים היו מאז ומעולם, עוד לפני הרשת העולמית…
ההשפעה באה כנראה מאנגלית, בה site, אתר כלשהו, הפך גם לאתר אינטרנט.
=-=-=
השורש הערבי ו.ק.ע (בגזרת פ”ו) עוסק בהתרחשות, בנפילות, בחתימות ועוד…
בעברית הוא נדיר מאוד ומופיע בצורה י.ק.ע, כאשר המופע המפורסם ביותר שלו הוא הפועל הוקיע, להוקיע, שפירושו לגנות, אך במקור: להוציא להורג בתלייה על עץ….
ותודה לקוראת עפרה מהודר – מידענות רפואית בהתאמה אישית
השורש נפוץ מאוד ואלו עיקרי מופעיו:
* הפועל וַקַעַ وَقَعَ בבניין הראשון, במדוברת וִקֶע – נפל, צנח, הדרדר; קרה, התרחש; היה, נמצא; הסתבך בצרה, נפל בפח; גידף, קילל
* וַקְע وقْع, צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – השפעה; חשיבות (לא בשימוש)
* וַקְעַה وقعة וברבים וַקְעַאת وقعات, בצורת הנקבה – נפילה (אחת); תקיפה; אירוע; שינוי, תמורה; פעם
* וֻקוּע وقوع, שם פעולה נוסף של הבניין – התרחשות; אירוע; נפילה
* וַאקֶע واقع בצורת הבינוני הפועל של הבניין – קורה, קיים; נמצא; נופל. כשם עצם: מציאות, עובדה, מצב
* עַלַא אַרְצֶ’ אלְוַאקֶע على أرض الواقع – בשטח, בפועל, דה פקטו
* וַאקִעַה واقعة וברבים וַקַאאִע وقائع – מקרה, תקרית, מאורע, אירוע, התרחשות; עובדה; מלחמה, אסון
* אַלְוַאקִעַה الواقعة – יום הדין
* וַאקִעִיּ واقعيّ – עובדתי, ריאליסטי
* וַאקִעִיַּה واقعيّة – מציאות, ריאליות; ריאליזם
* הפועל וַקַּע وقّع בבניין השני – חתם; הפיל, גרם ליפול; סכסך
* תַוְקִיע توقيع, בצורת שם הפעולה של הבניין – חתימה; ביצוע, יישום; ניגון/פריטה על כלי
* מֻוַקַּע موقَّع, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – חתום
* הפועל הספרותי אַוְקַעַ أوقع בבניין הרביעי – סכסך; פגע ב-, גרם למשהו רע; הפיל; שר לפי קצב המוזיקה וכלליה
* אִיקַאע إيقاع, בצורת שם הפעולה של הבניין – קצב; הרמוניה
* הפועל תְוַקַּע توقّع בבניין החמישי – ציפה ל-, חיכה שיקרה
* תַוַקֻּע توقُّع וברים תַוַקֻּעַאת توقّعات, בצורת שם הפעולה של הבניין – ציפייה; צֶפי
* מֻתַוַקַּע متوقّع, בצורת הבינוני הפעול – מיוחל, מצופה
* מַוְקִעַה או מַוְקַעַה موقعة – מערכה, מלחמה
* וִקֶע פִי אלְפַחּ’ وقع في الفخّ – נפל בפח
* וִקע פִי וַרְטַה وقع في ورطة – הסתבך (מיל’: נפל בצרה, תסבוכת)
* וקע לַשוֹשְתֹה وقع لشوشته – הסתבך לגמרי, עד הצוואר; התאהב מעל אוזניו
* וקע וַקְעַה זַיֶּ אללֹּוז وقع وقعة زيّ اللّوز – זכה במשהו טוב, “נפל” מצוין; הסתבך, נפל בפח (מיל’: נפל נפילה כמו שקד)
* וקע וּמַא חַדֶּש סַמַּא עַלֵיה وقع وما حدّش سمّى عليه – נפגע ואיש לא ריחם עליו או עזר לו (מיל’: נפל ואיש לא התפלל עבורו)
* וקע פִי אלְכַּלַאם وقع في الكلام – נפל/מעד בלשונו
* וַקַעַ פִי חַיְצַ בַּיְצַ وقَع في حَيْصَ بَيْصَ – הסתבך, נקלע לקושי, לצרה ולמשבר, נקלע לדרך ללא מוצא; היה אובד עצות
* יַקַע מִן נַפְחַ’ה يقع من نفخة – חלשלוש (מיל’: נופל מנשיפה)
* אִללִּי וִקֶע יִתְצַלַּח اللّي وقع يتصلّح – כל דבר אפשר לתקן (מיל’: מה שנפל יתוקן)
* אִללִּי יִחְפֶר חַפְרַה לַעֵ’ירֹה יַקַע פִיהַא اللّي يحفر حفرة لغيره يقع فيها – כורה בור בו יפול (מיל’: מי שחופר בור לזולתו ייפול בו בעצמו)
* אַנַא וְקִעֶת מִנֶּ אלסַּמַא וּאִנְתֶ אִסְתַלְקֵיתְנִי أنا وقعت من السّما وانت استلقيتني – הצלת אותי ברגע האחרון, בדיוק כשהייתי זקוק לעזרה (מיל’: אני נפלתי מהשמיים ואתה תפסת אותי באוויר)
* אִדַ’א וִקֶעֶ אלתּ’וֹר בִּכְּתַ’רוּ סַלַּאחִ’ינֹה / סַכַּאכִּינה اذا وقع الثّور، بيكثرو سلّاخينو / سكاكينو – כשהשור נופל/מועד, מתרבים פושטי העור שלו / הסכינאים
* וִקֶע/מַאת פִי דַבַּאדִיבְּהַא وقع/مات في دباديبها – התאהב בה, “מת” עליה (מיל’: נפל/מת בחודים שלה)
* הַרַבְּנַא מִנֶּ אלדֻּבּ וְקִעְנַא פִי אלְגֻ’בּ هربنا من الدّبّ وقعنا في الجبّ – מן הפח אל הפחת (מיל’: ברחנו מהדוב, נפלנו בבור)
* אִללִּי מַא בְּיוּקַע מַא בִּקוּם اللّي ما بيوقع ما بقوم – צריך ניסיון בחיים; מי שאינו טועה לא ילמד (מיל’: מי שאינו נופל אינו קם)
* נַאסֶ בְּתֹאכֶּל גַ’אג’ וּנַאס בְּתוּקַע בִּאלסְּיַאג’ ناس بتاكل جاج وناس بتوقع بالسّياج – אין צדק בעולם, העולם מלא פערים חברתיים וחוסר צדק (מיל’: יש אנשים שאוכלים עוף ויש אנשים שנופלים [כי נתקעו] בגדר קוצנית, גדר תיל)
בתמונה: מנוע החיפוש “העתיק” AltaVista, שהיה הפופולארי ביותר בשנות ה- 90 עד שגוגל נכנסו לתמונה…
שיהיה יום מצוין ושבת שלום,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x