חתיכה

חתיכה
פעלים שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on חתיכה

חתיכה

חתיכה

פורסם לראשונה ב- 10.11.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של ידידי הקורא Edov Toren, שכתב לנו:
“בוקר טוב,
מכיר את הביטוי “واقطع!”?
לדוגמה:
“ابو ناجح واقطع!”.
הכוונה
אבו נאג’ח התותח
אין כמו אבו נאג’ח
רק אבו נאג’ח
אם אני מבין נכון הכוונה המילולית היא “חתך” או “חותך” או “חתוך” בציווי.
שווה פוסט על המילה ועל השורש?”
אז מילת היום היא –
קִטְעַה قِطْعَة וברבים קִטַע قِطَع או קִטְעַאת قطعات – חתיכה, קטע, נתח, מִקטע, פרק, יחידה; גזרה, חלקה, כברת ארץ; פרוסה

תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k גרונית, לעיתים נהגית בנחציות (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.

אפתח בתשובה: אין לי מושג. מעולם לא פגשתי את המונח הזה, והוא אינו מופיע באף מילון שיש ברשותי.

אולי הקוראים יודעים ויוכלו לעזור?
לגבי השאלה האם שווה פוסט על השורש,
אידוב, קבל את הדבר הבא:
השורש הערבי ק.ט.ע הוא אחד הנפוצים, “העמוסים” ו”הגדושים” ביותר בשפה. הוא עוסק בקטעים, קטיעות, חלקים והפסקות, בדיוק כמו בעברית:
* הפועל קַטַע قطع בבניין הראשון – חסם, מנע, הפסיק, ביטל; קטע, ניתק, חתך, קרע, קיצץ; חצה, עבר את-; עקר מהשורש; קטע את דבריו של-; פסק ש-, הכריע
* יִקְטַע עֻמְרַכּ! يقطع عمرك! – לך לעזאזל! (מיל’: שאללה יחתוך/יפסיק את החיים שלך)
* קַטַעֶ אלְעיש ואלמלח قطع العيش والملح – ניתק את היחסים עם חבריו, “שרף את הגשרים”, התרחק מהם, שכח אותם (מיל’: ניתק/חתך את הלחם והמלח)
* קַטַע מַסַאפֶה قطع مسافة – עבר מרחק
* קַטַע שַוְטַן قطع شوطًا – עבר כברת דרך, התקדם במידה רבה
* קַטְע قَطْع, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – קטיעה, חיתוך, כריתה, הפסקה, ניתוק; כשם עצם: שיעור, גודל
* קַטְעַן قطعًا או קַטְעִיַּן قطعيًّا – בכלל, בשום אופן, כלל וכלל, לחלוטין; בהחלט, לגמרי
* קַטְעִיּ قطعيّ – סופי, מוחלט, החלטי
* קַטְעֶ אלְעַלַאקַאת قطع العلاقات – ניתוק היחסים
* קַטְעֶ אלְחַ’טּ قطع الخطّ – ניתוק הקו (בשיחת טלפון)
* קַטְע חַבְּלֶ אלצַּמְת قطع حبل الصّمت – הפסקת השתיקה (מיל’: חיתוך חבל השתיקה)
* קַטְעֶ אללִּסַאן/אלְכַּלַאם قطع اللّسان / الكلام – השתקה (מיל’: קטיעת הלשון/הדיבור)
* קַטְעֶ אלְקַלְבּ قطع القلب – גרימת צער (מיל’: חיתוך הלב)
* קַטְעֶ אלנַּטַ’ר قطع النّظر – הסחת דעת, התעלמות (מיל’: קטיעת המבט)
* קַטְעֶ אלרַּאס قطع الرّاس – עריפת ראש
* הַמְזַתֶ אלְקַטְע همزة القطْع – המזה (עיצור ערבי) עיצורי, בניגוד להמזת אולצל, או וצלה, שאינה נשמעת
* קַאטֶע قاطِع, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – חוסם, מנתק; חוצה, חותך, מפריד, חוצץ; כורת. כשם תואר: סופי, מכריע, מוחלט, נחרץ. כשם עצם: סקטור, מגזר
* דַלִיל קַאטֶע دليل قاطع – הוכחה חותכת
* סֻאַאל קַאטֶע سؤال قاطع – שאלה קטגורית
* קַאטֶע טַרִיק/טֻרֻק قاطع طريق/طرق – שודד דרכים; מי שחוסם את הדרך
* קַאטֶעֶ אלנַּפַס قاطع النّفس – עוצר נשימה
* קַאטֶעֶ אלתַּיַּאר قاطع التّيّار – מַפְסק זרם, מתג
* קַאטֶעֶ אלנַּזְף قاطع النّزف – חוסם עורקים (מיל’: חוסם את שטף הדם)
* קַאטִעַה قاطعة וברבים קַוַאטֶע قواطع, בנקבה – שן חותכת; עוף נודד
* מַקְטוּע مقطوع, בצורת הבינוני הפעול – חתוך, כרות, מופרד, מנותק, קטוע; מוחלט, נחרץ; קצוב, מוגבל; עזוב, מבודד
* מַקְטוּע מִנֶּ אלשַּגַ’רַה مقطوع من الشّجرة – נכרת/כרות מהעץ: אדם שאין לו קרובי משפחה, ערירי. איש אינו מתעניין בו והוא חי את חייו לבדו, בודד וגלמוד, כמו ענף שנכרת מעץ
* הפועל קַטַּע قطّع בבניין השני – חתך, קרע לגזרים, גזר, פירק; ניתק, בילה (הפך משהו לבלוי)
* אֶלְחַ’טּ עַם בִּקַטֶּע الخطّ عم بقطّع – הקו משובש, מקוטע
* מֻקַטַּעַאת مقطّعات, בצורת הבינוני פעול רבות – קטעים נבחרים
* הפועל קַאטַע قاطَع בבניין השלישי – עזב את-, נטש; הפסיק להיות בקשר, ניתק את הקשר; הכריז חרם; קרא קריאות ביניים במהלך נאום
* מֻקַאטַעַה مقاطعة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – החרמה, חרם; כשמות עצם: מחוז, נפה, קנטון; מתחם בנייני ממשל, כמו המוקאטעה המפורסמת של אבו מאזן (וקודמו ערפאת) בראמאללה
* הפועל אַקְטַעַ أقطع בבניין הרביעי – הקציב, הקצה
* הפועל תַקַטַּעַ تقطّع בבניין החמישי – נחתך, נפסק
* מֻתַקַטֶּע متقطّع, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – מקוטע, בלתי רציף; לסירוגין
* תַיַּאר מֻתַקַטֶּע تيّار متقطّع – זרם חילופין (בחשמל)
* עַ’יְר מֻתַקַטֶּע غير متقطّع – ללא הפסקה, בלתי נפסק
* הפועל תַקַאטַעַ تقاطع בבניין השישי – ניתק, נפרד
* תַקַאטֻע تقاطُع, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הצטלבות, צומת. לרוב בצירוף: תַקַאטֻע טֻרֻק تقاطُع طرق – צומת דרכים
* תַקַאטֻעֶ אלְמַעְלוּמַאת تقاطع المعلومات – הצלבת מידע; הצטלבות ידיעות
* מֻתַקַאטֶע متقاطِع, בצורת הבינוני הפועל – מצטלב
* כַּלִמַאת מֻתַקַאטִעַה كلمات متقاطعة – תשבץ (מיל’: מילים מצטלבות)
* הפועל אִנְקַטַע انقطع בבניין השביעי – נחתך, נפסק, הפסיק, נקטע, ניתק; נכרת; חלף; אזל
* אִנְקַטַע קַלְבֹּה انقطع قلبه – נבהל, נחרד (מיל’: נחתך ליבו)
* אִנְקִטַאע انقطاع, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הפסקה, הפוגה, היפסקות
* מֻנְקַטִע منقطِع, בצורת הבינוני הפועל, וגם מֻנְקַטַע منقطَع, בבינוני הפעול – (משה) שנפסק, שהופסק
* הפועל אִקְתַטַעַ اقتطع בבניין השמיני – חתך, הפריד
* קִטְע قِطْع וברבים אַקְטַאע أقطاع או קִטַאע قِطاع – קטע, גזרה, חלק; ענף גזום
* קֻטְעַה قُطعة – מקום החיתוך; החלק החתוך
* קִטַאע قِطاع וברבים קִטַאעַאת قِطاعات – גזרה, קטע, חתיכה, חלק, פלח; אזור, חבל ארץ; מגזר, סקטור (קיימים סוגי מגזרים רבים, ובשל אורך הפוסט החלטתי לא לפרטם)
* קִטַאע עַ’זַּה قِطاع غزّة – רצועת עזה
* קִטַאעֶ אלְמַסְאוּלִיַּה قطاع المسؤوليّة – גזרת אחריות
* קִטְעַת אַרְצ’ قطعة أرض – חלקת אדמה
* קִטְעַה סַכַּנִיַּה قطعة سكنيّة – יחידת דיור
* קִטְעַה בַּחְרִיַּה قطعة بحريّة – כלי שיט
* קִטְעַת כַּבְּדִהַא قطعة كبدها – פרי בטנה
* אַלְעַמַל בִּאלְקִטְעַה العمل بالقطعة – עבודה בקבלנות
* קִטַע עִ’יַאר قِطع غيار – חלקי חילוף
* אַקְטַע أقطع, במשקל בעלי המום – גידם, קטוע-יד
* קַטִיע قطيع וברבים קֻטְעַאן قطعان – עדֶר, להק; קבוצה
* קַטִיעַה قطيعة – נטישה, עזיבה; חרם; ניתוק יחסים
* קַטַּאע قطّاع, במשקל בעלי המלאכה – סתת, חוצב אבנים
* מַקְטַע مَقطع וברבים מַקַאטֶע مقاطع – חתיכה, חלק, קטע; קֶרַע; הברה; פסקה; מקום מעבר
* מַקְטַע וַרַק مقطع ورق – גיליון נייר
* מַקְטַע טֻרֻק مقطع طرق – צומת דרכים
* מִקְטַע مِقْطع – כלי חיתוך
* אִסֶם רֻבַּאעִיּ اسم رباعيّ / אסם מִן אַרְבַּעַה מַקַאטֶע اسم من أربعة مقاطع – שם מלא של ערבי, המורכב מארבעה רכיבים: שם פרטי, שם האב, שם הסב ושם המשפחה / חמולה
* וִשּה יִקְטַעֶ אלרִּזֶק وشّه يقطع الرّزق – מביא מזל רע; חמוץ פנים; מכוער (מיל’: פניו מפסיקות את הפרנסה)
זה היה הפוסט ה- 1,525 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x