מים

מים
בבית פעלים שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on מים

מים

מים

 

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של חברי משה סלמון.
אז מילת היום היא –
מַיּ مَيّ או מַיֶּה ميّة – מים; נוזל; מיץ, נקטר, צוף
בספרותית: מַאא’ ماء (וגם מַאה ماه) וברבים מִיַאה مياه או אַמְוַאה أمواه
ושימו לב: אם נשמע לכם מוזר שבערבית למים יש צורת יחיד וצורת רבים, הרי שהשפה המוזרה פה היא דווקא ה… עברית:
המילה העברית מַיִם “תקועה” בצורת הזוגי הבלתי מוסברת בעליל (כמו שמיים).
גם באנגלית יש מים ביחיד וברבים.
משה שלח לי סרטון נוסף מבית היוצר של הירדני החביב חַמְזַה כַּיֶּת.
הסרטון פורסם ב- 9.1.24, וכותרתו:
لمّا تصحى الساعة 4:00 الفجر وامك تشوفك
כשאתה מתעורר בשעה 4:00 ואמא שלך רואה אותך
(חמזה מתעורר משינה ומסתכל בטלפון)
או, לסה אלסאעה 4 אלפג’ר. ח’ליני אקום אשרב מי
(שותה מים ומתיישב לאכול אטריות להכנה מהירה)
– ולכ, שו מצחיכ להסה?
– ימא, ואללה אנא צחית אשרב מי, בס מש עארף כיף אלשע’לה אנקלבת ואכלת אנדומי
– הדא אללי בתאכלה, אנדומי? ולכ האד ביעמל סרטאנאת! ביעמל אנפלונזא אלקרוד, ביעמל אנפלונזא אלכלאב!
– ימא, אלי עשרין סנה באכל אנדומי. עמרה מא צאר מעי אשי. מן וין בתג’יבי האלחכי?
– טב, האתה ורוח אנצרף, נאם. האתה
– חאצ’ר, תפצ’לי, ימא
– אמשי
– ילא, ראיח אנאם, תצבחי ע ח’יר
(כעבור זמן)
– אה, צח, ימא! טיב, ימא היכ תאכלי אנדומי?
– לא ימא, אנא מא באכל, אנא בס קאעד בג’רב פיה, יעני בשוף אד’א אלכלאם אללי ביטלע ענה צחיח. בתרפע צותכ עלי?! תעאל ג’אי!
او، لسّة السّاعة ٤ الفجر. خلّيني أقوم أشرب ميّ
– ولك، شو مصحّيك لهسّة؟
– يمّا، والله أنا صحيت أشرب ميّ، بس مش عارف كيف الشّغلة انقلبت وأكلت أندومي
– هدا اللي بتاكله، أندومي؟ ولك هاد بيعمل سرطانات! بيعمل انفلونزا القرود، بيعمل انفلونزا الكلاب!
– يمّا، الي عشرين سنة باكل أندومي. عمره ما صار معي اشي. من وين بتجيبي هالحكي؟
– طب، هاته وروح انصرف، نام. هاته
– حاضر، تفضّلي، يمّا
– امشي!
– يلّا، رايح أنام، تصبحي ع خير
– اه، صحّ، يمّا! طيّب، يمّا هيك تاكلي أندومي؟
– لا يمّا، أنا ما باكل، أنا بسّ قاعد بجرّب فيه، يعني بشوف إذا الكلام اللي بيطلع عنه صحيح. بترفع صوتك عليّ؟! تعال جاي!
הו, השעה 4 בבוקר. אקום לשתות מים
(שותה מים ומתיישב לאכול אטריות להכנה מהירה)
– (האמא) בוא’נה, מה העיר אותך עכשיו?
– (חמזה) אמא, בחיי, התעוררתי לשתות מים, אבל לא יודע איך העניין התהפך והתחלתי לאכול אַנְדוּמִי (מותג אטריות להכנה מהירה)
– זה מה שאתה אוכל, אנדומי? בוא’נה, זה גורם לסרטן! גורם לשפעת הקופים, גורם לשפעת הכלבים!
– אמא, אני עשרים שנה אוכל אנדומי. מעולם לא קרה לי דבר. מאיפה את מביאה את הדברים האלה?
– טוב, תן את זה ולך, הסתלק, לך לישון, תן את זה
– בבקשה, אמא
– לך!
– יאללה, אני הולך לישון, לילה טוב
(כעבור זמן)
– אה, בתיאבון, אמא! טוב, אמא, את אוכלת ככה אנדומי?
– לא, אמא, אני לא אוכלת, אני רק מנסה את זה, לראות אם מה שאומרים עליו נכון. אתה מרים עלי את הקול?! בוא לפה!
סרטון נוסף של חמזה, שפורסם ב- 22.2.24 וכותרתו:
مقلب عائلي
ابيخ مقلب ????????
מתיחה משפחתית
המתיחה הכי חסרת טעם
חמזה מתחזה לשיכור מול אמו שעסוקה עם ירק לבישול.
– אח’! אח’!
– מא לכ יא אהבל?
– קאעד בקול לכ אח’!
– שו האי אללי קאעד תשרב פיהא?
– בירא!
– בירא?! ולי! (מתה מתדהמה)
– ימא! ימא וערצ’ אמי, במזח. תרא ואללה מית שעיר. ימא, מא לכ? האי מאתת!
– יא אבן אלכלאב! שו עאמל מע אמכ?
– יאבא, קאעד במזח מעהא, שכלהא צדקת ומאתת
– אה. טב, שו האי אללי באידכ?
– בירא (האב נופל ומת). הדול ראחוא פיהא
– اخ! اخ!
– ما لك يا أهبل؟
– قاعد بقول لك اخ!
– شو هاي اللي قاعد تشرب فيها؟
– بيرا!
– بيرا؟! ولي!
– يمّا! يمّا وعرض أمّي، بمزح. ترى والله مية شعير. يمّا، ما لك؟ هاي ماتت!
– يا ابن الكلاب! شو عامل مع أمّك؟
– يابا، قاعد بمزح معها، شكلها صدّقت وماتت
– اه. طب، شو هاي اللي بايدك؟
– بيرا. هدول راحوا فيها
– אח! אח! (עושה קולות של שיכור)
– מה קורה לך, טיפש?
– אני אומר לך אח!
– מה אתה שותה?
– בירה!
– בירה?! אוי לי! (מתה מתדהמה וצער)
– אמא! אמא, בחיי, אני מתלוצץ. בחיי זה בקבוק משקה שעורה. אמא, מה קרה לך? היא מתה!
– (האבא) יא בן כלב! מה עשית לאמא שלך?
– אבא, התלוצצתי איתה, נראה שהיא האמינה ומתה
– אה. טוב, מה אתה מחזיק ביד?
– בירה (האב נופל ומת). הם האמינו לזה
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
=-=-=-=-=-=
השורש הערבי מוה (בגזרת ע”ו) עוסק במים אך גם בזיוף ובהסוואה.
המילה מים, הן בספרותית והן במדוברת, מופיעה במאות מונחים, ביטויים ופתגמים בערבית (באופן צפוי), ותקצר פה היום היריעה.
אז הנה כמה מופעים נבחרים:
* הפועל מַאהַ مَاهَ בבניין הראשון – השקה במים; מזג
* מַאהַתִ אלסַּפִינַה ماهت السّفينة – חדרו מים לספינה
* הפועל מַוַּה موّه בבניין השני – הוסיף מים; זייף, סילף; הציג תמונה מסולפת; הסווה; ייפה את-; ציפה בזהב או בכסף
* תַמְוִיה تمويه, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הסוואה; זיוף, סילוף, הטעיה
* מֻמַוַּה مموَّه, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מוסווה, מוסתר; מצופה צבע; מיופה, מקושט
* הפועל אַמַאהַ أماه בבניין הרביעי, גם בצורה אַמְוַהַ أمْوه על דרך השלמים – השקה את- מים; ערבב את- ב-; (חופר באר) הגיע למפלס המים
* הפועל תַמַוַּהַ تموّه בבניין החמישי – טושטש, הוסווה; צופה במעטה
* תַמַיֻּא’ تميُّؤ, בצורת שם הפעולה של הפועל תַמַיַּאַ בבניין החמישי שאינו בשימוש, וגם תַחַלֻּל מַאאִיּ تحلّل مائيّ – הידרוליזה
* מֻוַאהַתֶ אלְוַגְ’ה مُواهة الوجه – יְפי הפנים
* מַאוִיּ ماويّ – מימי, דליל
* מַאאִיּ مائيّ – קשור למים, מימי; ימי
* בַּרְמַאאִיּ بَرْمَائِيّ – אמפיבי (הלחם מילים בערבית: בר [יבשה] + מאא’)
* בַּרְמַאאִיַּאת برمائيّات – דו-חיים
* אִבְּנֶ אלְמַאא’ ابن الماء – עוף מים
* מַאאִיַּאת مائيّات – בעלי-חיים החיים במים
* עִלְמֶ אלְמִיַאה علم المياه – הידרולוגיה
* חַ’טּ תַוְסִיעֶ אלְמִיַאה خطّ توسيع المياه – קו פרשת המים
* בַּדַ’לַ מַאאַ וַגְ’הִהִ بذل ماء وجهه – הקריב את כבודו למען-; השפיל את כבודו (מיל’: נתן את מי פניו)
צילום: Linus Nylund
זה היה הפוסט ה- 2,452 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x