עצם

עצם
בריאות ורפואה חיות פעלים שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on עצם

עצם

עצם

פורסם לראשונה ב- 28.5.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה שכן הופיעה בבדיחה ששלח לי ידידי אליהו אליהו.
אז מילת היום היא –
עַטֶ’ם (עזם) عَظم, במדוברת עַצֶ’ם (עדם) عضم, וברבים עִ’טַאם عِظام – עֶצֶם; שלד של מבנה/בניין
תזכורת: האות הערבית ט’א ظ נהגית כמו th (במילה the) גרונית-נחצית. במדוברת היא עשויה להישמע כמו d או z גרונית-נחצית.
וזו לשון הבדיחה, שהופיעה בדף حوران QZ – חוראן QZ
הבדיחה ברובה כתובה בספרותית.
וקף רג’ל ת’רי סיארתה “ראנג’ רובר” אלפאח’רה אמאם מחל ג’זאר.
וטלב מנה נצף כילו לחם.
וקבל אן יע’אדר חצ’ר רג’ל בסיארת פיאת מודיל 1980.
וטלב 5 כילו לחם ו 3 כילו כבדה וכראעין ושוית עט’ם.
אנתט’ר צאחב אלראנג’ רופר חתא ע’אדר צאחב אלפיאת
וסאל אלג’זאר: מאד’א יעמל הד’א אלרג’ל?
אג’אבה אלג’זאר: לא יעמל, ולכנה מתזוג’ מן ת’לאת’ אראמל, תרכ להן אזואג’הן ת’רואת בעד מותהם.
אלת’רי טלב מן אלג’זאר 10 כילו לחם ו 7 כילו לחם מפרום ו 5 כילו כבדה וד’הב לביתה.
ענדמא ראת זוג’תה מא אחצ’רה סאלתה אן כאן ענדהם עזימה.
קאל להא: לא עזימה ולא בטיח’!
אריד אן אתמתע בת’רותי קבל מא יג’יכי אבו אלפיאת!
وقّف رجل ثريّ سيّارته “رانج روڤر” الفاخرة أمام محلّ جزّار.
وطلب منه نصف كيلو لحم.
وقبل أن يغادر حضر رجل بسيّارة فيات موديل ١٩٨٠.
وطلب ٥ كيلو لحم و٣ كيلو كبدة وكراعين وشوية عظم.
انتظر صاحب الرانج روفر حتّى غادر صاحب الفيات
وسأل الجزّار: ماذا يعمل هذا الرّجل؟
أجابه الجزّار: لا يعمل، ولكنّه متزوّج من ثلاث أرامل، ترك لهنّ أزواجهنّ ثروات بعد موتهم.
الثّريّ طلب من الجزّار ١٠ كيلو لحم و٧ كيلو لحم مفروم و٥ كيلو كبدة وذهب لبيته.
عندما رأت زوجته ما أحضره سألته إن كان عندهم عزيمة.
قال لها: لا عزيمة ولا بطيخ! ?
أريد أن أتمتّع بثروتي قبل ما يجيكي أبو الفيات!
אדם עשיר החנה את רכב ה- “ריינג’ רובר” המפואר שלו מול קצביה.
הוא ביקש מהקצב חצי קילו בשר.
לפני שעזב הגיע איש עם מכונית פיאט מודל 1980.
הוא ביקש 5 קילו בשר, 3 קילו כבד, רגלי כבש* וקצת עצמות.
בעל הריינג’ רובר המתין עד שעזב בעל הפיאט
ושאל את הקצב: במה עובד האדם הזה?
ענה לו הקצב: הוא לא עובד, הוא פשוט התחתן עם שלוש אלמנות, שהבעלים שלהן השאירו להן הון לאחר מותם.
העשיר ביקש מהקצב 10 קילו בשר, 7 קילו בשר טחון ו- 5 קילו כבד, והלך לביתו.
כשאשתו ראתה את מה שהביא היא שאלה אותו אם יש אצלם אירוע.
אמר לה: לא אירוע ולא בטיח!
אני רוצה ליהנות מהעושר שלי לפני שיבוא אליך בעל הפיאט!
* שימו לב לדמיון הלשוני: כַּרַאעִין בערבית (ביחיד: כַּרְעוּנֶה) דומה מאוד לכרעיים בעברית, למרות שאין מדובר באותה חיה כאשר מדובר במבחר אצל הקצב.
(התרגום שלי. שָלֵו)
=-=-=-=
בעבר הרחוק פרסמנו את הפוסט הקצרצר הבא:
עַטִ’ים عَظِيم – עצום
זהו, כמובן, אותו השורש בשתי השפות: ע.ט’.מ בערבית, ע.צ.מ בעברית.
מילה נוספת ושימושית מהשורש הזה: מֻעְטַ’ם مُعْظَم, שפירושה רוב-, מרבית-, ומבחינה דקדוקית היא צורת הבינוני הפעול של השורש הזה בבניין הרביעי במערכת הפועל בערבית.
=-=-=-=
זה מה שהיה אז. תוספות עדכניות:
בתחילת השבוע היכרנו את השורש ע.ז.ם.
השורש הערבי ע.ט’.מ, וכפי שראינו, בדיוק כמו בעברית, עוסק הן בדברים עצומים והן בעצמות:
* הפועל הספרותי עַטֻ’מַ عَظُمَ בבניין הראשון – היה גדול, כביר, עצום; היה חשוב, נכבד; היה כבד וחמור (פורענות)
* הפועל עַטַּ’מַ عظّم בבניין השני – גידל, פיאר, רומם, העצים; העריץ
* מֻעַטַּ’ם مُعظَّم, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מפואר, מרומם, נערץ; כינוי כבוד למלך או לנסיך
* הפועל הספרותי אַעְטַ’מַ أعظم בבניין הרביעי – גדל, התעצם; חשב/עשה את- לגדול ומפואר; הגדיל, פיאר את-
* הפועל תַעַטַּ’מַ تعظّم בבניין החמישי – נעשה גדול, מפואר, מרומם, נערץ; התנשא, פיאר את עצמו
* הפועל הספרותי תַעַאטַ’מַ تعاظم בבניין השישי – התנשא, פיאר עצמו; חשב עצמו מפואר; נעשה גדול, התעצם
* הפועל הספרותי אִסְתַעְטַ’מַ استعظم בבניין העשירי – מצא או חשב את- לגדול; התנשא, התייהר, התגאה
* עַטִ’ים عَظِيم וברבים עִטַ’אם عظام או עֻטַ’מַאא’ عظماء – עצום, כביר, חשוב, רציני, חמור; נהדר, נפלא
* עַטִ’ימַה عَظِيمة וברבים עַטַ’אאִם عظائم – דבר חשוב או חמור; אסון כבד
* עַ’טַאאִםֶ אללָּה عظائم الله – נפלאות הבורא
* עֻטְ’ם عُظْم או עִטַ’ם عِظَم – גודל, עוצֶם; חשיבות, גדלוּת
* עַטַ’מַה عظمة – גדולה, תפארת, רוממות, גאווה, התנשאות
* צַאחֶבֶּ אלְעַטַ’מַה صاحب العظمة – תואר כבוד למלך או לנסיך (מיל’: בעל הרוממות)
* גֻ’נוּנֶ אלְעַטַ’מַה جنون العظمة – מגלומניה, שגעון גדולת
* אַלְהַיְּכַּלֶ אלְעַטְ’מִיּ الهيكل العظميّ – השלד, שלד העצמות (אנטומיה)
* עַטְ’מַה/עַצְ’מֶה عظمة / عضمة – עצם אחת
* גִ’רַאחַתֶ אלְעִטַ’אם جراحة العظام – אורתופדיה
* לַוְן עַטְ’מִיּ لون عظميّ – צבע שנהב
* אַעְטַ’ם أعظم ובנקבה עֻטְ’מַא عُظمى, בצורת ערך היתרון וההפלגה – יותר גדול; הכי כביר; בנקבה הפירוש גם מקסימום
* בַּרִיטַאנְיַא אלְעֻטְ’מַא بريطانيا العظمى – בריטניה הגדולה (ביותר), Great Britain
* וַאללָּהִ אלְעַטִ’ים! والله العظيم! – אני נשבע באלוהים העצום!
* עַלַא אלְעַצֶ’ם على العضم – על השלד, “על העצמות”
* עַטַּ’םַ אללָּה אַגְ’רַכּ عظّم الله أجرك – אמירה שאומר המנחם לאבל: שאללה יגדיל את שכרך, ובתרגום חופשי: תנחומיי
* שַכַּרַ אללָּה סַעְיַכּ شكر الله سعيك, או סַעְיֻכֻּם מַשְכּוּר سعيكم مشكور – זו התשובה של האבל: אללה מודה לכם על המאמץ, תודה על המאמץ והתנחומים, תודה שבאתם להשתתף בצערנו
* עַצְ’מֹה טַרִיּ عضمه طريّ – צעיר מדי, חלש מדי, חסר ניסיון (מיל’: העצמות שלו טריות)
* כֻּלֹּה גִ’לְד וּעַצֶ’ם كلّه جلد وعضم – כולו עור ועצמות, הוא רזה מאוד
* סַאבֹּה גִ’לְד עַלַא עַצֶ’ם سابه جلد على عضم – השאיר אותו בחוסר כל, רושש אותו לגמרי (מיל’: השאיר אותו עור על עצמות)
* כַּלַאם יוּגַ’ע פִי אלְעַצֶ’ם كلام يوجع في العضم – דברים פוגעים ביותר, דברי תוכחה (מיל’: דיבור שמכאיב בעצמות)
* אַכַּלֹה לַחֶם וּרַמַאה עַצֶ’ם أكله لحم ورماه عضم – ניצל אותו, זרק אותו לאחר שניצל אותו (מיל’: אכל את הבשר שלו וזרק אותו כשנותרו רק עצמות)
* אִללִּי מַא עִנְדוֹש בַּחְ’ת יְלַאקִי בִּאלְכִּרְשֶה עַצְ’מֶה أللّي ما عندوش بخت يلاقي بالكرشة عضمة – ביש מזל (מיל’: מי שאין לו מזל ימצא אפילו במעיים [איבר חסר עצמות] עצם)
* אֶללִּסַאן לַחֶם לַאכֶּן תִכְּסֶרֶ אלְעִטַ’אם اللّسان لحم لاكن تكسر العظام – הלשון (היא חתיכת) בשר אך היא יכולה לשבור עצמות
=-=-=
האם שמעתם על-
(1)
“קָאבּוּס בִן סעיד אאל סעיד (בערבית: قابوس بن سعيد آل سعيد; ‏18 בנובמבר 1940 – 10 בינואר 2020) היה הסולטאן של עומאן בין השנים 1970–2020 וצאצא שושלת סעיד, אשר שולטת בעומאן כבר מעל 260 שנה. הוא היה החוליה ה-14 בשושלת. […]” (ויקיפדיה)
ומדוע הוא מעניין אותנו בפוסט של היום?
מכיוון שכינויו היה:
קַאבּוּס בֶּן סַעִידֶ אלְמֻעַטַּ’ם قابوس بن سعيد المعظّم – המפואר, הנערץ, המרומם
(2)
יַאסֶרֶ אלְעַטְ’מַה ياسر العَظْمة, יליד 1942, דמשק, הוא שחקן, כותב, ומפיק סורי, שהתפרסם בעיקר בזכות הסדרה הקומית מַרַאיַא (מראות, הרבים של ראי, מראָה) אותה כתב במשך 32 שנים (מ- 1981 ועד 2013) ו- 19 עונות ובה גילם אין ספור דמויות.
הוא אחד מגדולי הקומיקאים הערבים בכל הזמנים.
הוא נצר למשפחת אלעט’מה הדמשקאית ויש לו תואר במשפטים.
פינת: “האם ביקרתם פעם ב-?”
“ארמון אלעזם (בערבית: קַצְרֶ אלְעַטֶ’ם قصر العظم) הוא ארמון בתוך העיר העתיקה של דמשק, סוריה, אשר נבנתה בשנת 1749 ממעונו הרשמי של מושל העיר מטעם האימפריה העות’מאנית. […]” (ויקיפדיה)
כן, גם אני לא בדיוק הבנתי את התחביר של המשפט, אבל גם כך כל הערך הויקיפדי הזה הרגיז אותי וגרם לי לעשות בו כמה תיקוני הגהה.
זה היה הפוסט ה- 1,351 שלנו.
שיהיה יום נהדר, ושבת שלום,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x