פוסט

פוסט
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות תוארLeave a Comment on פוסט

פוסט

פוסט

פורסם לראשונה ב- 10.12.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתו של הקורא Lior Asher, שכתב לנו:
“היי,
נתקלתי לאחרונה במילה נשר نشر במשמעות “העלאה” של תוכן לרשת. כידוע הפועל עוסק בהפצה, פרסום והוצאה לאור. מנגד, עלתה בי לפתע הקְבלה אפשרית למילה מִנְשָר (עלון פרסומת שמופץ בתפוצה רחבה). שווה منشور לדעתכם?
תודה מראש”.
אז מילת היום היא –
מַנְשוּר مَنْشُور וברבים מַנְשוּרַאת مَنْشُورات וגם מַנַאשִיר مناشير – פוסט; פרוספקט, עלון; צו; גילוי דעת, מנשר; הודעה, חוזר; מנסרה. כשם תואר: פרוס (בשטח, לא לחתיכות); מפורסם; מנוסר
בעבר הממש רחוק פרסמנו את הפוסט הבא:
מִנְשַאר منشار וברבים מַנַאשִיר مناشير – מַסּוֹר, או מַשֹּור; קלשון
ימאמה מבטאת מֻנשאר.
וכן, הדגש בעברית הוא לזכרהּ של הנון השוואית שנפלה; חדי הזיכרון ביניכם זוכרים שבעברית נון עם שווא נח נופלת ברוב המקרים ובמקומה מופיע דגש חזק משלים באות (עיצור) הבאה. הנון הידמתה לגמרי לאות שאחריה (הידמות מלאה).
וכן, סמך או שין שמאלית בעברית (שתיהן נהגות כיום כמו s) הן תכל’ס אותיות זהות. הניסיונות להבדיל במשמעות בין פריסה לפרישה, בין תפיסה לתפישה וכו’ הם מודרניים. הרי לתינוק בעריסה אנו שרים שיר ערשׂ. מאותו השורש.
השורש הערבי נ.ש.ר מופיע בעברית, כפי שראינו, בשורשים נ.ס.ר או נ.שׂ.ר.
מעניין לראות שהעוף נֶשֶׁר, בעברית, מהשורש נ.שׁ.ר, הוא בערבית נִסֶר نسر או נַסְר, וברבים נְסוּר نسور. משעשע. לפחות בעיניי… (ולא להתבלבל עם גַמַאל עַבְּדֶ-אלנַּאצֶר, נשיא מצרים בשנות השישים. שם משפחתו הוא מהשורש נ.צ.ר, הקשור לניצחון, וכבר עסקנו בו פה בעבר).
השורש הערבי נ.ש.ר עוסק בניסורים בנגרייה, כפי שראינו, אך גם בפרסום, ובעצם במשמעויות אלה הוא מפורסם הרבה יותר, לפחות בשפת התקשורת:
* הפועל נַשַר نشر בבניין הראשון – פרסם, הוציא לאור, הפיץ, פיזר; החיה, הקים לתחייה ביום הדין; תלה כביסה; ניסר
* נַשְרַה نشرة וברבים נַשְרַאת نشرات, בצורת הנקבה של שם הפעולה/מצדר של הבניין הראשון – הודעה, מודעה, הכרזה; כְּרוּז, פרסום; מהדורה
* אַלנַּשְרַה אֶלְאִחְ’בַּארִיַּה אֶלְמֻצַוַּרַה النّشرة الإخباريّة المصوّرة – מהדורת החדשות המצולמת, מילולית, כפי שיגידו בטלוויזיה (בניגוד לרדיו). ממש מילולית: המהדורה החדשותית המצולמת (שם עצם עם שני שמות תואר. בעברית יש מבנה של סמיכות + שם תואר)
* הפועל אִנְתַשַר انتشر בבניין השמיני – נפוץ, התפרסם, נודע; התפשט (לא מבגדים!), התפזר; התארך
לסיום, ממלאי התשבצים שביניכם מכירים, מן הסתם, את המילה העברית מִנְשָׁר, שפירושה מניפסט, הצהרה ממשלתית. היא נשמעת בדיוק כמו מילת היום בערבית, אולם היא מתכתבת עם המשמעות השנייה של השורש, העוסקת בפרסומים למיניהם. לפי מילון אבן-שושן, המילה הזו היא מילה ערבית שקיבלה משקל (צורה) דקדוקי עברי.
=-=-=-=-=-=
תוספות עדכניות:
נתחיל מפוסט של האקדמיה ללשון העברית שהתפרסם ממש במקרה לפני כמה ימים:
* נַשְר نشْر, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין הראשון – הפצה, פרסום; הוצאה לאור; תחיית המתים; אנשים מפוזרים ללא מנהיג
* דַאר אלנַּשְר دار النّشر – בית ההוצאה לאור
* יַוְםֶ אלנַּשְר يوم النّشر – יום הדין, יום תחיית המתים
* נֻשוּר نُشور, בצורת שם פעולה/מצדר נוספת של הבניין – תחיית המתים (פחות בשימוש)
* נִשַארַה نِشارة, בצורת שם פעולה/מצדר נוספת של הבניין – פעולת הניסור
* נַאשֶר ناشِر, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – מפיץ, מפרסם; מוציא לאור, מביא לדפוס; מנסר
* נַאשֶרֶ אלְעִלְם ناشِر العلم – מפיץ דעת
* נַאשֶר גַ’נַאחַיְהִ ناشر جناحيه – פורס את שתי כנפיו
* מַנְשוּר, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מילת היום
* שַעֶר מַנְשוּר شعر منشور – שער פזור ,לא אסוף
* מנשור עַאםּ منشور عامّ – גילוי דעת (ציבורי)
* מנשור תִגַ’ארִיּ منشور تجاريّ – עלון מסחרי
* מנשור דַוְרִיּ منشور دوريّ – (מכתב) חוזר
* מַנְשוּר סִרִּיּ منشور سرّيّ – כרוז מחתרתי, חשאי
* אַגְ’נִחַה מַנְשוּרַה أجنحة منشورة – כנפיים פרוסות
* הפועל הספרותי אַנְשַרַ أنشر בבניין הרביעי – החיה את-
* אִנְתַשַרַ אלְחַ’בַּר انتشر الخبر – הידיעה נפוצה, התפרסמה
* אִנְתַשַרַ כַּאלנַּאר פִי אלְהַשִים انتشر كالنّار في الهشيم – התפשט כאש בשדה קוצים (עשב יבש)
* אִנְתִשַאר انتشار, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין השמיני – התפשטות, התפרסות; דיפוזיה (פעפוע)
* אִנְתִשַארֶ אלְאַמְוַאג’ انتشار الأمواج – התפשטות גלים (פיזיקה)
* אַחַ’דַ’ פִי אלִאנְתִשַאר أخذ في الانتشار – החל להתפשט
* מֻנְתַשִר منتشر, בצורת הבינוני הפועל – נפוץ, רווֵחַ; מפורסם; מפוזר
* נַשַרֶ אלְעַ’סִיל نشر الغَسِيل – תלה את הכביסה (מיל’: הפיץ)
* נַשַרֶ אלְעַ’סִיל בַּרַּה نشر الغَسِيل برّة – גילה את כל הסודות, חשף את הפרטים העדינים (מיל’: תלה את הכביסה [המלוכלכת] בחוץ), וגם בגרסה:
* נַשְרֶ אלְעַ’סִיל עַלַא אלסְּטוּח نشر الغسيل على السّطوح – גילוי/חשיפת הפגמים, המגרעות והמריבות בפרהסיה (מיל’: תליית הכביסה על הגגות. שימו לב שבערבית מדובר בתליית כביסה לייבוש, כלומר היא כבר נקייה, אבל ההיגיון הפנימי מדבר על הצגת הכביסה המלוכלכת מחוץ לבית)
* נַשַר עַ’סִילֶ אלנַּאס עַלַא אלְחִיטַאן نشر غسيل النّاس على الحيطان – פרסם את מגבלות הזולת ברבים (מיל’: תלה את כביסת האנשים על הקירות)
* נַשַרַ אלסַּלַאםֻ טִ’לַאלַהֻ עַלַא- نشر السّلام ظلاله على- – השלום פרס כנפיו על-
* נֻשַארַה نُشارة או נְשַארַה, במדוברת – נסורת
* אַבּוּ מִנְשַאר أبو منشار, או בשמו המדעי קַוְבַּעִיּ מִנְשַארִיּ قوبعي منشاريّ – דג מסור, מסורן (מיל’: חרב מסורית)
* נַשַּאר نشّار, במשקל בעלי המלאכה – מנסר עצים
* מַנְשַר مَنشَر וברבים מַנַאשֶר مناشر, במשקל המקומות – מקום ניסור העצים, מִנְסרה
* נַשְרִיּ نشريّ – פרסומי, תעמולתי
* חַרְבּ נַשְרִיַּה حرب نشريّة – מלחמת תעמולה
* נַשְרִיַּאת نشريّات – פרסומים
* נַשְרַה בַּיַאנִיַּה نشرة بيانيّة – פרוספקט
* נשרה רַסְמִיַּה نشرة رسميّة – פרסום רשמי
* נשרה דַוְרִיַּה نشرة دوريّة – כתב עת; פרסום תקופתי
* נשרה גַ’וִּיַּה نشرة جوّيّة – תחזית מזג האוויר
* נַשְרַתֶ אלְאַחְ’בַּאר نشرة الأخبار – מהדורת החדשות
* לַוְחַתֶ אלנַּשְרַאת لوحة النّشرات – לוח מודעות
* זַיֶּ אלְמִנְשַארֶ אלטַּאלֶע וּאַאכֶּל וּאלנַּאזֶל וּאַאכֶּל زيّ المنشار الطّالع وآكل والنّازل وآكل – מנצל כל הזדמנות, יוצא מורווח מכל מצב, מצליח לקחת לעצמו משהו בכל מצב (מיל’: כמו המשור שחותך בכניסתו וביציאתו, כשהוא עולה הוא “אוכל” וכשהוא יורד הוא “אוכל”)
* אַנַא מַלִיש צְחַאבּ. זַיֶּ אלְמִנְשַאר, מְנִ אלְבֵּית לַלשֻּע’ֹל וּמְנִ אלשֻּע’ֹל לַלְבֵּית أنا مليش صحاب, زيّ المنشار، من البيت للشّغل ومن الشّغل للبيت – אין לי חברים, אני כמו משור: מהבית לעבודה, ומהעבודה לבית
זה היה הפוסט ה- 1,555 שלנו.
שיהיה יום נהדר, ושבת שלום,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x