בגדים

בגדים
בבית פעלים שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on בגדים

בגדים

בגדים

פורסם לראשונה ב- 27.9.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של ידידי הקורא יהושע אינדור.
אז מילת היום היא –
מַלְבַּס مَلْبَس וברבים מַלַאבֶּס مَلَابس – בגד, לבוש; מדים
לשמיעה:

יהושע שלח לי הקלטה מ- 12.8.21, וזו לשונה:
יעטיכם אלעאפיה
אנא בס בדי אנבהכם אליום איש צאר ענדנא באלמרכז
פאתוא שרטה בלבס עאדי, מש לאבסין אואעי שרטה יעני civil
קעדוא היכד בין אלנאס ובין אלמרצ’א, מרה ואחדה קאמוא ובלשוא יח’אלפוא פי אלכל
פיעני תקריבן אליום למוא להם מן כלאלית 50,000 שיכל, כלה 500 ע אלדאיר
פדירוא באלכם, בתכונוא במחלאת ג’וא, אלבסוא,
באלד’את יעני אלמראכז אלצחיה והיכ
לאנה חתא מא בכונוש לאבסין אואעי שרטה יעני
يعطيكم العافية
أنا بس بدّي أنبّهكم اليوم إيش صار عندنا بالمركز
فاتوا شرطة بلبس عاديّ، مش لابسين أواعي شرطة يعني civil
قعدوا هيكد بين النّاس وبين المرضى، مرّة واحدة قاموا وبلّشوا يخالفوا في الكلّ
فيعني تقريبًا اليوم لمّوا لهم من كلاليت ٥٠،٠٠٠ شيكل، كلّه ٥٠٠ ع الدّاير
فديروا بلاكم، بتكونوا بمحلّات جوّا، البسوا،
بالذّات يعني المراكز الصّحّيّة وهيك
لأنّه حتّى ما بكونوش لابسين أواعي شرطة يعني
תהיו בריאים
אני רק רוצה להזהיר אתכם היום לגבי מה שקרה אצלנו במרכז (הרפואי. קופת חולים)
נכנסו שוטרים בלבוש רגיל, הם לא לבשו מדי משטרה, כלומר (לבשו בגדים) אזרחיים.
הם ישבו כך בין האנשים ובין החולים, ובבת אחת קמו והתחילו לקנוס את כולם
הם “אספו” להם היום בקירוב מ(קופ”ח) “כללית” 50,000 שקל, כל (אחד נאלץ לשלם) 500 (שקל) עד הגרוש האחרון.
אז תיזהרו, כשאתם בתוך מקומות, חבשו (מסיכה),
במיוחד במרכזים רפואיים וכאלה
כי הם אפילו לא לובשים מדי משטרה
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
=-=-=-=
השורש הערבי ל.ב.ס עוסק בבגדים ובלבוש, בדיוק כמו בעברית, אך גם בסילוף עובדות וב”הלבשת תיקים”:
* הפועל לִבֶּס لِبس, לַבִּסַ בספרותית, בבניין הראשון – לבש, התלבש, עטה, חגר, חבש, ענד, התעטף (תלוי בפריט)
* הפועל הספרותי לַבַּסַ لَبَسَ גם בבניין הראשון, אך במשקל אחר – בלבל, ערבב (גם עובדות), סילף
* לַבַּסַ אלְחַקּ בִּאלְבַּאטֶל لبس الحقّ بالباطل – ערב אמת בשקר
* לַבְּס لَبْس או לֻבְּס או לִבְּס, בצורות שם הפעולה/מצדר של הבניין – לבוש; בלבול, ערפול, אי-ודאות, אי-בהירות, ספק; מבוכה; חשכה
* לֻבְּסַה لبسة או לִבְּסַה, בצורת הפרט הבודד – בגד אחד; חשד, ערפול, בלבול
* מַלְבּוּס ملبوس וברבים מַלְבּוּסַאת ملبوسات, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – בגד, לבוש; כשם תואר: מבולבל, מעורב; נשלט על-ידי שדים, נגוע בדיבוק
* מַלְבּוּסַאת שִתְוִיַּה/צֵיפִיַּה ملبوسات شتويّة/صيفيّة – בגדי חורף/קיץ
* מַלְבּוסֶ אלְעַאפְיַה! ملبوس العافية! – תתחדש! שהבגד יהיה לך לבריאות!
* לַבַּסֹה עִפְרִית لبسه عفريت – השתגע, “השתלט עליו שד”
* הפועל לַבַּّס لبّس בבניין השני – הלביש; חיפה, ציפה, כיסה; בלבל את בנוגע ל-; זייף, סילף; הטעה, רימה, הונה
* לַבַּّסַ אלתֻּהְמַה עַלַא- لبّس التّهمة على- – טפל אשמה על-
* לַבַּّסֹה טַרְחַה لبّسه طرحة – השפיל אותו (הפך אותו לאישה), זלזל בו; היכה אותו (מיל’: הלביש אותו הינומה)
* תַלְבִּיסֶ אלְחַדִיד تلبيس الحديد, עם צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – גִּלוון ברזל
* תַלְבִּיסַה تلبيسة, בצורת שם הפעולה/מצדר בנקבה – הלבשה (הפעולה)
* תַלְבִּיסֶת גִ’לְד تلبيسة جلد – כיסוי עור (של מוצרים)
* תַלְבִּיסֶתֶ אלְאַסְנַאן تلبيسة الأسنان – ציפוי שיניים
* תַלְבִּיסֶתֶ אלְכַּרַאסִי تلبيسة الكراسي – הנחת כיסוי על כסאות (למשל באולמות אירועים)
* חַפְלֶת תַלְבִּיסַה حفلة تلبيسة – מסיבת אירוסין שבה החתן “מלביש” לכלה את טבעת האירוסין
* מְלַבַּّס ملبّس, בצורת הבינוני הפעול – לבוש; מצופה, משובץ; שקדים מצופים סוכר, סוכריות
* הפועל הספרותי לַאבַּסַ لابَس בבניין השלישי – עסק ב-, היה מעורב בענייניו של-, הכיר מקרוב את-
* מֻלַאבַּסַאת ملابسات, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין ברבות – נסיבות
* הפועל אַלְבַּסַ ألبس בבניין הרביעי – הלביש; כיסה, הסתיר
* הפועל תְלַבַּّס تلبّس בבניין החמישי – התערבב ב-, נדבק עם-, היה קשור ב-; לבש את-
* הפועל הספרותי אִלְתַבַּסַ التبس בבניין השמיני – התערבב, התסבך, התערפל
* אִלְתִבַּאס التباس, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – אי-בהירות, בלבול, ערפול, חשד, דו-משמעות
* מֻלְתַבַּס ملتبَس, בצורת הבינוני הפעול – מסובך, סבוך, מבולבל, לא ברור
* לַבַּّאס لبّاس, במשקל בעלי המלאכה – מי שמתלבש יפה ויש לו בגדים רבים
* לִבַּאס لِباس וברבים לִבַּאסַאת لباسات או אַלְבִּסַה ألبسة – בגד, לבוש; כיסוי, מעטפת; מדים; תחתונים
* לִבַּאס מַדַנִיּ لباس مدنيّ – בגדים אזרחיים
* לִבַּאס עַסְכַּרִיּ لباس عسكريّ – מדי צבא
* לִבַּאס רִיַאצִ’יּ لباس رياضيّ – בגדי ספורט
* לִבַּאסֶ אלְמַעְרַכַּה لباس المعركة – מדי ב’, מדי עבודה (מיל’: לבוש הקרב)
* טִיזֵין פִי לְבַּאס طيزين في لباس – צמד חמד, זוג חברים צמודים (מיל’: שני תחתים בתוך זוג תחתונים אחד)
* לֶסַּה בִּשֹחּ’ פִי לְבַּאסֹה لسّة بشخّ في لباسه – הוא עדיין צעיר, הוא ילד (מיל’: הוא עדיין עושה פיפי בתחתונים)
* לַבִּיס لبيس – בלוי, ישן, שלבשו אותו עד בלאי; מגונדר
* מַלַאבֶּס תַחְתַאנִיַּה/דַאחִ’לִיַּה/גֻ’וַּאנִיַּה ملابس تحتانيّة/داخليّة/جوّانيّة – בגדים תחתונים
* מַלַאבֶּס חַ’ארִגִ’יַּה ملابس خارجيّة – בגדים עליונים
* מַלַאבֶּס אַטְפַאל ملابس أطفال – בגדי תינוקות
* מַלַאבֶּס אַוְלַאד/בַּנַאת ملابس أولاد/بنات – בגדי ילדים/ילדות
* מַלַאבֶּס מֻחַגַּ’בַּאת ملابس محجّبات – בגדים לנשים שמתלבשות לפי ההלכה
* מַלַאבֶּס סִבַּאחַה ملابس سباحة – בגדי ים, בגדי שחייה
* מַלַאבֶּס שֻעֶ’ל ملابس شغل – בגדי עבודה
* מַלַאבֶּס וַאקִיַה ملابس واقية – בגדי מגן, חליפת הגנה
* מַלַאבֶּס גִ’לְד ملابس جلد – בגדי עור
* חִ’זַאנֶת מַלַאבֶּס خزانة ملابس – ארון בגדים
=-=-=-=
פינת: “האם ביקרתם פעם ב-?”
“אוּמְלָבָּס (מלבס, בערבית: ملبّس) היה כפר ערבי אשר אדמתו נרכשה על ידי יהודים, ובשטחו נבנתה בשנת 1878 המושבה פתח תקווה, היום העיר פתח תקווה.
הכפר שכן בצפונה של פתח תקווה של היום בגבעה שעליה נמצא היום פארק לב סביונים ממזרח לדרך משה סנה וממערב בית הקברות סגולה של היום.
הגבעה היא תל ובו שרידי יישוב מהתקופה הביזנטית ועד התקופה העות’מאנית.
משה סמילנסקי כותב כי לפי התעודה הרשמית של ספר האחוזה הטורקי “החיג’ה” הגיע שטחו עד כדי מאה אלף דונם וגבולות שטחי אדמותיו היו:
מדרום – דרך המלך מיפו.
ממערב – הגבעות שלפני מוסררה. ואדי מוסררה – היום נחל איילון
ממזרח – מוצאו של נחל הירקון – היום ראש העין.
מצפון – נחל הירקון
מקור השם
מְלַבַּס הוא שמו הערבי של ממתק העשוי שקדים המצופים בסוכר, אום מְלַבַּס היא אם הממתק
מובן השורש ל.ב.ש. בעברית ובערבית זהה (לבוש בעברית, ملابس בערבית), פירוש השם מְלַבַּס בערבית (ملبس) הוא ממתק העשוי שקדים שלמים עם קליפתם המצופים בסוכר, כך שהשקד כביכול “לובש” או מצופה בגלימת סוכר ולכן פירוש השם אומלבס היא אם הממתק השקדים ומצביע על כך שהם יוצרו במקום.
הסבר אחר לשם היה שפרוש השם הוא “המתלבש” מאחר שחדשות לבקרים היו תושבים חדשים בכפר מחליפים את אלה שמתו בקדחת כפי שמחליפים לבוש ישן בחדש.
אולם על פי מפת ה PEF את שם הכפר מבטאים כ Mulebbis (מיולביס), שם המזכיר את המילה Moulin (מטחנה או טחנת קמח) בצרפתית, molendini בלטינית.
בתעודה מהתקופה הצלבנית מוזכרת באזור יפו טחנה בעלת שלושה גשרים “des moulinsdes trois ponts” השוכנת בכפר Bulbus ולכן הוצע שמקור השם מלבס הוא בשם הכפר Bulbus זיהוי שהוצע לראשונה על ידי החוקר הצרפתי Delaville Le Roulx או במילה טחנה Moulin.
בחפירות שנערכו בתל נחשף מערך בניה מרשים שכלל מאגר מים וכמה קשתות או קמרונות שהובילו עליהם את המים, שניצב בנקודה הגבוהה ביותר על גבעה שצפתה אל יובלו של הירקון והחופר הציע שזו התחנה המוזכרת בתעודה הצלבנית. […]” (ויקיפדיה)
=-=-=-=-=
לפני כמה חודשים פגשנו כאן מילה נפוצה נוספת לבגדים: אַוַאעִי, שמוזכרת אף היא בקטע שיהושע שלח.
בספרותית (וגם בלהגים מסוימים) בגד (אחד, בודד) הוא תַ’וְבּ ثوب וברבים תִ’יַאבּ ثياب.
זה היה הפוסט ה- 1,480 שלנו.
שיהיה יום נהדר, וחג שמח
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x