בכיר

בכיר
מקצועות פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות תוארLeave a Comment on בכיר

בכיר

בכיר

פורסם לראשונה ב- 7.2.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של ידידי הקורא יהושע אינדור.
יהושע שלח לי את ההקלטה הבאה מ- 19.1.21. ההקלטה עברה בקבוצות הווטסאפ של דיווחי התנועה.
אז מילת היום היא –
מַסְאוּל مَسْؤُول וברבים מַסְאוּלִין مَسْؤُولين – בכיר, פקיד בכיר, אחראי (כתפקיד או מקצוע), ממונה, מוסמך; כפוף (לחוק) (מיל’: מי ששואלים אותו, מי שמבררים אצלו)
בהקלטה שומעים בחורה לבנונית מבוהלת מאוד אומרת:
בס אח’ברכן אנה טלע אנפג’אר הלק באלצ’אחיה … תחרק נתראת אמוניום
ומית תסעה מסאולין לחזבאללה
ופי שי 15 סיארה לחסן נצראללה ראחוא באלאנפג’אר
מתח’ופין אנה יכונוא קאתלין חסן נצראללה
והלק חזבאללה חוט אלמכאן ואנא בדי אהרב מן בירות
بس أخبّركن إنّه طلع انفجار هلّق بالضّاحية … تحرق نترات أمونيوم
وميّت تسعة مسؤولين لحزب الله
وفي شي ١٥ سيّارة لحسن نصرالله راحوا بالانفجار
متخوّفين إنّه يكونوا قاتلين حسن نصرالله
وهلّق حزب الله حوّط المكان وأنا بدّي أهرب من بيروت
רק אעדכן אתכם שהיה פיצוץ עכשיו בדאחיה … נשרף אמוניום חנקתי (משמש ליצור חומרי נפץ)
מתו תשעה בכירים בחזבאללה
ויש בערך 15 מכוניות של חסן נצראללה ש”הלכו” בפיצוץ
חוששים שהרגו את חסן נצראללה
עכשיו חזבאללה כיתרו את המקום ואני רוצָה/צריכה לברוח מביירות
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
הדאחיה (צ’אחיה) היא הפרבר המפורסם בדרום ביירות, בו שוכנת מפקדת חזבאללה.
ולפני שהדופק שלכם עולה בבהלה מהתוכן שזה עתה קראתם נציין שמדובר בסתם עוד פייק ניוז שמישהו הציף בלבנון. המקרה הזה מעולם לא קרה.
=-=-=-=
לפני שנים פרסמנו את הפוסט הבא:
היום נעסוק בעיצור והסימן הגראפי הַמְזַה ء – همزة.
מילת היום היא סֻאַ’אל سؤال, וברבים אַסְאִ’לֶה أسئلة או סֻאַ’אלאת سؤالات – שאֵלה
שימו לב להופעות השונות של ההמזה בנטיות של אותה מילה, ושימו לב שב- סֻאַ’אל יש לנו המזה, שנשמעת כמו אלף אמיתית, על כיסא ו, ואחריה אלף נחה, הקו העומד הזה, שמשמשת אך ורק כהארכת התנועה וקביעת סוג ההברה.
המילה מבוססת על הפועל סַאַ’ל سأل – שאל, שצורת הסביל הספרותית שלו, סֻאִ’לַ سئل, נשאל, מופיעה עם המזה על כיסא של י (הצליל i על ההמזה חזק מהצליל u שלפניה, ולכן הכיסא הוא י).
אז נלך צעד אחורה ונסביר את מה שכתוב בפסקה הקודמת:
זוכרים את האות הראשונה באלפית הערבי, אַלִף? אז האות הזו קצת “מְרַמָּה”. נסביר למה:
נתחיל מזה שיש לה שתי צורות:
קו ا, או קו עם המזה מעליו أ.
הצורה שהיא קו לבד היא אות נחה, היא מאריכת תנועה, כמו האלף בעברית במילים באתי, כאן או סבא. זו אות שלעולם לא תפתח מילה, שכן אותיות נחות יבואו רק באמצע או בסוף מילה. כדי שאלף תהיה עיצור נשמע, צריך להוסיף עליה את הסימן הזה, ההמזה.
כל אלף בראש מילה תבוא עם המזה, ונוכל לראות אותה כך גם באמצע או בסוף מילה:
אַנַא أنا – אני
סַאַל سأل – שאל
נַבַּא’ نبأ- ידיעה
מסקנה: הסימן האמיתי המבטא את הצליל של אלף הוא ההמזה, ולא הקו הזה.
המזה היא יצור גראפי מיוחד, מכיוון שהיא משנה את צורות המופע שלה, או כפי שזה נקרא – את הכיסא שלה: כֻּרְסִיּ אלְהַמְזַה كرسيّ الهمزة.
ברוב המקרים היא יושבת על אלף, כפי שראינו.
לפעמים היא יושבת על יוד/יאא’, בין אם באמצע מילה (מעבד התמלילים פה אינו מאפשר לי להציג אותה כך כשהיא לבד, ראו בהמשך) או בסופה ئ. בכל מקרה, מכיוון שהצליל הוא אלף, היוד מאבדת את הנקודות הדיאקריטיות (מַבְחִינות) שלה.
לפעמים היא יושבת על וו/ואו ؤ, אבל היא נשמעת, כזכור, כאלף לכל דבר, כמו במילה של היום, סֻאַ’אל – שאלה (הכתיב סואל הוא כתיב שאינו תעתיק מדעי מדויק).
ולפעמים היא מרחפת לה ء, לרוב בסוף מילה, אך במקרים נדירים גם באמצע מילה.
כינוי החיבה של ההמזה הזו הוא לופט המזה (משחק מילים עם שמה של חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה. לופט, בגרמנית, זה אוויר), מכיוון שהיא מרחפת באוויר.
חשוב לזכור, כלל מס’ 1: בכל מקרה המזה נשמעת כמו אלף. הכיסא שלה שונה, הצליל קבוע.
חשוב לזכור, כלל מס’ 2: הסיבה לכתיב (הכיסא) השונה שלה בכל מקרה באמצע או בסוף המילה נובעת מהשפעות פונטיות של הצלילים של ההמזה עצמה או של האות/עיצור שלפניה. לא איכנס לסוגיה המורכבת הזו, רק אציין שבערבית הצליל i חזק מ- u שחזק מ- a (דרך לזכור: המילה “מִימוּנָה”, השומרת על היררכית היחסים הפונטיים הזו, או המילה “פִיגוּרָה”). סדר העדיפות עם שמות התנועות בערבית: כסרה, דמה, פתחה, סוכון.
חשוב לזכור, כלל מס’ 3: רוב ההמזות של אמצע או סוף מילה הפכו במדוברת לאימות קריאה (א נחה, י נחה או ו נחה). התהליך נקרא תַחְ’פִיףֶ אלְהמזה تخفيف الهمزة – הקלת (ההגייה) של ההמזה, והוא נובע מסיבות של נוחיות ההגייה (בִּאְ’ר بئر, באר, היא בִּיר بير, במדוברת. רַאְ’ס رأس, ראש, הוא רַאס راس, לֻאְ’לֻא’ لؤلؤ, פנינה, היא לוּלוּ لولو [גם שם פרטי של בחורה]).
חשוב לזכור, כלל מס’ 4: כל המילים שמסתיימות בספרותית בסיומת אא’ اء, ונהגות במלרע, איבדו את ההמזה המרחפת בסופן במדוברת, ונהגות במלעיל: מַסַאא’ مساء – ערב, מַסַא مسا; שֻהַדַאא’ شهداء – שהידים, חללים, שֻהַדַא شهدا.
=-=-=-=-=-=
זה היה אז.
תוספות עדכניות:
השורש הערבי ס.א’.ל עוסק בשאלות, בדיוק כמו בעברית.
פה ושם הוא גם עוסק בקיבוץ נדבות ובפשיטת יד, ובכך הוא מתכתב באופן ישיר עם השורש “האח” ס.ו.ל שהוצג כאן לא מזמן.
* הפועל סַאַ’ל سأل בבניין הראשון, שמילת היום, מסאול, היא צורת הבינוני הפעול שלה – שאל; ביקש, התעניין, בירר; פשט יד
* סַאאֶל سائل, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – פושט יד, עני
* סַל! سلْ בספרותית – צורת ציווי מקוצרת שמובנה: שְאל!
* הפועל הספרותי סַאאַלַ ساءل בבניין השלישי – שאל וחקר את-
* מֻסַאאַלַה مساءلة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – חקירה ודרישה; אחריות
* הפועל הספרותי תַסַאאַלַ تساءل בבניין השישי – שאל את עצמו, הביע תמיהה. תַסַאאַלוּא تساءلوا, ברבים – שאלו אלו את אלו
* תַסַאאֻל تساؤل, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – שאלה, תהיה
* סַאַּאל سأّال במשקל בעלי המלאכה, או סַאוּל سؤول – מי שמרבה לשאול
* סֻאַ’אל سؤال וברבים אַסְאִ’לֶה أسئلة – שאֵלה, בעיה, בקשה; בקשת צדקה; חקירה
* סֻאַ’אל אלַּדִ’י יַטְרַח נַפְסַהֻ سؤال الذي يطرح نفسه – שאלה שנשאלת מעצמה (מיל’: שאלה שמציגה את עצמה)
* סֻאַ’אל אִפְתִרַאצִ’יּ سؤال افتراضيّ – שאלה היפותטית
* סֻאַ’אל אִסְתִנְכַּארִיּ سؤال استنكاريّ – (אחת הדרכים להגיד) שאלה רטורית
* סֻאַ’אל גַ’וַאבּ سؤال جواب – תִחקור (מיל’: שאלה תשובה)
* סֻאַ’אל מֻש מֻנַאסֶבּ / מֻשֶ בְּמַחַלֹּה سؤال مش مناسب / مش بمحلّه – שאלה שאינה במקום, שאינה הולמת
* קַאאִמַת אַסְאִלַה قائمو أسئلة – (אחת הדרכים להגיד) שאלון (מיל’: רשימת שאלות)
* מסאוליה مسؤوليّة וברבים מסאוליאת مسؤوليّات – אחריות, סמכות
* חַמַּלֶ אלְמַסְאוּלִיַּה עַלַא- حمّل المسؤوليّة على- – הטיל את האחריות על-
* תַחַמַּלֶ אלְמַסְאוּלִיַּה تحمّل المسؤوليّة – נשא באחריות
* אִעְלַאן עַנֶ אלְמַסְאוליה إعلان عن المسؤوليّة – נטילת אחריות (למשל על פיגועים)
* ד’וּ מַסְאוּליה גִ’נַאאִיַּה ذو مسؤوليّة جنائيّة – בר-עונשין, מי שניתן להענישו
* מַחְדוּדֶ אלְמַסְאוּלִיַּה محدود المسؤوليّة – בעירבון מוגבל
* שַרִכַּה דַ’אתֶ אלְמַסְאוּלִיַּה אלְמַחְדוּדַה شركة ذات المسؤوليّة المحدودة – חברה בעירבון מוגבל
* מַסְאַלַה مسألة וברבים מַסַאאֶל مسائل – שאלה; בעיה, קושיה; עניין
* אִסְאַל עַנֶ אלגַּ’אר קַבְּלֶ אלדַּאר וּעַנֶ אלרַּפִיק קַבְּלֶ אלטַּרִיק اسأل عن الجار قبل الدّار وعن الرّفيق قبل الطّريق – שאל על השכן לפני הבית ועל החבר (המתלווה) לפני הדרך
* אִסְאַלֶ מְגַ’רַּבּ וַלַא תִסְאַל חַכִּים اسأل مجرّب ولا تسأل حكيم – אין חכם כבעל ניסיון (מיל’: שאל אדם מנוסה ואל תשאל רופא או אדם חכם)
* זַלַמֶה מַא בִּיסְאַל עַן חַדַא زلمة ما بيسأل عن حدا – אדם שאינו מתחשב (מיל’: שואל על-) באיש
* יִסְאַל עַ אלְבַּרְסִים וּמִין זַרַעֹה يسأل ع البرسيم ومين زرعه – שואל שאלות על כל דבר, רוצה לדעת הכל, אדם טרדן וחטטן (מיל’: שואל על התלתן ועל מי זרע/שתל אותו)
ונסיים עם מספר ברכות עם ניחוח אסלאמי-דתי:
* נַסְאַל אַללָּה אֶלְעַפוּ וּאלְעַאפְיַה نسأل الله العفو والعافية – אנו מבקשים מאללה מחילה/חסד ובריאות
* נַסְאַל אַללָּה אלשִּפַאאֶ אלְעַאגֶ’ל / אלסַּלַאמֶה וּאלְעַאפְיַה نسأل الله الشفاء العاجل / السلامة والعافية – אנו מבקשים מאללה בריאות מהירה / בריאות ובריאות (כן, יש כאן שלוש מילים שונות לבריאות)
* נַסְאַל אַללָּה אלרִּזְקֶ אלְחַלַאל نسأل الله الرّزق الحلال – אנו מבקשים מאללה פרנסה כשרה
* נַסְאַל אַללָּה אלתַּוְפִיק וּאלנַּגַ’אח نسأل الله التّوفيق والنّجاح – אנו מבקשים מאללה הצלחה (אלוהית) והצלחה (אנושית)
* נַסְאַל אַללָּה אלתַּ’בַּאת نسأل الله الثّبات – אנו מבקשים מאללה להחזיק מעמד
* נַסְאַל אַללָּה אלרַּחְמַה וַאלְמַעְ’פִרַה نسأل الله الرّحمة والمغفرة – אנו מבקשים מאללה רחמים ומחילה
שיהיה יום מצוין ושבוע טוב,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x