הצטיינות

הצטיינות
פעלים שמות עצם (מופשטים) שמות פעולהLeave a Comment on הצטיינות

הצטיינות

הצטיינות

פורסם לראשונה ב- 15.8.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה מכיוון שהוזכרה בתמונה שקיבלתי מהקוראת יעל וולובלסקי.
אז מילת היום היא –
תַפַוֻּק تَفَوُّق – הצטיינות, עליונות, עדיפות, יתרון; בקיאות, מומחיות
תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k גרונית (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.
יעל שלחה לי קריקטורה מ- 3.8.21.
בקריקטורה, שמצורפת לתגובות, מופיעה אישה ערביה בלבוש מקומי מסורתי, שמחזיקה מגש מתוקים (אם נדייק: בֻּרְמַה برمة) בצורת ארץ ישראל (פלסטין, לשיטתה) בעודה מצהללת צהלולים.
על התמונה כתוב:
מֻבַּארַכֶּ אלנַּגַ’אח וַאלתַּפַוֻּק
مبارك النّجاح والتّفوّق
מזל טוב על ההצלחה וההצטיינות
והיא מחשבון הטוויטר:
שבכת פלסטין בין ידיכ
شبكة فلسطين بين يديك
@palhand1948
רשת (החדשות של) פלסטין לפניך (מיל’: בין ידיך)
בנוסף נכתב:
ערס אלנג’אח
מבארכ לפלסטין נג’אח אבנאאהא פי אלת’אנויה אלעאמה
כאריכאתיר אלפנאן ד. עלאא’ אללקטה
عرس النّجاح
مبارك لفلسطين نجاح أبنائها في الثّانويّة العامّة
# كاريكاتير الفنّان د. علاء اللّقطة
חתונת הניצחון
מזל טוב לפלסטין על הצלחת בניה (עם סיום) התיכון הכללי
המאייר: האומן ד”ר עלאא’ אללקטה
=-=
הרחבנו בעבר על התוג’יהי (בחינות הבגרות) לפני שנתיים:
=-=-=-=
השורש הערבי פ.ו.ק (בגזרת ע”ו) עוסק בדברים שנמצאים למעלה וכן בהתעוררות משינה. בעברית הוא מופיע בבניין הפעיל (הפיק, מפיק, הפקה) אך לא נראה לי שיש קשר ביניהם.
בנוסף, בערבית הוא עוסק – באופן נדיר וספרותי – גם בשיהוקים, וכאן רואים בבירור את הקשר לשורש העברי הדומה פ.ה.ק (למרות שאין מדובר באותה פעולה, אולם פיהוקים מתקשרים היטב גם להתעוררות משינה, לא?…)
* הפועל פַאק فاق בבניין הראשון – הצטיין, היה טוב יותר, היה יותר מ-, היה מעל; התעורר; התפכח; התאושש; שיהק
* פַאאֶק فائق וברבים פַוַקַה فوقة, במדוברת: פַאיֶק فايق וברבים פַאיְקִין فايقين, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – מעולה, נפלא, מצטיין; ער
* הפועל פַוַּקַ فوّق בבניין השני – העדיף; גרם לעלות; העיר
* הפועל הספרותי אַפַאקַ أفاق בבניין הרביעי – התעורר; היה עירני
* הפועל תַפַוַּקַ تفوّق בבניין החמישי, שמילת היום היא צורת שם הפעולה/מצדר שלו – הצטיין, עלה על-; התעלה, התנשא
* תַפַוֻּק עַדַדִיּ تَفَوُّق عدديّ – עדיפות/עליונות מספרית
* תַפַוֻּק עַסְכַּרִיּ تَفَوُّق عسكريّ – עדיפות צבאית
* תַפַוֻּק גַ’וִּיּ تَفَوُّق جوّيّ – עליונות אווירית
* מֻתַפַוִּק متَفَوِّق בצורת הבינוני הפועל – מצטיין, מעולה; מומחה
* הפועל הספרותי אִסְתַפַאקַ استفاق בבניין העשירי – התעורר
* פוֹק فوق, פַוְקַ בספרותית – מעל, למעלה; בנוסף ל-
* פוֹק בַּעֶצ’ فوق بعض – זה מעל זה; בצפיפות
* פוֹקֶ אלְוַצְף فوق الوصف – מעבר לכל תיאור, שלא יתואר, עד כדי כך
* פוקֶ אלרִּיח فوق الرّيح – מצבו הכלכלי מעולה, הוא עשיר מאוד; מצוין, מעולה (מיל’: מעל הרוח)
* פוקֶ אלשֻּבֻּהַאת فوق الشّبهات – מעל/מעבר כל חשד
* פוקֶ אלטַּבִּיעַה فوق الطّبيعة או פוק טַבִּיעִיּ فوق الطّبيعيّ – על-טבעי
* אַלְפוק וַאקִעִיַּה الفوق واقعيّة – סוריאליסטי, “מעל המציאות”
* אַמְוַאג’ פַוְק צַוְתִיַּה أمواج فوق صوتيّة – אולטרה סאונד, גלים על-קוליים
* אַשִעַּה פַוְקֶ אלְבַּנַפְסַגִ’יַּה أشعّة فوق البنفسجيّة – קרינת על-סגול, קרינה אולטרה סגולה
* מִן פוק من فوق – מלמעלה
* לַפוק لفوق – למעלה
* מִן פוק לַתַחֶת من فوق لتحت – כל כולו; מלמעלה למטה
* וּמַא פוק وما فوق – ויותר, ומעל זאת
* עַלַא רַאסִי عَلَى رَاسِي – בחפץ לב, עם כל הלב, ברצון רב (מיל’: על רֹאשי), והמהדרין יגידו: עַלַא רַאסִי וַעַלַא עֵינִי عَلَى رَاسِي وعلى عيني (מיל’: על ראשי ועל עיני), או: עַלַא רַאסִי מִן פוֹק عَلَى رَاسِي من فوق (מיל’: על ראשי מלמעלה)
* מַשְע’וּל לַפוק רַאסִי مشغول لفوق راسي – עסוק עד למעלה מראשי, עסוק מאוד, “מעל הראש”
* פַוקִיּ فوقيّ – עליון; מתרברב
* פוֹקַאנִי فوقاني – עליון; שנמצא למעלה
* מַקְלוּבּ פוקַאנִי תַחְתַאנִי مقلوب فوقاني تحتاني – אי סדר, בלאגן, עולם הפוך, מבולגן (מיל’: הפוך, מה שלמעלה נמצא למטה)
* פַוַקַאן فوقان – התעוררות
* פֻוַאק فُواق – שיהוק
* אִללִּי פוֹק יִבְּעַַת’ اللّي فوق يبعث – אלוהים כבר ידאג שיהיה לנו כסף (מיל’: מי שלמעלה ישלח)
* אִללִּי יְבּצּ לַפוֹק תוּגַ’עֹה רַקְבֶּתֹה / יִתְעַבּ إللّي يبصّ لفوق توجعه رقبته / يتعب – אל תנסה להשיג את מה שמעבר להישג ידך (מיל’: מי שמביט למעלה יכאב הצוואר לו / יתעייף)
* יְגִ’יבְּנִי תַחְת? אַגִ’יבֹּה פוֹק يجيبني تحت؟ أجيبه فوق – אין לו סיכוי נגדי, אני יותר חכם ממנו (מיל’: הוא יביא/יוריד אותי למטה? אני אביא/אעלה אותו למעלה)
* רִגֶ’ע וּרִגְ’לֹה פוֹק רַקְבֶּתֹה رجع ورجله فوق رقبته – חזר על ארבע, חזר בבושת פנים (מיל’: חזר כשרגלו מעל צווארו)
* זַיּ אִללִּי רַקַצ עַלַא אלסֻּלַּם: לַא לַתַחֶת שַאף וַלַא לַפוֹק שַאף زيّ اللّي رقص على السّلّم: لا لتحت شاف ولا لفوق شاف – עשה מעשים חסרי תועלת, כל מה שעשה היה לשווא (מיל’: כמו מי שרקד על סולם: הוא לא ראה למטה ולא ראה למעלה)
* אִללִּי יְתִףّ לַפוֹק תִנְזֶל עַלֵיה اللّي يتفّ لفوق تنزل عليه – מי שמנסה לפגוע באחרים ייפגע בעצמו (מיל’: מי שיורק למעלה זה נופל עליו)
וניזכר גם בדבר הבא:
* חִ’לּ خِلّ וברבים אַחְ’לַאל أخلال, בספרותית – חבר, חבר נאמן (זו המילה אותה הזכיר אברהם). אגב, מכירים את השיר העיראקי המפורסם פוֹקֶ (פוג) אלנַּחֶ’ל – “מעל הדקלים”? אז מסתבר שלא דקלים ולא נעליים; שם השיר המקורי הוא: פוק (פוג) אִלְנַא חִ’לּ فوق إلنا خِلّ – יש לנו חבר למעלה
=-=-=
מוסיף בנושא השורש הקורא עמוס נוי:
אני חושב אבל לא בטוח שהשורש פ.ו.ק קשור לשורש הארמי נ.פ.ק שמסמן יציאה (לצאת=לעלות, לבוא=לרדת משמש הרבה, כולל נ.ז.ל) וממנו בעברית לנפק ולהנפיק (וגם נפקנית=יצאנית)
זה היה הפוסט ה- 1,437 שלנו.
שיהיה יום מצוין ושבוע טוב,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x