חדשות

חדשות
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות עצם (מופשטים)Leave a Comment on חדשות

חדשות

חדשות

פורסם לראשונה ב- 2.5.18

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתה של הקוראת Haya Levy:
מילת היום היא –
אַחְ’בַּאר أَخْبَار – חדשות, news

🎵

ולא, למרות הדמיון בשמע, ולמרות התמונה המתחכמת של רני, אין שום קשר ל- עכבר בעברית.
צורת היחיד היא חַ’בַּר خبر – ידיעה, הודעה, חדשה (כשם עצם, לא שם תואר)
תזכורת: האות הערבית ח’א خ נהגית כמו כ לא דגושה בעברית, למשל במילה: בִּכלל
השורש הערבי ח’.ב.ר עוסק בדיווחים ובהעברת מידע:
* הפועל הספרותי חַ’בִּרַ خبِر בבניין הראשון – ידע
* חִ’בְּרַה خبرة, צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – ניסיון, בקיאות, מומחיות
* הפועל חַ’בַּר خبّر בבניין השני – הודיע, דיווח
* הפועל הספרותי חַ’אבַּרַ خابر בבניין השלישי – שוחח עם-, התדיין
* מֻחַ’אבַּרַה مخابرة, צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – שיחה (מכל סוג), התקשרות
* מֻחַ’אבַּרַאת مخابرات, ברבים – מודיעין (לרוב הכוונה לגופי מודיעין מסכל, כמו השב”כ בישראל)
* הפועל אַחְ’בַּרַ أخبر בבניין הרביעי – הודיע
* מֻחְ’בֶּר مخبر, צורת הבינוני הפועל של הבניין – כתב; מודיע; בלש; סוכן משטרתי
* הפועל אִחְ’תַבַּר اختبر בבניין השמיני – בחן, ניסה, בדק
* אִחְ’תִבַּאר اختبار, צורת שם הפעולה של הבניין – בחינה, בדיקה
* מֻחְ’תַבַּר مختبر, צורת הבינוני הפעול של הבניין – מעבדה
* הפועל הספרותי אִסְתַחְ’בַּרַ استخبر בבניין העשירי – חקר, דרש, בדק
* אִסְתִחְ’בַּאר استخبار, צורת שם הפעולה של הבניין – חקירה בדיקה
* אִסְתִחְ’בַּארַאת استخبارات, ברבים – מודיעין (לרוב הכוונה לגופי מודיעין “רגילים”, שאוספים מודיעין בצורה שאין בה מן הסיכול)
* חַ’בַּר עַאגֶ’ל خبر عاجل – ידיעה דחופה, חדשה בהולה
* שוּ/אֵיש אַחְ’בַּארַכּ? شو / ايش أخبارك – מה שלומך? מה העניינים? מה חדש?
* לַא חִסּ וַלַא חַ’בַּר لا حسّ ولا خبر – אין קול ואין עונה (מיל’: אין קול/תחושה ולא ידיעה)
* מַא כַּדַבֶּש חַ’בַּר ما كدبش خبر – הגיב במהירות, תכף ומיד
* יַא חַ’בַּר אַסְוַד! يا خبر أسود – אוי ואבוי! איזו צרה! (מיל’: איזו חדשה שחורה!)
* יא ח’בר אַבְּיַצ’! يا خبر أبيض – כנ”ל, בלשון סגי נהור (מיל’: איזו חדשה לבנה!)
* חַ’בַּר חִלוּ! خبر حلو – ידיעה משמחת (מיל’: חדשה מתוקה)
* עַנְדִי חַ’בַּר عندي خبر – אני יודע; נודע לי
* מַא עַנְדִיש חַ’בַּר ما عنديش خبر – אין לי מושג, אינני יודע
* חַ’בִּיר خبير וברבים חֻ’בַּרַאא’ خبراء – מומחה, יודע; מיומן, מבין
* מַחְ’בַּר مخبر וברבים מַחַ’אבֶּר مخابر, במשקל המקומות – מעבדה
שיהיה יום נהדר,
ימאמה, שלו ורני

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back To Top