יתושים

יתושים
בבית חיות פעלים שמות עצם (מוחשיים)Leave a Comment on יתושים

יתושים

יתושים

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה שכן החלטתי למחזר מדי פעם פוסטים ממשכננו הקודם.
והפעם: שני פוסטים במחיר אחד!
אז מילת היום היא –
נַאמוּס نَامُوس – יתושים
בעבר הרחוק פרסמנו את הדברים הבאים:
נַאמוּסֶה עַאמְלֶה חַאלְהַא גַ’אמוּסֶה ناموسة عاملة حالها جاموسة – יתוש, ועושה עצמו תאו (משל לרברבן)
זוכרים מילים שהן שמות קיבוציים? מילים (שמות עצם) שהן ביחיד זכר אבל מביעות רבים? ושאם מוסיפים להן ה”א בסופן הן הופכות לפרט אחד?
למשל מוז – בננות, מוֹזֶה موزة – בננה
אז נַאמוּס ناموس זה יתושים (וגם חוק אלוהי, חוק טבע; סדר, עיקרון, תורה; מנזר; חזון, נבואה; איש סוד, אפוטרופוס; מלשין)
נאמוסה ناموسة – יתוש אחד. נַאמוּסַאת ناموسات או נַוַאמִיס نواميس – יתושים רבים (צורת הרבים של נאמוסה)
וגַ’אמוּס جاموس זה בעיקרון תאואים
ג’אמוסה جاموسة – תאו אחד. גַ’וַאמִיס جواميس – תאואים רבים
הפועל עִמֶל عمل (עשה, עבד, עמַל) הוא אחד הפעלים הנפוצים בערבית (ובכל שפה). הוא בבניין הראשון, וצורת הבינוני הפועל שלו (ה”הווה”) היא זו שמופיעה בפתגם של היום: עַאמֶל عامل. עאמל זה גם פועל בהווה – עושה, עובד, עמֵל, וגם שם עצם: פועֵל, וברבים עֻמַּאל عُمَّال (ולא להתבלבל עם עַמִיל عميل, שזה בניב המקומי בעיקר משתף פעולה, משת”פ, סוכן, במובן השלילי של המילה)
חַאל حال – מצב
הביטוי עִמֶל חַאלֹה عمل حاله, בעבר, ו- עַאמֶל חַאלֹה عامل حاله, בהווה, פירושו: עושה עצמו, “משחק אותה”.
אגב, שַאיֶף חאלה شايف حاله, שזה מילולית: מסתכל על/רואה את עצמו, פירושו: סנוב, מתנשא.
כתב לנו איציק קסאפו:
ناموس (נאמוס) במובן חוק – המקור לדעתי מהמילה היוונית nomos שבמקור ציינה חוק. לעברית היא נכנסה בתור “נימוס”, וביוונית מודרנית היא מציינת, להבנתי, ממשל מחוזי או מקומי.
כתב לנו בזמנו קוראנו הנאמן יהודה כץ ז”ל:
אנו מבדילים בשמות בין יחיד ורבים (ויש גם זוגי), אך יש שמות שהם אינם יחיד, לא רבים ואף לא זוגי. ניקח לדוגמה את המילה צאן: אינך יכול להגיד ‘יש לי צאן אחד’, ולכן זו לא מילה ביחיד. אינך יכול להגיד ‘יש לי שני צאן’ ולכן זו לא מילה בצורת זוגי, ואינך יכול להגיד ‘יש לי שלושה צאן’ ולכן ‘צאן’ איננה צורת רבים.
המילה צאן (ודומותיה) מייצגת שם קיבוצי.
=-=
תוספות עדכניות:
* הפועל אַנְמַסַ أنمس בבניין הרביעי – סכסך, שיסה את- נגד- (לא בשימוש)
* הפועל תַנַמַּס تنمّس בבניין החמישי – התבלבל, התערבב (לא בשימוש)
* נִמְס نِمس וברבים נֻמוּס نُموس – נמיה; ערמומי, איש תחבולות, פיקח
* נַמַס نَمَس – חרקים זעירים שתוקפים עופות ועלולים להורגם; כיני עופות; קלקול של שמן, משחה וכו’
* נַמִס نَمِس – (שמן) מקולקל
* נַמַּאס نمّاس, במשקל בעלי המלאכה – מלשין, מי שמוציא דיבה
* נַאמוּסִיַּה ناموسيّة – כילה, רשת נגד יתושים
=-=-=-=-=-=-=
פוסט עתיק שני:
מילת היום היא
נַוְבַּה קַלְבִּיֶּה نوبة قلبيّة – התקף לב
את המילה קלב, לב, אנו מכירים מזמן ודיברנו עליה לא פעם.
נַוְבַּה نوبة וברבים נֻוַבּ نوب או נַוְבַּאת نوبات – פעם, תור, מחזור, תורנות, משמרת; הזדמנות; פרק נגינה; תזמורת; התקף (של מחלה)
השורש של המילה הוא נ.ו.ב (בגזרת ע”ו), הקיים גם במילים הנפוצות הבאות:
* הפועל נַאבּ ناب בבניין הראשון – בא במקום, מילא מקום, היה מיופה כוח, היה נציג של-; קרה
* נִיַאבַּה نيابة בצורת שם הפעולה/המצדר של הבניין – מילוי מקום, ייצוג; נציגות, בָּאות כוח; סוכנות, נציבות; תביעה, פרקליטות
* נַאאֶ’בּ نائب וברבים נֻוַּאבּ نوّاب, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – סְגן, ממלא מקום, בא כוח; ציר/חבר בפרלמנט, נציג, סוכן, שליח; תובע, פרקליט
* הפועל נַאוַבּ ناوب בבניין השלישי – החליף את-, התחלף עם-, בא במקומו של מישהו לפי תור או מחזוריות; עזר ל- ב-
* מֻנַאוַבֶּה مناوبة בצורת שם הפעולה – תורנות, רוטציה, סבב
* בִּאלְמֻנַאוַבֶּה بالمناوبة – ברוטציה
* מֻנַאוֶבּ مناوب וברבים מֻנַאוְבִּין مناوبين, בצורת הבינוני הפועל – תורן
* צַ’אבֶּט מֻנַאוֶבּ ضابط مناوب – קצין תורן
תוספות עדכנית:
השורש נ.ו.ב קיים בעברית בפועל הניב (פרי) ובשם העצם ניב (אמרה). ניב, השן (בערבית: נאבּ), היא מהשורש הקרוב נ.י.ב בשתי השפות.
* הפועל נַוַּבּ نوّب בבניין השני – ייפה את כוחות של-; קבע תור; הכניס לתורנות
* מֻנַוִּבּ منوِّب או מֻנַוִּבַּה منوّبة, בצורות הבינוני הפועל/ת של הבניין – אלטרנטור, מחולל זרם חילופין
* הפועל אַנַאבַּ أناب בבניין הרביעי – מינה את- במקום-, ייפה את כוחו של-; חזר פעם אחר פעם
* אִנַאבַּה إنابة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – ייפוי כוח, הסמכה למילוי מקום; מינוי עו”ד; חזרה בתשובה
* אַלְמֻדִיר בִּאלְאִנַאבַּה المدير بالإنابة – ממלא מקום המנהל (מיל’: המנהל במילוי מקום)
* מֻנִיבּ مُنيب, בצורת הבינוני הפועל – חוזר בתשובה; גשם ברכה; מי ששולח נציג או ממנה בא-כוח; שם פרטי
* הפועל תַנַאוַבּוּא تناوبوا בבניין השישי – חילקו את המטלה ביניהם לפי תורות
* תַנַאוֻבּ تناوُب, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – תורנות
* בִּאלתַּנַאוֻבּ بالتّناوب – בתורנות
* תַיַּאר מֻתַנַאוִבּ تيّار متناوب, עם צורת הבינוני הפועל – זרם חילופין
* הפועל אִנְתַאבַּ انتاب בבניין השביעי – נתקף במחלה; ביקר את- פעם אחר פעם
* הפועל אִסְתַנַאבַּ استناب בבניין העשירי – ביקש מ- לייצג אותו; מינה לעצמו ממלא מקום
* נַוְבּ نَوْب – כוח; קרבה (לא בשימוש)
* נוּבּ نُوب – דבורים; שבט הנובים בסודאן
* נוּבַּה نُوبة – צרה, אסון
* בִּאלנַּוְבַּה بالنَّوبة – בתורנות
* נַוְבַּה מַרַצִ’יַּה نوبة مرضيّة – התקף של מחלה
* נַוְבַּה עַצַבִּיַּה نوبة عصبيّة – התקף עצבים; התמוטטות עצבים
* נַאאִבַּה نائبة וברבים נַאאִבַּאת نائبة או נַוַאאֶבּ نوائب – אסון, צרה, פורענות; סגנית וכו’ (בצורת הנקבה של נאאב)
* בִּאלנִּיַאבַּה עַן- بالنّيابة عن- – מטעם-, בשם-, במקום-
* אַלנִּיַאבַּה אלְעַאמַּה النّيابة العامّة – פרקליטות המדינה; התביעה הכללית
* אַלנִּיַאבַּה אלְעַסְכַּרִיַּה النّيابة العسكريّة – הפרקליטות הצבאית
* נִיַאבִּיּ نيابيّ – פרלמנטרי; הקשור לפרקליטות
* אַלְחַיַאה אֶלנִּיַאבִּיַּה الحياة النّيابيّة – החיים הפרלמנטריים
* אִנְתִחַ’אבַּאת נִיַאבִּיַּה انتخابات نيابيّة – בחירות לפרלמנט
* חֻכּוּמַה נִיַאבִּיַּה حكومة نيابيّة – ממשלה פרלמנטרית
* מַגְ’לִסֶ אלנֻּוַּאבּ مجلس النّوّاب או מַגְ’לִס נִיַאבִּיּ مجلس نيابيّ – פרלמנט, בית נבחרים
* אַלנַּאאִבֶּ אלְעַאםּ النّائب العامّ – התובע הכללי
* נַאאִבֶּ אלְפַאעֶל نائب الفاعل – הנושא במשפט תחבירי עם פועל סביל
* מַנַאבּ مَناب – ייצוג, מילוי מקום, תחליף; חזרה בתשובה
* אֶלְעַ’איֶבּ מַא לוֹש נַאיֶבּ الغايب ما لوش نايب – מי שלא נמצא לא יקבל את חלקו ולא יילקח בחשבון (מיל’: לנעדר אין ממלא מקום)
האם שמעתם על:
“מוניב אל-מסרי (בערבית: منيب المصري, תעתיק מדויק: מניב אלמצרי; נולד ב-1934) הוא איש עסקים.
ביוגרפיה
אל-מסרי נולד בשכם ולמד באוניברסיטת א-נג’אח בעיר. בשנת 1955 סיים תואר ראשון בגאולוגיה באוניברסיטת טקסס שבאוסטין, ובשנת 1956 סיים תואר שני בגאולוגיה ומנהל. בשנת 1970 כיהן כשר העבודה בירדן.
[…]
לאחר הסכמי אוסלו חזר אל-מסרי לשכם, וכיום הוא מתגורר בעיר באחוזת אל-מסרי המפוארת על פסגת הר גריזים שנבנתה בסוף שנות ה-90. דירתו היא העתק של וילה קפרה “לה רוטונדה”, שבאיטליה, אותה בנה האדריכל האיטלקי אנדראה פלדיו בתקופת הרנסאנס האיטלקי. במרתף הווילה שרידים ארכאולוגיים של מנזר עתיק מהמאה ה-14.
[…]” (ויקיפדיה)
כתב לנו יובל ברגר:
נואמיס نواميس הוא גם שמם של מבני אבן פרהיסטוריים בסיני ובחצי האי ערב. מקור השם הוא בסברה העממית שבני ישראל בנו אותם בנדודיהם כאשר ביקשו להתגונן מנחילי יתושים שתקפו אותם. בפועל מדובר במבני קבורה מתקופת הברונזה.
ناب זה גם נפל בחלקו של מישהו/יצא למישהו (ממשהו), כמו למשל בפתגם – يا ما دخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك الا ريحتها. אתה שנכנס בין הבצל וקליפתו לא יצא לך מזה דבר חוץ מהריח שלו.
[המשפט הופיע בעבר בערביט בגרסה הבאה:
יא מא דח’ל בין אלבצלה וקשרתהא מַא בִּפִידַכּ אִלַּא רִיחֶתְהַא يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بفيدك إلّا ريحتها – הו זה שנכנס בין הבצל לקליפתו, לא תפיק מכך דבר חוץ מהריח שלו – אל תתערב בעניינים של אחרים עם זולתם, כי לא ייצא לך מזה שום דבר טוב]
הנובים נמצאים, בנוסף לסודאן, גם בדרום מצרים.
כתב גם ליאור אשר:
אפרופו נמיה, נזכרתי בביטוי:יא טאלב אלדבס מן טיז אלנמס يا طالب الدبس من طيز النمس מבקש להוציא דבש מהישבן של הנמיה (בערבית זה נשמע הרבה יותר טוב). נאמר על מישהו שמבקש משהו לא מציאותי או לא אפשרי בעליל.
צילום: U.S. Department of Agriculture
זה היה הפוסט ה- 2,438 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x