לכבוד העיניים שלך

לכבוד העיניים שלך
ביטויים ופתגמים פעלים תרבותLeave a Comment on לכבוד העיניים שלך

לכבוד העיניים שלך

לכבוד העיניים שלך

פורסם לראשונה ב- 20.1.21
מרחבא
שלום לכולם,

מילת היום מופיעה לבקשתה של ידידתי הקוראת Gila Yona, שכתבה לנו:

“מבקשת שתרחיב על המילה כרמאל كرمال – לכבוד, למען”
אז מילת היום היא –
כִּרְמַאל עֻיוּנַכּ كِرْمَال عُيُونَك – לכבוד העיניים שלך
ימאמה הוגה: כִּרְמַאלֶ עְיוּנַכּ
* כִּרְמַאל- كرمال- – למען, לכבוד-
* כִּרְמַאלַכּ كرمالك – לכבודך
התפרסמו אצלנו שני פוסטים עם השורש עליו מבוססת מילת היום (מובאים להלן רק העניינים הלשוניים שהוזכרו בהם):
מילת היום מופיעה לבקשתו של ידידי הקורא Idan Lahav.
אז מילת היום היא –
כַּרְם كَرْم או כַּרֶם וברבים כֻּרוּם كروم – כרם, פרדס
היה לנו פוסט על השורש בעבר:
מילת היום מופיעה לבקשתה של הקוראת Shahar Shiloach, שכתבה לנו:
“היי.
שאלה: האם יש קשר בין השם והמילה כַּרַם, נדיבות, ובין המילה כַּרְם (גפנים, זיתים וכו’) שזהה בעברית ובערבית?”
אז מילת היום היא –
כַּרִים كَرِيم וברבים כִּרַאם كرام – נדיב, אציל, נכבד; מכניס אורחים; חשוב, טוב; סלחן
השורש הערבי כ.ר.ם עוסק בנדיבות ובכבוד, ומצד שני בכרמים. מה הקשר? אין קשר, אלא אם מייחסים לכרמים את תכונת הנדיבות…
בעברית קיימת רק המשמעות של כרמים.
כותב לנו בתגובות הקורא Assaf Katz:
מארח שנותן יין לאורחיו הוא נדיב (והיה עוד יותר נדיב במדבר הערבי בו אין כמעט כרמים)
=-=-=-=
* הפועל הספרותי כַּרֻמַ كَرُمَ בבניין הראשון – נעשה נדיב, אציל
* כַּרַם كرم בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – אצילות; נדיבות, הכנסת אורחים
* רַגֻ’ל כַּרַם رجل كرم – איש נדיב
* כַּרַאמֶה كرامة, שם פעולה נוסף – חסד, כבוד
* כַּרַאמֶתֶ אלְמַרְאַה كرامة المرأة – כבוד האישה
* הפועל כַּרַּם كّرم בבניין השני – כיבד, הוקיר, רומם
* תַכְּרִים تكريم, בצורת שם הפעולה/מצדר של הפועל – כיבוד (הפעולה)
* חַפְלֶת תַכְּרִים حفلة تكريم – נשף לכבוד-
הערים הקדושות באסלאם נהנות משם תואר הצמוד לשמן:
מכה היא מַכַּה אֶלְמֻכַּרַּמַה مكَّة المكرّمة – המכובדת, עם צורת הבינוני פעול נקבה של הבניין
אלמדינה היא אַלמדינה אֶלְמֻנַוַּרַה المدينة المنوّرة – המוארת
* הפועל אַכְּרַם أكرم בבניין הרביעי – כיבד, הוקיר, העריך; הכניס אורחים, אירח בצורה יפה
* אִכְּרַאם إكرام, צורת שם הפעולה של הבניין – כבוד, אצילות, נדיבות (שמות עצם); כיבוד (שם פעולה)
* אכְּראםֶ אלצֵּ’יף إكرام الضّيف – כיבוד אורחים
* אכראםֶ אלְוַאלְדֵין إكرام الوالدين – כיבוד הורים
* אִכְּרַאמַן לִ- إكرامًا ل – לכבוד, למען (וכך נוצרה המילה המדוברת כִּרְמַאל كرمال, באותה המשמעות)
אגב, גילה, מבקשת הפוסט, גורסת:
“אני חושבת ש- كرمالك זה חיבור של الكرم إلك הכבוד לך ומכאן לכבודך”
=-=-=
* אַללָּה יִכֶּרְמַכּ الله يكرمك (הבניין הרביעי במופעו במדוברת כבניין ראשון) – תודה רבה! (מיל’: שאללה יוקירך, וגם תשובה מקובלת לאמירה הבאה)
* תִכְּרַם تكرم, תִכְּרַם עֵינַכּ تكرم عينك – בסדר, ברצון, אעשה זאת בחפץ לב; תודה רבה
* ד’וּ אלְגַ’לַאל וַאלְאִכְּרַאם ذو الجلال والإكرام – הנשגב והנערץ (מכינויי האל. מיל’: בעל המעלה והאצילות)
* אִכְּרַאמִיַּה إكراميّة – שכר טרחה; שכר; מתנה; טיפ; בקשיש
* תַכַּרַּםַ עַלַיְנַא בִּחֻצ’וּרִהִ تكرّم علينا بحضوره, עם הפועל בבניין החמישי – כיבד אותנו בנוכחותו
* אַכְּרַם أكرم – שם פרטי לגבר
* כַּרַםֶ אלְבַּחִ’יל גְ’נוּן كرم البخيل جنون – מי שפועל בניגוד למצופה ממנו ובניגוד למנהגו, מי שמשנה עורו פתאום, כמו קמצן שמפזר כספים (מיל’: נדיבות הקמצן היא טירוף)
* כַּרַם גֻ’חַא עַלַא חְסַאבּ עֵ’ירֹה كرم جحا على حساب غيره – נדיב על חשבון אחרים (מיל’: נדיבותו של ג’וחא על חשבון זולתו)
* מַכְּרֻמַה مكرمة – נדיבות לב, חסד, מעשה אצילי, טובה
* כַּרִים كريم, היא מילת היום, היא גם אחד משמותיו של אללה
* כַּרִימַה كريمة, בנקבה, כשם עצם, בספרותית – בת של-
* אַללָּה כּרים الله كريم – יהיה בסדר, האל יעזור, סמוך על האל
* מַעְדִן כּרים معدن كريم – מתכת אצילה
* אַחְגַ’אר כַּרִימה أحجار كريمة – אבני חן
* רַמַצַ’אן כּרים رمضان كريم – רמדאן שמח (ברכה לחודש רמדאן, שאינו חג אלא חודש בעל מעמד מיוחד)
* אַללָּהֻ אַכְּרַם الله أكرم – תשובה לברכה הקודמת (מיל’: אללה מכובד יותר)
* אַלְקֻרְאַאנֶ אלְכַּרים القرآن الكريم – כינוי מקובל לקוראן
* מַרַּ עַלַיְהִ מֻרוּרַ אלְכִּרַאם مرّ عليه مرور الكرام – התעלם ממנו (מיל’: חלף על פניו כחלוף הנדיבים)
* שוּ אלְאִסֶמֶ אלְכַּרים? شو الاسم الكريم שוּ אִסְמֶ אלְכּרים? شو اسم الكريم – מה שם כבודו? (מיל’: מה השם המכובד / שמו של המכובד?)
* אִנְתֶ כַּרים וּאִחְנַא בְּנִסְתַאְהַל انت كريم واحنا بنستاهل – אתה נדיב אבל לנו זה מגיע
* יַא פַתַּאח, יא עַלִים, יא רַזַּאק, יא כַּרִים يا فتّاح يا عليم يا رزّاق يا كريم – הו פותח שערי הפרנסה, יודע הכל, המפרנס, הנדיב.
אמירה זו נאמרת בתחילת יום העבודה, בעיקר בקרב סוחרים, בשאיפה שהיום יהיה מוצלח ופורה כלכלית. אבי המנוח, רחמים כהן ז”ל, שנולד בתוך העיר העתיקה בירושלים וגדל עם ערבים, היה אומר אמירה זו גם כאשר היה מגיע מדי פעם לסף ייאוש ומחוסר ברירה פנה לאלוהים בבקשה לעזרה.
אם כן, אמירה זו נאמרת גם בשעת רוגז ותסכול.
וגם:
* כַּרְם كرم וברבים כֻּרוּם كروم – כרם, פרדס
* כַּרְמַה كرمة – גפן, ענבים
* כַּרַּאם كرّام, במשקל בעלי המלאכה – כורם, בעל כרם
כותב לנו Yuval Berger:
* לַוְלַא אֶלנַּוַאטִיר כַּאנַתֶ אלֶכְּרוּםֶ תְגִ’יבּ קַנַאטִיר لولى النّواطير كانت الكروم تجيب قناطير – אלמלא השומרים היו הכרמים מניבים קנטארים (מידת משקל) –
מקביל ל “לתת לחתול לשמור על השמנת”
הוא גם מזכיר לנו את –
כִּרְמַאל עֵין תִכְּרַם מַרְג’ עֻיוּן كرمال عين تكرم مرج عيون – בעבור עין תכובד מרג’ עיון
ביטוי שהוקדש לו סיפור שלם בפוסט הבא:
תגובות נוספות:
כתב לנו אלי בן-משה:
יש האמירה המזלזלת:
מְנֵין לַכּ אלְכַּרַמֶ אלְחַאתִמִי? منين لك الكرم الحاتمي؟ – מאין לך הנדיבות (בסגנון) חאתם?
שנאמרת על מישהו קמצן שפתאום מגלה רוחב לב. הסיפור מבוסס על חַאתֶםֶ אלטַּאאִ’יּ, שהיה גדול נדיבי ערב.
וכתב עמית לנדאו:
נתקלתם פעם בביטוי “עין כרימה” במשמעות עין פגועה שהפכה להיות לבנה לחלוטין?
בספר של אהרון גבע-קליינברגר על הלהג הערבי החיפאי, מופיעה עדות של אחד מיהודי חיפה דוברי הערבית, שמספר על מישהו שפגש אחרי שנים כשהוא חולה ומקבץ נדבות: “2אעד עלא חאפת אלארצ’ ועין ואחדה כרימה ענדו.. אבייצ’ ג’ווא” – יושב על שולי האדמה (המדרכה?) כשיש לו עין “כרימה”, צבע לבן בתוכה (התרגום שלי. שָלֵו)
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x