מרוץ

מרוץ
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות עצם (מופשטים) שמות פעולהLeave a Comment on מרוץ

מרוץ

מרוץ

פורסם לראשונה ב- 12.8.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתו של ידידי הקורא Yogev Avraham.
אז מילת היום היא –
סִבַּאק سِبَاق – מרוץ, תחרות

תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k  גרונית (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.

השורש הערבי ס.ב.ק עוסק בהקדמות ובמרוצים (שיש בהם הרי אלמנט של להקדים ולהגיע ראשון), וכן בדברים שכבר קרו (שכן הם הקדימו את האירועים הנוכחיים).
בעברית הוא מתכתב עם השורש הנדיר ש.ב.ק (שבק חיים), אולם לא נראה לי שיש קשר תוכני בין השניים.
* הפועל סַבַּק سبق בבניין הראשון – הקדים את-, היה לפני, השיג את- בזמנים; כבר קרה בעבר ש-; סַבַּק עַלַא- سبق على- – ניצח את-
* סַבַּק سَبَق וברבים אַסְבַּאק أسباق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – פרס למתחרים; מקום התחרות
* סַבְּק سبْق, בצורת שם פעולה נוספת של הבניין – הקדמה, עדיפות, ראשוניות
* סַבְּקֶ אלאִנְדַ’אר سبْق الإنذار – התראה מוקדמת
* דוּנַ סַבְּקִִ אִנְדַ’אר دون سبْق إنذار – ללא הודעה מוקדמת
* סַבְּק אִשְעַאר سبْق إشعار – הודעה מוקדמת
* סַבְּקֶ אלתַּפְכִּיר سبْق التّفكير – במחשבה תחילה; בזדון
* סַבְּק צֻחֻפִיּ سبْق صحفيّ – סקופ עיתונאי
* מַעַ סַבְּקִ אלְאִצְרַאר וַאלתַּרַצֻּד مع سبْق الإصرار والتّرصّد – בכוונה תחילה
* סַבְּק קַלַם سبْق قلم – כפליטת קולמוס
* סַאבֶּק سابق בצורת הבינוני הפועל של הבניין – מקדים, קודם, לשעבר
* אִלְתִזַאמַאת סַאבִּקַה التزامات سابقة – מחויבויות/התחייבויות קודמות
* סַאבִּק אִנְדַ’אר سابِق إنْذار – התראה מוקדמת. דון סאבק אנד’אר دونَ سابِقِ إنْذار – ללא הודעה/התראה מוקדמת
* סַאבִּק לִאַוַאנִהִ سابق لأوانه – לפני זמנו, קודם לזמנו, שלא בעיתו
* אִנְתֶ חֵ’ירַכּ סַאבֶּק انت خيرك سابق – על מה אתה מדבר, לך יש יותר זכויות ממני (מיל’: אתה – הטוב שלך קודם)
* סַאבִּקַן سابقًا – בעבר, קודם לכן
* סַאבִּקַה سابقة וברבים סַוַאבֶּק سوابق – תקדים; עבירה; סוס מהיר
* אַצְחַאבֶּ אלסַּוַאבֶּק أصحاب السّوابق – בעלי עבר פלילי
* צַפְחַת סַוַאבֶּק صفحة سوابق – עבר פלילי, תיק משטרתי (מיל’: דף אירועי עבר)
* מַסְבּוּק مسبوق, בצורת הבינוני הפעול – שהקדימו אותו, שהשיגו אותו
* עַ’יְר מַסְבּוּק غير مسبوق – חסר תקדים, שלא היה כמותו, שאי אפשר להקדימו ולהשיגו (בזמן)
* הפועל סַבַּּّק سبّق בבניין השני – הקדים את-; הקדים להגיד
* מֻסַבַּק مسبَّق – שבא לפני זמנו
* הפועל סַאבַּק سابق בבניין השלישי – התחרה עם-
* סִבַּאק سباق או מֻסַאבַּקַה مسابقة, בצורות שם הפעולה/מצדר של הבניין – מרוץ, תחרות
* סִבַּאק מַעַ אלזַּמַן سباق مع الزّمن – מרוץ נגד הזמן, נגד השעון
* סִבַּאקֶ אלְחַ’יְל سباق الخيل – מרוץ סוסים
* סִבַּאקֶ אלתַּסַלֻּח سباق التّسلّح – מרוץ החימוש
* סִבַּאקֶ אלְצַּ’אחִיַה سباق الضّاحية – מרוץ שדה
* סִבַּאקֶ אלְאַעַ’אנִי سباق الأغاني – מצעד הפזמונים
* סַיַּארַת סִבַּאק سيّارة سباق – מכונית מרוץ
* מֻסַאבַּקַת רַמַצַ’אן مسابقة رمضان – תחרות רמדאן (תחרויות נפוצות ואהובות במהלך חודש רמדאן)
* מֻסַאבַֻקַה קֻרְאַאנִיַּה مسابقة قرآنيّة – תחרות (שליטה וידע) בקוראן
* מֻסַאבַּקַה תַ’קַאפִיַּה مسابقة ثقافيّة – תחרות (שליטה וידע) בתרבות
* מֻסַאבִּק مسابق, בצורת הבינוני הפועל – מתחרה, יריב
* הפועל הספרותי אַסְבַּקַ أسبق בבניין הרביעי – הקדים לעשות
* מֻסְבַּק مُسبَق, בצורת הבינוני הפעול – (פעולה שהתבצעה) מראש
* שֻרוּט מֻסְבַּקה شروط مُسبَقة – תנאים מוקדמים
* מֻסְבַּקֶ אלצֻּנְע مُسبَق الصّنع – טרומי
* אַלדַּפֶע מֻסְבַּק الدّفع مُسبَق – תשלום מראש
* שֻכֶּר מֻסְבַּק شكر مُسبَق – תודה מראש
* רַאְי מֻסְבַּק رأي مُسبَق – דעה קדומה
* מֻסְבַּקַן مُسبقًا – שנקבע מראש
* הפועל תַסַאבַּקוּא تسابقوا בבניין השישי – התחרו זה בזה
* הפועל אִסְתַבַּק استبق בבניין השמיני – הקדים את-
* אִסְתִבַּאק استباق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הקדמה (מעשית)
* צַ’רְבַּה אִסְתִבַּאקִיַּה ضربة استباقيّة – מכה מקדימה
* אַלְאַסְבַּק الأسبق בצורת ערך ההפלגה – הראשון, המקדים; לשעבר
* אַסְבַּקִיַּה أسبقيّة – קדימות, עדיפות; זכות קדימה
* דַרַגַ’תֶ אלְאַסְבַּקִיַּה درجة الأسبقيّة – רמת הדחיפות
* סַבַּּّאק, במשקל בעלי המלאכה – מקדים; מנצח בתחרות
* סַבַּּّאקין עַלַא / בִּאלְחֵ’יר سبّاقين على / بالخير – המקדימים והמתחרים ביניהם בעשיית חסדים וטוב
* צַ’רַבְּנִי וּבַּכַּא, סַבַּקְנִי וִאשְתַכַּא ضربني وبكى سبقني واشتكى – איזו צביעות! (מיל’: הוא היכה אותי ובכה [כאילו אני היכיתיו], הקדים אותי והתלונן)
* כִּלְמֶתֶ אלצִּדְק סַבְּקַת كلمة الصّدق سبقت – פליטת פה חושפת את האמת, המילה הראשונה היא זו שחושפת את האמת (מיל’: מילת האמת תבוא ראשונה)
* עַלַּמְנַאהֹם עַלַא אלשְּחַאדֶה סַבַּקוּנַא/לִחְקוּנַא עַלַא אלְאַבְּוַאבּ علّمناهم على الشّحادة سبقونا/لحقونا على الأبواب – הגולם קם על יוצרו (מיל’: לימדנו אותם לקבץ נדבות, הם הקדימו אותנו על הפתחים)
* תֻמִּי מַא בִּסְבֶּק אִידִי تمّي ما بسبق إيدي – אני חי כפי יכולתי, רמת חיי אינה גבוהה ממשכורתי (מיל’: פי אינו מקדים את ידי)
=-=-=
הנה קטע שפרסמנו בעבר:
המונח סִבַּאקֶ אלְהַגַ’ן سباق الهجن, או אלהג’אנה, רחוק מההוויה הישראלית כמרחק פּטיש של יום העצמאות מטורטייה מקסיקאית עם אבוקדו:
מדובר במרוצי גמלים, Camel Racing, שהם ספורט ערבי אצילי (כך לפי ויקיפדיה בערבית). המרוצים האלה נפוצים בעיקר בחצי האי ערב, אך גם באפריקה וב… אוסטרליה.
הג’ן הם סוג של גמלים, שמיועדים לספורט ולרכיבה.
בסעודיה, האמירויות, קטר, ירדן, סולטאנות עומאן ומצרים מקיימים את המרוצים האלה בקביעות.
מקור המרוצים נטוע עוד בתקופת הג’אהליה שלפני האסלאם, והם מורשת רבת ערך וטהורה (שוב, כך ויקיפדיה), שהדורות בני זמננו ממשיכים להעריכה.
זהו הספורט של הסבים, שמעורר התלהבות ותחרות בין הצעירים של היום.
הגמלים מסוגלים להגיע למהירות של 64 קמ”ש. המסלול דומה מאוד למרוץ סוסים, אולם השוני הוא שאם על סוסים רוכבים פרשים בוגרים, על גמלי המרוץ רוכבים…
רובוטים ששוקלים עד 3 קילו. רובוטים אלו פותחו החל משנת 2004.
תמונות של הרובוטים המודרניים האלה תוכלו לראות בקישור הבא:
מה הקטע עם הרובוטים האלה?
טוב ששאלתם. נעבור לויקיפדיה באנגלית:
כדי להקל את המשקל על הגמלים, במקומות רבים במפרץ בחרו בתור רוכבים במרוצים ילדים קטנים.
וכך החל סחר בילדים, כולל בני שנתיים (!), שהובאו מאפגניסטן, בנגלדש, איראן, פקיסטן וסודאן. מעריכים את מספרם של הילדים שהובאו בעד 40,000 ילדים. ילדים אלה נוצלו ורובם נפצעו בשל נפילה מהגמלים. ילדים רבים הוחזרו למשפחותיהם, אך אחרים אינם יכולים לדעת בכלל מאיפה הובאו ומי הם הוריהם.
במקרים רבים, אגב, הילדים נמכרו ביוזמת הוריהם, שהיו זקוקים לכסף או לעבודה בחו”ל.
גם גורלם של הילדים שחזרו לבתיהם לא שפר עליהם: הם לא ידעו לדבר את שפת הוריהם או שלא ידעו איך חיים מחוץ לחוות של ילדי המרוצים, ולכן רבים מהם נמכרו שנית לצורכי מרוצי גמלים.
לפני פחות מעשרים שנה החלו המדינות הרלוונטיות לאסור מרוצים עם רוכבים ילדים. באמירויות, למשל, אסור לילד בן פחות מ- 15 לרכוב על גמל מרוצים, ובקטר החל משנת 2007 מותרים מרוצים כאלה רק עם רובוטים.
בתמונה: Big-Wheel Racing
זה היה הפוסט ה- 1,435 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x