עוני

עוני
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות עצם (מופשטים)Leave a Comment on עוני

עוני

עוני

פורסם לראשונה ב- 19.1.20

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכות מַוַּאל (ז’אנר של שירה ערבית) ששמעתי לאחרונה.
אז מילת היום היא –
פַקֶר فَقر או פֻקְר – עוני, דלות, אביונות; מחסור
תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k נחצית-גרונית (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.
השורש הערבי פ.ק.ר עוסק בעוני ובחוליות מסוגים שונים, גם, למשל, פרקים בספר, ובכך רואים זהות לשורש העברי פ.ר.ק עם שיכול עיצורים:
* הפועל פִקֶר فقر בבניין הראשון, פַקֻרַ בספרותית, או אִפְתַקַר افتقر בבניין השמיני – נהיה עני, התרושש
* הפועל הספרותי פַקַרַ فقر בבניין הראשון, אך במשקל אחר – חפר; ניקב
* הפועל פַקַּר فقّر בבניין השני – “ניקר” תוך כדי תנומה
* הפועל הספרותי אַפְקַרַ أفقر בבניין הרביעי – רושש, הפך לעני
* הפועל הספרותי אִפְתַקַרַ אִלַא- افتقر الى בבניין השמיני – נזקק ל-
* פַקְר فقر, עוני, היא מילת היום, היא צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין הראשון
* חַ’טֶּ אלְפַקֶר خطّ الفقر – קו העוני
* פַקְרֶ אלדַּם فقر الدّم – אנמיה
* פַקִיר فقير וברבים פֻקַרַאא’ فقراء או פֻקֻר فُقُر – עני, אביון; קבצן; “פקיר” סגפן מארצות המזרח
* פַקִיר מֻרְקַע فقير مرقع – עני מרוד
* אַנַא עַבְּדַכֶּ אלְפַקִיר (אִלַא אללָּה) أنا عبدك الفقير (الى الله) – אני עבדך הנאמך (מיל’: אני עבדך העני אל מול אללה)
* פַקֶר בַּלַא דֵין זַיֶּ אלְעִ’נַא אלְכַּאמֶל فقر بلا دين زيّ الغنا الكامل – להיות עני ללא חובות זה כמה להיות עשיר מופלג
* אִדַ’א דַחַ’לֶ אלְפַקֶר מִנֶּ אלְבַּאבּ נַטֶּ אלְחֻבּ מִנֶּ אלשֻּבַּאכּ إذا دخل الفقر من الباب نطّ الحبّ من الشّبّاك – העוני או מצב כלכלי גרוע פוגמים באהבה (מיל’: כשהעוני נכנס מהדלת האהבה קופצת מהחלון)
* חַ’איֶף מִנֶ אלְפַקֶר וּעַאיֶש פִיה خايف من الفقر وعايش فيه – קמצן שמתקמצן על עצמו למרות שיש לו כסף (מיל’: פוחד מהעוני וחי בו)
* מַא פִי אַסְהַל מִנֶּ אלְפַקִיר וַקְתֶ אלרַּחִיל ما في أسهل من الفقر وقت الرّحيل – קל לו לעזוב כי אין שום דבר שיעכב אותו (מיל’: אין קל יותר מהעני בזמן המסע)
* אֶלְפַקִיר לַא יֻהַאדִי וַלַא יֻנַאדִי וַלַא תֻקְבַּל לַהֻ שַהַאדַה الفقير لا يهادي ولا ينادي ولا تقبل له شهادة – הוא חשוב כמת (מיל’: העני אינו נותן מתנות, אינו קורא ולא מתקבלת ממנו עדות)
* פִקְרַה فِقرة וברבים פִקְרַאת فقرات – סעיף, פסקה, פרק; חלק
* פַקְרַה فَقرة וברבים פַקְרַאת فقرات – חוליה בעמוד השדרה
* פַקַארַה فقارة – חוליה בעמוד השדרה
* פִקְרִיּ فقريّ – של עמוד השדרה
* פִקְרִיַּאת فقريّات או פַקַארִיַּאת فقاريّات – חולייתנים, בעלי חוליות
* לַאפִקְרִיַּאת لافقريّات – חסרי חוליות
* אֶלְעַמוּדֶ אלְפִקְרִיּ/אלְפַקַארִיּ العمود الفقريَ / الفقاريّ – עמוד השדרה
=-=-=-=
המואל נקרא ثلاث رجال وزيادة תַ’לַאתֶ’ רְגַ’אל וּזְיַאדַה – שלושה גברים ואף יותר
הזמר, לפחות בגרסה המושרת אותה שמעתי, הוא מַאגֶ’דֶ אלְמֻהַנְדֶס ماجد المهندس, זמר עיראקי יליד 1971.
בתחילת דרכו עסק מאג’ד אלעתאבי בחייטות לצד אביו, אך הוא חש שהוא עומד להתפוצץ מתסכול בכל רגע ולמרות התנגדות אביו נסע לירדן כדי להפוך לאומן.
בירדן התחיל ללמוד מכונאות מטוסים, אך עזב גם את התחום הזה, לא לפני ששינה את שם משפחתו מ- אלעתאבי ל- אלמהנדס.
הוא עבד כזמר במסעדה, חסך אגורה לאגורה וכך קנה עוּד.
הוא נאלץ ללמוד תולדות המוזיקה ואח”כ התקבל לעבודה כזמר צעיר ברדיו ובטלוויזיה בעיראק.
והנה המואל, בניב עיראקי משובח. מקווה שתיהנו כמוני:
بنيّة قالت لأبوها يا ابوي، خطبوني ثلاث رجال وزيادة בניה קאלת לאבוהא, יא אבוי, ח’טבוני ת’לאת’ רג’אל וזיאדה
الأوّل غنيّ وغناه فوق الغنا وزيادة אלאול ע’ני וע’נאה פוק אלע’נא וזיאדה
والثّاني جميل وجماله فوق الحسن وزيادة ואלת’אני ג’מיל וג’מאלה פוק אלחסן וזיאדה
امّا الثّالث فقير وفقره فوق الفقر وزيادة אמא אלת’אלת’ פקיר ופקרה פוק אלפקר וזיאדה
בת אמרה לאביה: אבי, ביקשו את ידי שלושה גברים ואף יותר
הראשון עשיר, ועושרו מעל העושר ואף יותר
השני יפה, ויופיו מעל היופי ואף יותר
אבל השלישי עני, ועוניו מעל העוני ואף יותר
قال لها يا بنيتي קאל להא יא בניתי
لو تزوّجتي الغني يزيدك غنا بالمال وزيادة לו תזוג’תי אלע’ני יזידכ ע’נא באלמאל וזיאדה
ولو تزوّجتي الجميل يزيدك حسن وزيادة ולו תזוג’תי אלג’מיל יזידכ חסן וזיאדה
بس خلي بالك من الفقير يزيدك فقر وزيادة בס ח’לי באלכ מן אלפקיר יזידכ פקר וזיאדה
אמר לה: בתי
אם תתחתני עם העשיר, הוא יוסיף לך עושר בכסף ואף יותר
ואם תתחתני עם היפה, הוא יוסיף לך יופי ואף יותר
אבל היזהרי מהעני, שיוסיף לך עוני ואף יותר
قالت له يابوي انت ما تعرف الرّجال وزيادة קאלת לה יאבוי אנת מא תערף אלרג’אל וזיאדה
لو تزوّجت الغنيّ تجوّز علي ثلاث نسوان وزيادة اربع نسوان לו תזוג’ת אלע’ני תג’וז עלי ת’לאת’ נסואן וזיאדה ארבע נסואן
ولو تزوّجت الجميل يعشقونه عشر نسوان وزيادة ולו תזוג’ת אלג’מיל יעשקונה עשר נסואן וזיאדה
امّا الفقير أعيش ويّاه طول العمر وزيادة אמא אלפקיר אעיש ויאה טול אלעמר וזיאדה
אמרה לו: אבי, אינך מכיר את הגברים, ואף יותר
אם אתחתן עם העשיר, הוא יתחתן בנוסף אלי עם עוד שלוש נשים, ואפילו ארבע
ואם אתחתן עם היפה, יתאהבו בו עשר נשים ואף יותר
אבל עם העני אחיה במשך כל חיינו, ואף יותר
(התרגום שלי. שָלֵו)

https://www.youtube.com/watch?v=RM-N2LAtLZI

=-=-=-=
תוספות של הקורא מיכה חנונה:
* אֶלְפַקֶר כַּאפֶר الفقر كافر – העוני כופר. פתגם האומר שהעוני יכול להביא את האדם למעשים שליליים וכפירה, כמו גנבה, שוד וכו’
* אֶלְפקְעַה לַחְםֶ אלְפֻקַרַא الفقعة لحم الفقرا – הפטריות הן הבשר של/עבור העניים
* יש משפחה, תת שבט בדואי מהג’האלין שנקראים אלפקרא, ונראה לי שיש מקום שנקרא אלמפקרא.
תשובתי: אכן, באזור חברון יש ישוב או כפר שנקרא אלמפקרה או חִ’רְבֶּת אלֶמְפַקַּרַה خربة المفَقَّرَة
צילום: Karthikeyan K
שיהיה יום נהדר ושבוע טוב,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x