עונש מוות

עונש מוות
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות פעולהLeave a Comment on עונש מוות

עונש מוות

עונש מוות

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של חברי משה סלמון.
אז מילת היום היא –
אִעְדַאם إِعْدَام – עונש מוות, הוצאה להורג; השמדה, כְּליה
משה שלח לי מחשבון טיקטוק:
captain.abdallh
عبدالله (ابو احمد) Abdullah
לעבדאללה (אבו אחמד) יש מעל 103,000 עוקבים.
לחשבונו הוא הוסיף את המוטו:
غزه ❤️❤️
עזה
מעיון בסרטוניו עולה שהוא גר בקנדה.
הסרטון פורסם ב- 30.7.23.
אחפט’ מית וג’הכ ולא תסאפר עלא תרכיא. לסבבין את’נין:
אול סבב: ענצריין לאבעד אלחדוד
ת’אני סבב: תפרג’ שו ביעמלוא באח’ואנא אלסוריין קאעדין. קאעדין בימסכוהם מן אלשארע ובירחלוהם עלא טול.
טיב, אפרצ’ אנה עליה אשי הו ללנט’אם. מת’לן. אנת היכ חכמת עליה פי אלאעדאם.
את’נין: קאעדין בישילוא כל אלכלאם אלערבי אללי ע אללאפתאת, מת’לן.
טיב, אנא אחכי לכם שע’לה. טב, מא תרכיא תלתרבאעהא, אקתצאדהא, ג’אי מן אלערב. יא מעפנין, הסא בטל אלערב יעג’בכו מת’לן? אללה יג’עלה לעג’בכם.
אלמפרוצ’ אלערב תקאטע תרכיא עשאן ירג’עוא יבוסוא אלצראמי, ניג’י ענדהם. בס.
احفظ ميّة وجهك ولا تسافر على تركيا. لسببين اثنين:
أوّل سبب: عنصريّين لأبعد الحدود
ثاني سبب: تفرّج شو بيعملوا بإخوانّا السّوريّين قاعدين. قاعدين بيمسكوهم من الشّارع وبيرحلوهم على طول.
طيّب، افرض إنّه عليه اشي هو للنّظام. مثلًا. انت هيك حكمت عليه في الإعدام.
اثنين: قاعدين بيشيلوا كلّ الكلام العربي اللي ع اللّافتات، مثلًا.
طيّب، أنا أحكي لكم شغلة. طب، ما تركيا تلترباعها، اقتصادها، جاي من العرب. يا معفّنين، هسّا بطّل العرب يعجبكو مثلًا؟ الله يجعله لعجبكم.
المفروض العرب تقاطع تركيا عشان يرجعوا يبوسوا الصّرامي، نيجي عندهم. بس.
שמור על מי פניך* ואל תיסע לתורכיה. משתי סיבות:
הסיבה הראשונה: הם הכי גזענים שיש
הסיבה השנייה: רְאה מה הם עושים לאחינו הסוריים. הם תופסים אותם ברחוב ומגרשים אותם מיד.
נניח שיש לו (לסורי האלמוני) משהו שהמשטר (מחפש אותו בעקבותיו), למשל. בצורה זו גזרת עליו גזר דין מוות.
שתיים: הם מסירים את כל הכיתוב בערבית על השלטים, למשל.
אספר לכם משהו. הרי שלושה רבעים מתורכיה, מהכלכלה שלה, מגיעים מהערבים. יא מעפנים, עכשיו הערבים כבר לא מוצאים חן בעיניכם? תהיו לי בריאים.
הערבים חייבים להחרים את תורכיה כדי שהם (התורכים) ישובו לנשק את הנעליים (של הערבים) כדי שנחזור אליהם. זהו.
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
* לא הכרתי את הביטוי. אומרת ויקיפדיה בערבית:
“מי הפנים” הוא מונח חברתי שמעיד על כבוד או מעמד האדם. “לשמור על מי הפנים” פירושו לתקן פגם שנפל בכבודו של האדם או פגע במעמדו החברתי.
=-=-=-=-=-=
השורש הערבי הספרותי ע.ד.ם עוסק בעיקרו בדברים שאינם קיימים, וגם בהוצאה להורג ובהכחדה, שזה לגרום לדברים להיות בלתי קיימים:
* הפועל עַדִמַ عَدِمَ בבניין הראשון – היה חסר-, היה משולל-; איבד. במדוברת עִדֶם – הושחת, התקלקל, התפורר
* עַאדֶם عادم וברבים עַוַאדֶם عَوَادم, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – פסולת; צינור פליטה (אגזוז); לא קיים, מבוזבז
* מַעְדוּם معدوم, בצורת הבינוני הפעול – שאינו קיים, נטול-, משולל-
* הפועל אַעְדַמַ أعدم בבניין הרביעי, שמילת היום היא צורת שם הפעולה/מצדר שלו – הוציא להורג; השחית, הרס, השמיד
* מֻעְדִם مُعْدِم, בצורת הבינוני הפועל – עני, אביון
* חֻכְּמֶ אלְאִעְדַאם حُكم الإعدام – גזר דין מוות
* פִרְקַתֶ אלְאִעְדַאם فرقة الإعدام – כיתת יורים
* הפועל אִנְעַדַםַ انعدم בבניין השביעי – אבד, כלה, נעדר
* אִנְעִדַאם انعدام, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – כיליון, הכחדה; חוסר, היעדר, אי-קיום
* מֻנְעַדִם منعدِم, בצורת הבינוני הפועל – בלי-, ללא-
* עַדַם عَدَم – אי-, חוסר-, היעדר-, אי-קיום; עוני
* עַדַם אִסְתִקְרַאר عدم استقرار – אי יציבות
* עדם אִנְחִיַאז عدم انحياز – אי הזדהות. דֻוַל עַדַמֶ אלִאנְחִיַאז دول عدم الانحياز – המדינות הבלתי מזדהות (“(באנגלית: Non-Aligned Movement או בקיצור NAM) המכונה גם “הגוש השלישי” הוא ארגון בינלאומי המאגד בתוכו 120 מדינות שאינן רואות עצמן כמשתייכות לחוג השפעתה של אף מעצמה. במקור, מדובר היה במדינות שביקשו שלא להזדהות עם העולם המערבי או עם הגוש המזרחי”. ויקיפדיה)
* עדם אִנְצַאף عدم إنصاف – חוסר צדק
* עדם אִנְצִ’בַּאט عدم انضباط – חוסר משמעת
* עדם תַנְפִיד’ عدم تنفيذ – אי-ביצוע, אי-אכיפה
* עדם תַוַפֻר/וֻג’וּד عدم توفّر/وجود – היעדר, מחסור (מיל’: אי קיום)
* עדם תַדַחֻּ’ל عدم تدخّل – אי התערבות
* עדמֶ אלתִּ’קַה בִּאלנַּפְס عدم الثّقة بالنّفس – חוסר ביטחון עצמי
* עַדַמֶ אלְמֻאַאחַ’דַ’ה عدم المؤاخذة בספרותית, לַא תַאחֶ’דְ’נִיש لا تاخذنيش במדוברת – סליחה, במחילה מכבודך; ברשותך, אם יורשה לי
* הֻוַ וַאלְעַדַם סַוַאא’ هو والعدم سواء – הוא שווה לאפס (מיל’: הוא והלא כלום שווים)
* עַדַמִיּ عدميّ – ניהיליסט (“תפיסה פילוסופית השוללת את כל הערכים והמוסדות המסורתיים ומאמצת צורת חשיבה הדוחה אמונה ושוללת את הצורך בה כדי להגיע למימוש או לגאולה. לעיתים קרובות תפיסה זו מזוהה עם פסימיות פילוסופית, ספקנות קיצונית וציניות”. ויקיפדיה)
* עַדַמִיַּה عدميّة – ניהיליזם; אובדנות
* עֻדְם عُدْم – עוני, אביונות, מחסור
* עַדִים عديم – משולל-, חסר-; עני; שוטה, חסר תבונה
* עַדִימֶ אלדַּ’וְק عديم الذّوق – חסר טעם טוב, חסר טקט, מחוסר נימוס
* עדימ אלְפַאאִדַה عديم الفائدة – חסר תועלת
* עדימ אלנַּטִ’יר عديم النّظير – שאין דומה לו
* מִדְפַע עַדִימֶ אלִארְתִדַאד مدفع عديم الارتداد – תותח ללא רתע (תול”ר)
* עַדְמַאן عدْمان – עני; חסר-ערך; גוסס
הוסיפה לנו הקוראת ורה כהן בסו:
מהקללות הנפוצות בסורית ואצל ערביי ישראל ולפעמים נאמרות סתם בלעג בין חברים:
יעדמני איאכ يعدمني إياك שאלוהים ייקח אותך
יעדמכ אמכ يعدمك امك שאלוהים ייקח אמך
גם כשרואים בחורה יפה מקללים אותה:
יעדמני איאכ שו חלוה يعدمني إياك شو حلوة
אלעדים / אלרג’ל אלעדים / מעדום العديم / الرجل العديم / معدوم ביטוי במדוברת אשר משתנה מלהג ללהג, לדוגמה:
משמעות הביטוי בתימן ובמוסול בעיראק היא אדם גיבור.
באלג’יריה ובמרוקו המשמעות היא אדם עני.
בנוסף יש:
עדים אלחיאה عديم الحياة חנקן (יסוד כימי ,גז)
חקוק עדים אלמסכן حقوق عديم المسكن זכויות חסרי בית
התמונה:
Red Guard prisoners being executed by the Whites in Varkaus, North Savonia during the 1918 Finnish Civil War.
Wikipedia
זה היה הפוסט ה- 2,251 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x