עין

עין
ביטויים ופתגמים פעלים שמות עצם (מוחשיים) תרבותLeave a Comment on עין

עין

עין

פורסם לראשונה ב- 18.3.20

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתו של הקורא Cffir Yahud, שכתב לנו:
“רציתי לשאול מה ההבדל בין נבעה ל- עין בהקשרי מעיינות”
בפוסט הקודם דיברנו על נבעה, וככל שאני יודע אין הבדל בין נבעה לעין.
אז מילת היום היא –
עֵין عين בספרותית עַיְן וברבים עֻיוּן عيون או אַעְיֻן أعين או אַעְיַאן أعيان – עין (איבר הראיה); עין הרע; עין (מעיין); עין (האות); מיטב, מבחר; מנהיג, אדון, סנטור, לורד
השורש הערבי ע.י.ן (בגזרת ע”י, והוא שונה מהשורש ע.ו.ן בגזרת ע”ו) עוסק כמו בכל השפות השמיות בעיניים על כל סוגיהן…
השורש נפוץ ביותר ומופיע במאות פתגמים וביטויים. להלן רק מבחר קטן ממופעיו:
* הפועל הספרותי עַאנַ عان בבניין הראשון, שמילת היום היא צורת שם הפעולה/מצדר שלו – ריגל נגד; פגע ב- בעין הרע
* עִיַאן عِيان, צורת שם פעולה נוספת של הבניין – ראיה; ממשות; כתואר הפועל: בפרסיה
* מַעְיוּן معيون, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מי שנפגע מעין הרע
* הפועל עַיַּן عيّن בבניין השני – קבע, הקציב; מינה
* תַעְיִין تعيين, צורת שם הפעולה של הבניין – מינוי; קביעה
* מֻעַיַּן معيّن, בצורת הבינוני הפעול – מסוים; מוקצב, קבוע
* הפועל הספרותי עַאיַנַ عاين בבניין השלישי – בדק את- (רופא); סקר
* מֻעַאיַנַה معاينة, בצורת שם הפעולה – בדיקה רפואית; ראיה, מבט
* הפועל תְעַיַּן تعيّن בבניין החמישי – מונה, התמנה; נקבע ל-
* עַיִּנַה عيّنة וברבים עַיִּנַאת عيّنات – דגם; דוגמה; מדגם
* אַעְיַן أعْين (דווקא במשקל בעלי המום) – בעל עיניים גדולות ויפות
* עַיַּאן عيّان, במשקל בעלי המלאכה – עייף, חסר אונים; חולה
* עֵינֶ אלשַּמְס عين الشّمس – השמש; גלגל השמש
* יֶסִדּ עֶינֵ אלשַּמְס يسدّ عين الشّمس – הרבה מאוד, בכמות גדולה מאוד (מיל’: [הדבר] חוסם/מסתיר את עין השמש)
* בִּעַיְנִהִ بعينه – בעצמו
* בִּאלְעֶינֶ אלְמֻגַ’רַּדַה بالعين المجرَّدة – בעין בלתי מזוינת
* יַא עֵינִי עַלַא يا عيني على – אני מרחם על-, כואב לי הלב על-; איזה יופי!
* עַלַא עֵינִי וּרַאסִי على عيني وراسي – ברצון רב; בפיקוחי ובהשגחתי
* מִן עֻיוּנִי אלתִּנְתֵין من عيوني التّنتين – אעשה זאת בשמחה ובחפץ לב, “משתי העיניים שלי”
* עֵינִי עֵינַכּ عيني عينك – בפרהסיה, בגלוי; ללא בושה
* שַאהֶד עֵין شاهد عين או שַאהֶד עִיַאן شاهد عيان – עד ראיה
* כַּסַר עֵינֹה كسر عينه – בייש אותו; הכניע אותו והשפילו (מיל’: שבר את עינו)
* אִנְכַּסְְרַת עֵינֹה انكسرت عينه – התאכזב (מיל’: נשברה עינו)
* אֶלְעֵין צַאבְּתֹה العين صابته – פגעה בו עין הרע
* אַבּוּס עֶינַכּ أبوس عينك – תהיה לי בריא! (מיל’: אנשק את העין שלך)
* מַגְ’לֶסֶ אלְאַעְיַאן مجلس الأعيان – סנאט, בית הלורדים
* פי עַ’מְצַ’ת/רַמְשֶת עֵין في غمضة/رمشة عين – כהרף עין, במהירות הבזק (מיל’: בעצימת עין)
* עַ’מַצַ’תְ עַיְנֻהֻ غمضت عينه (בבניין הראשון) – עינו נעצמה, הוא ישן
* מִנֶּ אלְעֵין הַדִי לַלְעֵין הַדִי من العين هدي للعين هدي – ברצון רב, אעשה זאת בחפץ לב (מיל’: מהעין הזו לעין הזו)
* יִחְ’זִי אלְעֵין עַנֹּה يخزي العين عنه – בלי עין הרע
* דַחִ’יל עֵינַכּ دخيل عينك – אני אורח אצלך, חוס עלי, תן לי מחסה (מיל’: אני אורח אצל עינך)
* אַלְעַיְנֶ אלסַּאהִרַה العين السّاهرة – העין הפקוחה והמשגיחה; מעיין איתן. זהו גם כינויים המטאפורי של כוחות הביטחון ברבות מארצות ערב
* עֵינַכּ מַא תְשוּפְש אִלַּא אלנּוּר عينك ما تشوفش الّا النّور – שתראה רק דברים טובים, שיהיה לך רק טוב (מיל’: עינך לא תראה אלא טוב)
* אֶלְעֵין בַּצִירֶה וּאלְאִיד קַצִירֶה العين بصيرة والإيد قصيرة – אני רוצה לעזור אך איני יכול; קצרה היד מלהושיע (מיל’: העין רואה את הצרה אך היד קצרה)
* אֶלְעַפַארִיתֶ אלזֻּרֹק בְּתִתְנַטַּט קֻדַּאם עֵינֵיה العفاريت الزّرق بتتنطّط قدّام عينيه – הוא מרוגז מאוד, רואה כוכבים מרוב זעם (מיל’: השדים הכחולים קופצים מול עיניו)
* עַ’מַּצ’ עֵין וּפַתַּח עֵין غمّض عين وفتّح عين – קרה כהרף עין, בשבריר שניה (מיל’: עצם עין ופתח עין)
* עַלַא עֵינַכּ יַא תַאגֶ’ר على عينك يا تاجر – בגלוי, בפרהסיה, לעין כל, “עם כל הקלפים על השולחן” (מיל’: על העין שלך, סוחר)
* אֶלְעֵין מַא בְּתִעְלַאש עַלַא אלְחַאגֶ’בּ العين ما بتعلاش على الحاجب – כל אחד צריך לדעת את מוקמו (מיל’: העין [לעולם] לא תהיה מעל הגבה)
* אֶלְקִרְד פִי עֵין אֻמֹּה עַ’זַאל القرد في عين أمّه غَزَال – הקוף בעיני אימו הוא צבי
* אִללִּי מַכְּתוּבּ עַ אלְגְ’בִּין אַאחֶ’רְתּה / לַאזֶם תְשוּפֹה אלְעֵין اللّي مكتوب ع الجبين آخرته/لازم تشوفه العين – אין מנוס מהגורל, מה שנגזר הוא שיהיה (מיל’: מה שכתוב על המצח סופו שהעין תראה אותו / העין חייבת לראות אותו)
* אִללִּי יְשוּפְנִי בִּאלְעֵין אַשוּפֹה בִּאלִאתְנֵין اللّي يشوفني بالعين أشوفه بالاثنين – יחס גורר יחס; מי שעושה לי טובה אגמול לו כפליים (מיל’: מי שרואה אותי בעין אחת אני רואה אותו בשתיים)
* חַ’לִּי פִי עֵינַכּ נַטַ’ר! خلّي في عينك نظر – תתבייש לך! שים לב לדבריך (מיל’: השאר בעינך ראיה)
* תִכְּרַם تكرم, תִכְּרַם עֵינַכּ تكرم عينك – בסדר, ברצון, אעשה זאת בחפץ לב; תודה רבה
* מִין יִקְדַר יְקוּל לַלְע’וּלֶה עֵינֶכּ חַמְרַא? مين يقدر يقول للغولة عينك حمرا – למי יש אומץ לעשות זאת? מי מסוגל לכך? (מיל’: מי יכול להגיד לשדה/למפלצת: “העין שלך אדומה”? עין אדומה היא סימן לנוקשות וקשיחות)
* לַא צוּפַכּ וַלַא חַ’רוּפַכּ וַלַא עֵינֶ תְשוּפַכּ لا صوفك ولا خروفك ولا عين تشوفك – “לא מדִּבְשך ולא מעוקצך” (מיל’: לא הצמר שלך ולא הכבשה שלך ועין לא תראה אותך)
* קאלו/גַאלוּ לִלִחְמַאר לַוֵין? קאל/גַאל: יַא לִלְחַטַבּ יַא לִלְעֵין قالوا للحمار: لوين؟ قال: يا للحطب يا للعين – הקטע הוא מסיפור על תהלוכת חתונה (פַארְדֶה) רועשת שבה מובילים בשיירה ארוכה את הכלה מביתה לבית החתן. ראו בתוך התהלוכה חמור, שאלו אותו: ואתה, מה לך כאן? ענה: אני או [בדרך להעמסת] גזרי עץ [לבישול], או [בדרך להבאת מים מן] המעיין.
=-=-=-=
דיברנו פה בעבר על עין הרע. אז נסכם בקצרה:
עמים רבים בעולם חוששים מעין הרע, עניין שלילי שנגזר מקנאה, וקנאה נוצרת לרוב מראייה. אנו רואים את הטוב של האחר, ההצלחה שלו, המראה הטוב שלו, הבריאות שלו, או באופן מורחב יותר: רכושו והחשוב לו מכל – ילדיו.
ואז, אנו “פותחים עליו עין” או “עושים לו עין”, והוא ו/או ילדיו ו/או רכושו נפגעים.
מאחורי עין הרע עומד בסופו של דבר השטן, וכדי להגן על עצמנו מפניה אנו צריכים את הקונטרה לשטן, את מי שנמצא 180 מעלות ממנו: אללה, ולכן אנו אומרים מראש: (זה) מה שאללה רצה, (אני מוגן).
חשוב להבין שעין הרע מסתתרת, אצל מי שמאמין בה, בכל פינה ובכל דקה. כל מילה שנוציא מהפה יכולה להתפרש כעין הרע, ולכן צריך להיזהר מאוד. מקובל לא לשאול ערבים שאלה בנאלית כמו “כמה ילדים יש לך?”, כי בעינינו זו שאלה תמימה, אך הם יכולים לפרש זאת כקנאה וכעין הרע. אז עדיף להימנע משאלות כאלה, או להוסיף: אֶלְבַּרַכֶּה, הברכה (כלומר אין לי כוונה רעה בשאלה).
יש כמה דרכים להגן על עצמנו מעין הרע. אחת מהן היא להגיד מא שאא’ אללה! בכל הקְשר ואינטונציה שאתם רק מעלים על הדעת. למשל: כִּיף אלְ(א)וְלַאד כִּבְּרוּ(א)! מא שאא’ אללה! كيف الاولاد كبروا! ما شاء الله (איך הילדים גדלו, בלי עין הרע!), או: מא שאא’ אללה, שֻפְתַכּ בְּתִתְרַיַּצ’, מַא כַּאן בִּדִּי אַזְעַגַ’כּ ما شاء الله, شفتك بتتريّض, ما كان بدي أزعجك (בלי עין הרע, ראיתי שאתה מתאמן/עושה ספורט, לא רציתי להפריע לך).
דרך נוספת כרוכה בשימוש בקמעות בצורת כף יד (ח’מסה, דיברנו על כך בעבר), עיניים, דגים או צבע כחול.
=-=-=-=
לפני כמה ימים פגשנו פה את מרג’ עיון, עמק המעיינות, ישוב בדרום לבנון עם סיפור מרתק…
נסיים עם אחד השירים המפורסמים ביותר עם המילה עין, אבל מכיוון שהפוסט ארוך נעיין בו בקישור של פוסט אחר שלנו:
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x