אישה צנועה השומרת על כבודה

אישה צנועה השומרת על כבודה
אִסלאם בבית פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות תואר תרבותLeave a Comment on אישה צנועה השומרת על כבודה

אישה צנועה השומרת על כבודה

אישה צנועה השומרת על כבודה

פורסם לראשונה ב- 1.12.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותה של ידידי הקוראת Revital Battat.
אז מילת היום היא –
מַסְתוּרַה مَسْتُورَة – אישה הגונה, צנועה וחרוצה השומרת על כבודה ואין פגם בהתנהגותה
רויטל שלחה לי סרטון טיקטוק.
בסרטון מופיעה היפיופה האקזוטית-
mariaelyssach
Maria Elyssa ماريا إليسا
שיש לה כ- 78,000 עוקבים והיא כותבת על עצמה:
Singer-Actress-Filmmaker
I’m more serious on Instagram
זמרת-שחקנית-מפיקת סרטים
אני רצינית יותר באינסטגרם
=-=-=
מחיפוש מהיר עולה שמריה אליסה היא נוצרייה (לא מפתיע עם השם הזה) ולבנונית (גם לא מפתיע…)
שנאמר (לא באמת נאמר, אני המצאתי כעת):
עשרה קבין של יופי נשי ירדו לעולם הערבי, 9.9 נטלה לבנון, והיתר – כל השאר…
וזו לשון הסרטון, שמצורף לתגובות:
בתתג’וז,
בתרוח עלא שהר אלעסל, בדהא תשלח
בתרוח בדהא תולד, כמאן בתשלח
בדהא תטעמי ולדהא, new born, בדהא תשלח
ביקולוא להא: תג’וזי לתנסתרי
וין אלסתרה באלמוצ’וע תחדידן?
بتتجوّز،
بتروح على شهر العسل، بدّها تشلح
بتروح بدّها تولّد، كمان بتشلح
بدّها تطعمي ولدها، new born، بدّها تشلح
بيقولوا لها: “تجوّزي لتنستري”
وين السّترة بالموضوع تحديدًا؟
היא מתחתנת,
היא יוצאת לירח דבש, היא צריכה להתפשט
היא הולכת ללדת, גם מתפשטת
היא צריכה להניק את התינוק שלה, new born, היא צריכה להתפשט
ועוד אומרים לה: “תתחתני כדי שתשמרי על כבודך” (מיל’: כדי שתתכסי)
איפה בדיוק הכיסוי בכל העניין?
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
כדי להבין יותר טוב את הבדיחה ואת משחק המילים, נתעמק בפוסט שלנו מהעבר:
המילה היום מופיעה לבקשתה של הקוראת Haya Levy:
אז מילת היום היא –
אַללָּה יֻסְתֹר الله يُسْتُر – אלוהים ישמור!, שלא נדע מצרות

?

אפשר לומר גם רַבְּّנַא יֻסְתֹר ربّنا يُسْتُر (ריבוננו ישמור, יסתיר)
אגב, צמד המילים האלה, אללה יסתר, שנכתב בעברית בכתיב מלא: אללה יוסתור, הוא מהמקרים היותר קשים של עיוות מילים או ביטויים מערבית בקרב דוברי עברית, שאין להם מושג מה עומד במקורן.
כך אפשר למצוא עיוותים כמו: “לייסטר”, שבעיניי הוא בכלל שם משפחה ממוצא גרמני…
ואי אפשר לשכוח את ההרכב האלמותי “אללה יוסטור ולהקתו”…
השורש הערבי ס.ת.ר, כמו הזהה לו בעברית, עוסק בהסתרה ובמסתור, וגם בשמירה ובהגנה (על הערכים והמוסר):
* הפועל סַתַר ستر בבניין הראשון, שביטוי היום מבוסס עליו – הסתיר, מנע פרסום (של בושה וקלון), החביא; כיסה
* אַללָּה סַתַרַנִי الله سترني – אללה שמר עלי (במקרה אסון, לא עלינו); תודה לאל! איזה מזל שלא קרה לי כלום!
* סַתַר חַאלֹה ستر حاله – חי בצניעות (מיל’: הסתיר את עצמו)
* סִתֶר ستر או סַתְר, וברבים סֻתוּר سُتور או אַסְתַאר أستار, שם הפעולה/מצדר של הבניין – מחסה, כיסוי; וילון; צניעות
* בִּאלסִּתֶר بالسّتر – בשקט, בלי רעש וצלצולים
* סִתֶרֶ אלְבִּנְת וַאגֶ’ב ستر البنت واجب – חובה/מצוה לחתן בת (כי כך מצילים את שמה הטוב ומונעים שערורייה אפשרית)
* יַא רַבּ, סַתְרַכּ וַעַפְוַכּ וַרִצַ’אכּ וַרַחְמַתַכּ וַמַעְ’פִרַתַכּ וַגַ’נַּתַכּ يا ربّ، سترك وعفوك ورضاك ومغفرتك ورحمتك وجنّتك – אלוהים, (תן לי את) המחסה שלך, המחילה שלך, מרוצותך ממני, רחמיך, סליחתך ואת גן עדן שלך
* סִתְרַה או סֻתְרַה سترة וברבים סתר سُتر – מעיל; כיסוי
* סַאתֶר ساتر, צורת הבינוני הפועל של הבניין – מחסה, כיסוי, מחיצב, מחסום, מחפה; נותן המחסה; סוללה, למשל: סַאתֶר תֻרַאבִּיּ ساتر ترابيّ – סוללת עפר
יַא סַאתֶר! يا ساتر! – אלוהים ישמור! אוי ואבוי!
גם בצורה: יא סאתר, יַא רַבּ! يا ساتر يا ربّ! (הו נותן המחסה, הו אלוהים. נאמר בעת אסון, וגם כגבר נכנס לבית, בו ייתכן שישנן נשים שאינן לבושות באופן צנוע, והקריאה אמורה להזהירן מפני אי הנעימות במפגש איתו)
* מַסְתוּר مستور, צורת הבינוני הפעול של הבניין הראשון – סוד; חבוי, נסתר, מוסתר, מוסווה; צנוע; אלמוני; חי ומשתכר בכבוד ומסתפק במה שיש לו; בן המעמד הבינוני; אדם ישר עם עבר נקי, שלא הסתבך עם החוק
* מַסְתוּרַה مستورة, צורת הנקבה של מסתור, וגם – אישה הגונה, צנועה וחרוצה השומרת על כבודה ואין פגם בהתנהגותה; וגם: תודה לאל! בלי עין הרע!
* אַלְחַמְדֻ לִלָּה, מַסְתוּרַה الحمد لله مستورة – תודה לאל, בלי עין הרע!, טוב לי; רע לי (בהפוך-על-הפוך) (מיל’: השבח לאל, [העניין] תקין, מוגן)
* חַ’לִּיהַא מַסְתוּרַה خلّيها مستورة – עדיף לא לדבר על זה; אל תחטט בעניינים לא לך; עדיף להשאיר את העניין סגור (מיל’: השאר אותה [את העניין] צנוע ומוסתר)
* חַ’לִּי אלטַּאבֶּק מַסְתוּר خلّي الطّابق مستور – מוטב לא לדבר על זה, עדיף לא לחטט בנושא ו”להוציא את הכביסה המלוכלכת” (מיל’: השאר את העניין מוסתר)
* הפועל תְסַתַּר تستّر בבניין החמישי או אִנְסַתַר انستر בשביעי או אִסְתַתַר استتر בשמיני – התחבא, הסתתר; התכסה
* מַסְתַר مستر וברבים מַסַאתֶר مساتر, במשקל המקומות – מחסה, מקלט
* סִתַאר ستار וברבים סִתַארַאת ستارات או סֻתֻר ستر – וילון, מסך, כיסוי, מחיצה
* סַתַּאר ستّار, במשקל בעלי המלאכה – נותן מחסה (אחד מ- 99 שמותיו של אללה)
והנה פוסט ממש ישן:
אֶלְחֻבּّ סַתַּארֶ אלְעֻיוּבּ الحبّ ستّار العيوب – האהבה מכסה את המומים
“אלסתאר” הוא אחד מכינוייו של אללה: המכסה, המסתיר, ושימו לב לדמיון בין השורשים: סתר בערבית, להסתיר בעברית. אגב, לאללה יש 99 שמות בערבית, וילד מוסלמי יכול להיקרא “עבד + אחד מהשמות”, למשל:
עַבְּד אללַּה, עַבְּד אלסַתַּאר, עבד אלְכַּרִים, עבד אלְחַלִים וכו’. בפי חברים או המשפחה יסתפקו בשם “עבד”.
=-=-=-=
כותב לנו הקורא כפיר יהוד:
הביטוי “يا ساتر” יא סאתר מביע פליאה או תדהמה לגבי מאורע שקרה, לרוב שלילי, כמו גם “الله يسترنا” אללה יסתרנא (אמי באופן קובע נוהגת לומר על אף שאינה דוברת ערבית).
אישה גלוית ראש, ההיפך ממסתורה: “سافرة” סאפרה.
ישנה גם המילה سترة (sutra) במשמעות של אפוד או מעיל.
الستر (sitr) – כל דבר שניתן להתכסות בו, גם מטאפורי, כמו שכל, ישועה וכו’.
لا ستر ولا حجر לא סתר ולא חג’ר – אין לו תקווה ושכל (נאמר על אדם טיפש).
והקורא יובל ברגר:
ח’לי אלסח’תורה מסתורה خلّي السّختورة مستورة. מילולית – תשאיר את הסח’תורה (תבשיל מעי ממולא) סגורה – עדיף שלא נפתח את הנושא הבעייתי הזה
צילום: אביר סולטן (לסוכנות EPA)
זה היה הפוסט ה- 1,546 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x