המתנה

המתנה
פעלים שמות עצם (מופשטים) שמות פעולהLeave a Comment on המתנה

המתנה

המתנה

פורסם לראשונה ב- 18.12.19

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתה של הקוראת

Rona Cohen

.

אז מילת היום היא –
אִנְתִטַ’אר انْتِظَار – המתנה; ציפייה
לשמיעה:

תזכורת: האות הערבית ט’א ظ נהגית כמו z גרונית-נחצית. במדוברת היא עשויה להישמע כמו d גרונית-נחצית.
השורש הערבי הספרותי נ.ט’.ר עוסק בראיה, בציפייה ובהמתנה, והוא כולל עשרות מילים ומונחים:
* הפועל נַטַ’רַ نظر בבניין הראשון – ראה, הביט, התבונן
* נַטַ’ר نظر וברבים אַנְטַ’אר أنظار, צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – ראיה, מבט; מחשבה, עיון
* נַטְ’רַה نظرة, בצורת הנקבה – מבט, ראיה, הסתכלות; השקפה
* חֻבּ מִן אַוַּל נַטְ’רַה حبّ من اوّل نظرة – אהבה ממבט ראשון
* נַאטֶ’ר ناظر, בצורת הבינוני הפועל של הבניין, בעיקר במצרים – מפקח; מנהל בית ספר
* מַנְט’וּר منظور, בצורת הבינוני הפעול של הבניין, כשם תואר – צפוי, מיוחל; סביר. כשם עצם: פרספקטיבה, השקפה
* פִי נַטַ’רִי في نظري – לדעתי
* נַטַ’רַן אִלַא- نظرًا إلى – עקב, בגלל-
* אִרְתַפַע בִּנַט’רֶ אלנַּאס ارتفع بنظر النّاس – קרנו עלתה בעיני האנשים, התחילו להתייחס אליו בכבוד (מיל’: עלה בעיני/ראיית האנשים)
* אַנַא תַחְתֶ אלאַנְטַ’אר أنا تحت الأنظار – אני לשירותך, לרשותך, לפקודתך
* חַ’ףּ נַטַ’רֹה خفّ نظره – ראייתו נחלשה, קהתה (מיל’: פחתה ראייתו)
* רַאח נט’רה راح نظره – התעוור (מיל’: הלכה ראייתו)
* חַ’לִּי פִי עֵינַכּ נט’ר! خلّي في عينك نظر – תתבייש לך! שים לב לדבריך (מיל’: השאר בעינך ראיה)
* עַדִימֶ אלנַּט’ר عديم النّظر – חסר רגישות
* קַצִירֶ אלנט’ר قصير النّظر – קצר ראיה
* בַּעִידֶ אלנט’ר بعيد النّظر – רחק ראיה
* וִגְ’הֶת נט’ר وجهة نظر – נקודת השקפה, עמדה
* לַפַת נט’רֹה لفت نظره – משך/הפנה את תשומת ליבו
* אִחְ’תַלַסֶ אלנַּט’ר אִלַא- اختلس النّظر إلى – הביט בגניבה, הציץ
* בִּעַ’צֶּ’ אלנַּט’ר ען بغضّ النّظر عن – תוך התעלמות מ-, מבלי להתחשב ב-
* אִחְ’תִלַאףֶ אלאנט’אר اختلاف الأنظار – חילוקי דעות
* נַטַ’רִיֶּה نظريّة – תיאוריה, תורה, משפט; אידיאולוגיה; השקפה, דעה
* נַטַ’רִיּ نظريّ – תיאורטי
* מֻנַאטַ’רַה مناظرة, בצורת שם הפעולה של הבניין השלישי – ויכוח, דיון, פולמוס; השוואה; תחרות
* מֻנַאטֶ’ר مُناظر, בצורת הבינוני הפועל של הבניין השלישי – מתווכח; דומה; יריב
* הפועל אִנְתַטַ’ר انتظر בבניין השמיני, שמילת היום היא שם הפעולה שלו – המתין, ציפה
* עֻ’רְפֶתֶ אלִאנְתִטַ’אר غرفة الانتظار – חדר המתנה
* מֻנְתַטַ’ר منتظَر, בצורת הבינוני הפעול – מצופה, מיוחל
* נַטִ’יר نظير וברבים נֻטַ’רַאא’ نظراء – שווה-ערך, דומה; מקביל, עמית
* מִנְטַ’אר منظار וברבים מַנַאטִ’יר مناظير – משקפת; טלסקופ; ראי
* תַחְתֶ אלְמִנְטַ’אר تحت المنظار – נתון להשגחה קפדנית, למעקב
* מַנְטַ’ר منظر וברבים מַנַאטֶ’ר مناظر, בשמקל המקומות – נוף, מראה; חזות, הופעה; מבט
* עִלְמֶ אלְמַנַאטֶ’ר علم المَناظِرِ – אופטיקה (מיל’: מדע המראות)
* נַטַּ’אר نظّار במשקל בעלי המלאכה – חד-ראיה
* נַטַּ’ארַה نظّارة וברבים נַטַּ’ארַאת نظّارات, בנקבה – משקפיים; משקפת; טלסקופ
* נַאט’וּר ناظور וברבים נַוַאטִ’יר نواظير – משקפת; כוונת של נשק
* נִטַ’ארַאתִי نظاراتي – אופטיקאי
שיהיה יום נהדר,
ימאמה, שלו ורני
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x