עתיד

עתיד
פעלים שמות עצם (מופשטים)Leave a Comment on עתיד

עתיד

עתיד

פורסם לראשונה ב- 8.7.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתה של הקוראת Haya levy, שרצתה לדעת איך אומרים עתיד בערבית.
אז מילת היום היא –
מֻסְתַקְבַּל مُسْتَقْبَل – עתיד
בעבר התפרסם אצלנו הפוסט הבא:
מילת היום מופיעה לבקשתו של הקורא Edov Toren, שכתב לנו:
“אני מציע לכתוב על המילים קְבַּאל قبال / مقبيل (בחיפה)
שמשמעותן כידוע מוּל (בנוסף ל- קֻדַּאם قدّام)
והמילה תמורה – מֻקַאבֶּל مقابل
ברור לי שיש כאן קשר לשוני / לוגי שהרי כאשר אתה משלם אתה נותן תמורה במקביל למשהו שקיבלת.
תודה”.
אז מילת היום היא –
מֻקַאבַּלֶה مُقَابَلة וברבים מֻקַאבַּלַאת مُقَابَلات – ריאיון; פגישה
תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k נחצית-גרונית (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.
השורש הערבי ק.ב.ל הוא אחד הנפוצים ביותר בערבית, ולמרות שממש רציתי לצמצם את הרשימה היום, לא יכולתי באמת.
הוא עוסק בקבלה (מסוגים שונים), בפגישות ועוד, והוא מקביל (…) לשורש העברי הזהה לו, ק.ב.ל.
אז הנה עיקרי מופעיו:
* הפועל קִבֶּל قبل במדוברת, קַבִּלַ قَبِلَ בספרותית, בבניין הראשון – קיבל, הסכים; היה מוכן ל-; ציית
* הפועל הספרותי קַבַּלַ قَبَلَ גם בבניין הראשון אך במשקל אחר – בא, הגיע, התקרב
* קַאבִּל قابِل, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – ניתן ל-, ראוי, מתאים. קַאבִּל לִלִאחְתִרַאק قابل للاحتراق – (חומר) דליק
* קַאבִּלַה قابلة – מיילדת (מיל’: מקבלת [את התינוק])
* קַאבִּלִיַּה قابليّة – יכולת, אפשרות, נכונות; נטייה
* מַקְבּּוּל مقبول, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מתקבל, נאות, הולם; מוסכם, מקובל; תקין; אדם סימפטי, חביב, נעים הליכות
* מַקְבּוּל מִנַּכּ مقبول منّك – תודה לך (על דבר-מה שנתת. מיל’: מקובל, מתקבל); אין דבר, אני סולח לך (נאמר בסלחנות על קללה שנאמרה לאומר)
* עַ’יְר מַקבול غير مقبول (ספרותית), מִש מקבול مش مقبول (מדוברת) – לא מתקבל, לא יעלה על הדעת
* שַחְ’ץ עַ’יְר מקבול شخص غير مقبول – פרסונה נון גרטה, אישיות בלתי רצויה
* חַגּ’ מַקבול حجّ مقبول – מי ייתן שהעלייה לרגל שלכ/ם תתקבל (ברכה למי שחוזר מהעלייה לרגל)
* צִיַאם / צַוְם מַקְבּוּל صيام / صوم مقبول – ברכה בחודש רמדאן: שהצום שלך יתקבל (על ידי אללה)
* מקבול סִיַאסִיַּן مقبول سياسيًّا – פוליטיקלי קורקט, PC, תקין פוליטית
* כתבה לנו בהקשר עידית בר: כשנולדות הרבה בנות במשפחה ורוצים להביע את מורת הרוח מכך קוראים לבנות בכל מיני שמות… אחד מהם הוא מקבולה مقبولة…
* קִבְּלַה قِبلة, צורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – צד, כיוון. קִבְּלִיּ قبليّ – דרומי
* אַלְקִבְּלַה القبلة – כיוון התפילה באסלאם, לכיוון הכעבה שבעיר מכה
* קַבּוּל قَبول, צורת שם פעולה נוספת של הבניין – הסכמה, רצון, נכונות
* קֻבּוּל قُبول, כנ”ל – הסכמה, קבלה (פיזית, למשל למוסד לימודי)
* סַאעַאתֶ אלְקֻבּוּל ساعات القبول – שעות קבלת הקהל
* הפועל קַבַּّל قبّل בבניין השני – הלך או פנה דרומה, לכיוון ה- קִבְּלַה; בספרותית גם: נישק
* תַקְבִּיל تقبيل, שם הפעולה של הבניין – הליכה לכיוון דרום או הקבלה; נישוק
* מֻקַבִּّלַאת مقبِّلات, בצורת הבינוני הפועל רבות של הבניין – מְתַאֲבְנים, אפטייזרס
* קֻבְּלַה قُبلة, צורת שם פעולה נוספת, על דרך הבניין הראשון דווקא – נשיקה (ספרותית)
* הפועל קַאבַּל قابل בבניין השלישי – פגש את-, נפגש עם-; התייצב מול-
* מֻקַאבִּל مقابِل, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – מול, בצד שכנגד
* בִּאלְמֻקַאבִּל بالمقابل – בתגובה לכך, לעומת זאת; בתמורה ל-
* מֻקַאבַּלֶה مقابلة בצורת שם הפעולה של הבניין, היא מילת היום – פגישה, מפגש; תור לרופא; כינוס
* מֻקַאבַּלֶה צַחַפִיֶּה مقابلة صحفيّة – ריאיון עיתונאי
* הפועל הספרותי אַקְבַּלַ أقبل בבניין הרביעי – בא, התקדם; התחיל ב-
* אִקְבַּאל إقبال, שם הפעולה של הבניין – שפע, רווחה; נהירה
* מֻקְבִּל مقبِل, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – בא, מגיע; קרוב. אֶלְאֻסְבּוּעֶ אלְמֻקְבֶּל الأسبوع المقبل – השבוע הבא
* הפועל תַקַבַּّל تقبّل בבניין החמישי – קיבל, הסכים; האל נענה לבקשות האנשים
* תַקַבַּّלַ אללָּהֻ דַעַוַאתִכֻּם تقبّل الله دعواتكم – שאללה ייענה לתפילותיכם/בקשותיכם
* הפועל תַקַאבַּלוּא تقابلوا בבניין השישי – נפגשו אלו עם אלו
* הפועל אִסְתַקְבַּל استقبل בבניין העשירי – קיבל את פני-, פגש פנים אל פנים
* אסתקבאל استقبال, צורת שם הפעולה של הבניין – קבלה (הפעולה), קבלת פנים; קליטה (במכשיר אלקטרוני)
* אַלְמֻסְתַקְבַּל المستقبل, צורת הבינוני הפעול של הבניין – העתיד
* מֻסְתַקְבַּלִיַּה مستقبليّة – עתידנות; חיזוי העתיד
* קַבֶּל قبل – לפני (מילת יחס)
* קַבֶּל מַא- قبل ما – לפני ש-
* קַבְּלַן قبلاً – מראש, לפני כן
* קַבֶּל שְוַי قبل شوي – לפני זמן קצר
* קַבֶּל כֻּלּ שִי قبل كلّ شي – לפני הכל, קודם כל
* מִן קַבְּלִ (ספרותית) من قَبلِ – קודם לכן; לשעבר
* מִן קִבַּלִ (ספרותית) من قِبلِ – מטעם; מאצל-; על ידי-
* מִן קַבְּלֻ (ספרותית) من قَبْلُ – לפני כן, בעבר
* קֻבַּאל قبال בספרותית: התחלה, ראשית
* קְבַּאל, قبال במדוברת: מול, לפני- (מילות יחס). השוו בעברית: קֳבָל עַם וְעֵדָה (כלומר מול העם והעדה, באופן פומבי)
* קֻבַּיְל قُبَيْل, בספרותית, במשקל ההקטנה – זמן קצר לפני-
* קַבִּיל قبيل וברבים קֻבַּלַאא’ قبلاء – סוג, מין, צורה; עָרֵב, אחראי; בן זוג (נדיר). מִן הַדַ’א אלְקַבִּיל من هذا القبيل – מסוג זה
* קַבִּילֶה قبيلة וברבים קַבַּאאֶל قبائل – שבט
* קַבְּלַאן قبلان – מסכים
אַלְקֻדְס אוּלַא אלַקִבְּלַתַיְן וּתַ’אלֶתֶ’ אלְחַרַמַיְן القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين – ירושלים היא הראשונה מבין שני כיווני התפילה (בראשית האסלאם כיוון התפילה היה ירושלים, כמו ביהדות) והשלישית מבין שני המקומות הקדושים (כן, ניסוח מעט מוזר. אחרי הכעבה במכה ומסגד הנביא בעיר מדינה)
יש גורסים שמהשורש נוצרה גם המילה המדוברת עקבאל:
 
* עַקְבַּאל! عقبال – כה לחי! מי ייתן שתזכה לראות (דברים טובים)
* עַקְבַּאל מַא عقبال ما – עד ש-
* עַקְבַּאל עִנְדַכּ عقبال عندك – בקרוב אצלך!
* עַקְבַּאל אל 120 عقبال ال 120 – עד 120! (ברכה שהושאלה לערבית ככה”נ מעברית)
* עֻקְבאל 100 סַנֶה! عقبال 100 سنة – עד 100! (אצל הערבים לא מאחלים, בעיקרון, עד 120. הברכה “עד 120 שנה” היא ברכה יהודית)
* עקבַּאלֶ אלְפַרְחַה אֶלְכְּבִּירֶה عقبال الفرحة الكبيرة – ברכה למאורסים: בקרוב בשמחה הגדולה, היא החתונה
 
אולם זה אינו נכון:
 
* עֻקְבַּא عقبى – העולם הבא; סוף, סיום, קץ; גמול, פיצוי
* אַלְעֻקְבַּא לַכַּ! العقبى لك – בקרוב אצלך, וזהו מקור הביטוי במדוברת
 
=-=-=-=
מבין עשרות (אם לא מאות) פתגמים עם השורש הזה בחרתי את:
אֻחְ’טֹבּ לַבִּנְתַכּ קַבֶּל מַא תֻחְ’טֹבּ לַאִבְּנַכּ اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك – דאג לאירוסיה של בתך לפני אלו של בנך
פתגם נוסף שמוכיח את הגישה השוביניסטית-פטריארכלית של החברה הערבית (וממש, אבל ממש, לא רק שלה)
והקורא מיכה חנונה הוסיף:
כֻּלּ קַבִּילֶה וּאִלְהַא הַבִּילֶה كلّ قبيلة وإلها هبيلة – לכל שבט יש הכבשה השחורה שלו (מילולית כל שבט ויש לו האהבלים שלו)
בתמונה: הסרט “בחזרה לעתיד”
זה היה הפוסט ה- 1,398 שלנו.
שיהיה יום נהדר,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x