תגובה ברשת

תגובה ברשת
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות עצם (מופשטים)Leave a Comment on תגובה ברשת

תגובה ברשת

תגובה ברשת

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתה של הקוראת Haya Levy, שכתבה לנו:
“המילה “תעליק” פירושה השעיה, כך לפי אהוד יערי, בעקבות הפרת הסכם החזרת החטופים (25.11.23)”.
אז מילת היום היא –
תַעְלִיק تَعْلِيق – תליה; נעילה; דחיה, אי-הכרעה, השעיה; מתלה; הערת שוליים; פירוש, פרשנות, הסברה; ביקורת; תגובה (ברשתות החברתיות, טוקבק), כתובית בסרטון
לשמיעה: https://on.soundcloud.com/ECWHp
תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ- k גרונית, לעיתים נהגית בנחציות (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.
בעבר פרסמנו את הדברים הבאים:
מילת היום מופיעה בזכותה של ימאמה שלנו.
אז מילת היום היא –
עַלִיק عَلِيق – עשב (כמאכל בהמות), מספוא
לשמיעה:

לפני מספר שבועות שאלתי את ימאמה למה היא טרם שלחה לנו את ההקלטות שלה. תשובתה הייתה:
צבאח אלפל ואלקרנפל ואליאסמין. כנת ענד אהלי אאחר אלאסבוע. כנו עשאן הכי נסית אסג’ל. בִּילְהִי אלֶחְמַאר עַן עַלִיקֹה
صباح الفل والقرنفل والياسمين. كنت عند اهلي اخر الأسبوع. كنو عشان هيك نسيت أسجل. بيلهي الحمار عن عليقه ????????????
בוקר אור (מיל’: בוקר של יסמין, ציפורן [הצמח] ויסמין [מילה נוספת ליסמין]). הייתי אצל ההורים שלי בסוף השבוע. לכן שכחתי להקליט. דעתי הוסחה (מיל’: הוא הסיח את דעתו של החמור כך שאפילו את העשב שלו הוא לא אכל)
והוסיפה אח”כ בהקלטה:
וגם בצורת הפנייה הישירה: אִנְתֶ בְּתִלְהִי אלחמאר ען עליקה – אתה מסיח את דעתו של מישהו מעשייה של משהו דחוף וחשוב יותר (מיל’: אתה מסיח את דעתו של החמור מהעשב)
(התרגום שלי. שָלֵו)
גרסאות נוספות לפתגם:
בִּילַהִּי אלְכֻּרּ עַן עַלִיקוֹ بيلهّي الكرّ عن عليقو (השוני בהשוואה למה שימאמה כתבה הוא השימוש במילה כר – עיר, חמור קטן)
בִּילַהִּי אלֶחְמַאר עַן עליקה بيلهّي الحمار عن عليقه (כאן השוני בהשוואה למה שימאמה כתבה הוא בבניין הפועל)
והכוונה: האדם כל כך נהנה בעיסוקו ממש כמו חמור שהצליחו להסיח את דעתו מאכילת העשב. עד כדי כך רמת הסחת הדעת הייתה גבוהה…
=-=-=-=
השורש הערבי ע.ל.ק הוא שורש נפוץ מאוד, שעוסק בקשרים מכל סוג, בתלייה ובהדבקה, ביחסים (בין אישיים) וגם בעלוקות.
בעברית הוא מופיע בעלוקה ובפועל שנגזר ממנה, התעלק (שכן מי שמתעלק נצמד ונדבק כמו עלוקה).
* הפועל הספרותי עַלִקַ عَلِقَ בבניין הראשון – היה תלוי ב-, דבק ב-; נלכד ב-; נאחז ב-, היה כרוך אחרי-, אהב אהבה עזה. במדוברת, עִלֶק: היה תקוע, נתקע, הסתבך
* הפועל הספרותי עַלַקַ عَلَقَ גם בבניין הראשון אך במשקל אחר – מצץ את האצבע; קילל (לא בשימוש)
* עַאלֶק عالق, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – תלוי, תלוי ועומד, בלתי פתור; תקוע
* קַצִ’יַּה עַאלְקַה قضيّة عالقة – בעיה תלויה ועומדת, ללא פתרון
* הפועל עַלַּק علّق בבניין השני – תלה את-, הדביק (כרוזים); תלה (תקווה), ייחס (חשיבות), ייחס את- ל-; השאיר תלוי ועומד; השעה, דחה, עיכב; פירש, העיר בשוליים; הגיב (ברשתות החברתיות); הדליק, הצית; גרם לקטטה, סכסך; האכיל בהמה במספוא
* עַלַּקַ אַאמַאלַן علّق آمالًا – תלה תקוות
* עַלַּקַ אַהַמִּיַּה علّق أهمّيّة – ייחס חשיבות
* תַעְלִיק تعليق וגם ביחידה תַעְלִיקַה تعليقة, וברבים תַעְלִיקַאת تعليقات או תַעַאלִיק تعاليق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – תליה; נעילה; דחיה, אי-הכרעה, השעיה; מתלה; הערת שוליים; פירוש, פרשנות, הסברה; ביקורת; תגובה (ברשתות החברתיות, טוקבק), כתובית בסרטון
* בִּדוּן תַעְלִיק بدون تعليق – ללא מילים (בתמונות ובקריקטורות)
* מֻעַלֶּק معلِّق, בצורת הבינוני הפועל של הבניין – פרשן (מדיני, צבאי וכו’)
* מֻעַלַּק معلَّق, בצורת הבינוני הפעול – תלוי; תלוי ועומד; מותנה, על תנאי; מושעה
* מֻעַלַּקַה معلَّقة, בנקבה – אישה שבעלה עזב אותה אך לא גירש אותה כדין ולכן אינה יכולה להינשא לאחר; עגונה
* אַלְגַ’נַאאֶנֶ אלְמֻעַלַּקַה الجنائن المعلّقة – הגנים התלויים
* אַלְמֻעַלַּקַאת المعلّقات – מיל’: התלויות. הכוונה לאוסף השירים שהאגדה מספרת עליהם שהיו תלויים בכעבה, אולם זו כנראה רק אגדה. מדובר בשבע קצידות שנחשבות למיטב השירה הג’אהלית (טרום-האסלאם)
* כֵּאבֶּל מֻעַלַּק كابل معلّق – כבל עילי
* גִ’סְר/כֻּבְּרִי מֻעַלַּק جسر/كبري معلّق – גשר תלוי
* עַקְד מֻעַלַּק عقد معلّق – חוזה על תנאי
* הפועל הספרותי אַעְלַקַ أعلق בבניין הרביעי – תלה את- על-; חיבר לגוף עלוקה
* הפועל תְעַלַּק تعلّق בבניין החמישי – היה תלוי על-; היה קשור או מחובר ל-, נאחז ב-; היה קשור/נוגע ל- (מבחינה עניינית, ברמה המטאפורית של קשירה)
* פִימַא יַתַעַלַּקֻ בִּ- فيما يتعلّق ب- – במה שנוגע/קשור ל-
* מֻתַעַלִּק متعلّق, בצורת הבינוני הפועל – קשור ב-, שייך ל-, נוגע ל-
* מֻתַעַלִּקַאת متعلّقات, בצורת הבינוני פועל רבות – דברים הנוגעים או השייכים ל-; עניינים תלויים ועומדים; סמכויות; חפצים, ציוד; אביזרים
* עַלַק علق – דם קרוש; שמה של הסורה ה- 96 בקוראן
* עַלַקַה علَقة וברבים עַלַקַאת علقات, או בצורת השם הקיבוצי עַלַק علق – עלוקה
* עַלְקַה علْقة – מכה, מלקה, הלקאה
* עַלַאקַה علاقة וברבים עַלַאקַאת علاقات – קשר (מטאפורי); יחס (רגשי), זיקה; תלות; רעות, אהבה; פרנסה
* צַאחֶבֶּ אלְעַלַאקַה صاحب العلاقة – הנוגע בעניין
* דַ’ווּ אלְעַלַאקַה ذوو العلاقة – בעלי העניין, הנוגעים בדבר
* עַלַאקַתֶ אלְחַסַבּ וַאלנַּסַבּ علاقة الحسب والنّسب – קשרי יוחסין, קרבת דם
* אַלְעַלַאקַאתֶ אלְעַאמַּה العلاقات العامّة – יחסי ציבור (מיל’: היחסים הכלליים)
* תַוְתִ’יקֶ/תַוְטִיד אלְעַלַאקַאת توثيق/توثيق العلاقات – הידוק היחסים
* תַוַתַּרַתֶ אלְעַלַאקַאת توترت العلاقات – היחסים נמתחו, הגיעו לכדי מתיחות
* קַטְעֶ אלְעַלַאקַאת قطع العلاقات – ניתוק היחסים
* עַלַאקַאת אִגְ’תִמַאעִיַּה علاقات اجتماعيّة – קשרים חברתיים
* עַלַאקַאת דַוְלִיַּה/דִבְּלוּמַאסִיַּה علاقات دوليّة/دبلوماسيّة – יחסים בינלאומיים/דיפלומטיים
* עַלַאקַאת דַאחִ’לִיַּה علاقات داخليّة – יחסי גומלין, קשר/זיקה הדדי/ת (מיל’: יחסים פנימיים)
* עַלַאקַאת תֻ’נַאאִיַּה علاقات ثنائيّة – יחסים דו-צדדיים, בילטראליים
* עַלַאקַאת מֻתַעַדִּדַתֶ אלְאַטְרַאף علاقات متعدّدة الأطراف – יחסים רב-צדדיים
* עַלַאקַאת תִגַ’ארִיַּה علاقات تجاريّة – יחסי מסחר
* עַלַאקַאת גִ’נְסִיַּה علاقات جنسيّة – יחסי מין
* עַלַּאקַה علّاقة, במשקל בעלות המלאכה, וברבים עַלַּאקַאת علّاقات – קולב
* עַלִיקַה عليقة – שק האבסה לבהמה
* עִלְק عِلق (במצרים) – גבר נשי, הומוסקסואל
* עַלוּק علوق – מי שנדבק לאחרים; אישה שאוהבת רק את בעלה
* עַוַאלֶק عوالق – פלנקטון
* מִעְלַאק مِعلاق – לשון שנונה; מתלה
* מַא בִּעַלֶּק עַלַא צֻרְמַאיְתִי/רִגְ’לִי ما بعلّق على صرمايتي/رجلي – זה לא מזיז לי, אני לא “שם” על זה (מיל’: זה לא נתלה על הנעל/הרגל שלי)
* אִלְמַנְחוּס מַנְחוּס וַלוּ עַלַּקוּ(א) פִי טִיזֹה פַאנוּס المنحوس منحوس ولو علّقوا في طيزه فانوس – שום דבר לא יעזור לחסר המזל (מיל’: חסר המזל [יישאר] חסר מזל גם אם יתלו על התחת שלו פנס)
כותב הקורא אושרי כהן:
יש גם את משל: מות יא חמאר למא יג’יכ אלעליק موت يا حمار لما يجيك العليق בכוונה של הדבר לא יקרה, החמור ימות טרם הגעת העשב / המספוא, בסלנג -חפש אותו בסיבוב. הדבר לא יקרה.
מתקשר גם למשל: שהמלך ימות, או שאני אמות או שהחמור ימות.
הוסיף הקורא יאיר גולד:
לדעתי במקרים של נתפס, נתקע [מכשיר] ישתמשו בבניין השני: אֶלְגִ’הַאז עַמ בִּיעַלֶּק – המכשיר נתקע.
לגבי אנשים/חי ישתמשו בבניין הראשון: עְלִקֶת פִי אלסֵּיר – נתקעתי בתנועה בכביש.
קשר נוסף למגוון: עלאקה עַאטִפִיַּה علاقة عاطفيّة – קשר רומנטי.
הקורא איתמר בבאי שאל:
מה עם פינת “האם ביקרתם בעליקה?”
הו, מצוין. אז קבלו:
“עַלֵיקָה הוא כפר סורי עזוב הממוקם במרכז רמת הגולן, לצד כביש קוניטרה – גשר בנות יעקב (כביש 91), בסמוך לתחילתו של נחל גילבון. בכפר התגוררו בעיקר תושבים ממוצא טורקמני בדומה לכפרים נוספים באזור (בהם כפר נפח). השם “עליקה” משמעו בערבית מין של שיח הפטל, הנפוץ באזור הכפר משום הנחלים והמעיין באזור. […]” (ויקיפדיה)
זה היה הפוסט ה- 2,293 שלנו.
שיהיה יום מצוין ושבוע טוב,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x