הסכם

הסכם
פעלים שמות עצם (מוחשיים) שמות עצם (מופשטים) שמות פעולה תרבותLeave a Comment on הסכם

הסכם

הסכם

פורסם לראשונה ב- 6.9.21

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה לבקשתו של הקורא Edov Toren, שכתב לנו:
“ראה בבקשה את הטקסט הלקוח מספרו של אלי אבידר “התהום”:
“… אש”ף רואה בהסכם אוסלו דרך להשגת “אתפאקיה” […]
מי שאינו בקי ברזי השיח הערבי עשוי היה להתקשות להבין מה הסעיר אותי כל כך. הרי “אתפאק סלאם” הוא “הסכם שלום”, ומה כבר ההבדל בין “אתפאקיה” ל”אתפאק סלאם”?
אבל כמי שדובר את השפה הערבית מבית ורגיש למשמעות הגדולה הטמונה בדקויות אלה, ידעתי שמשמעות המילה “אתפאקיה” היא “הסכמון”, הסכם מדרגה פחות מחייבת, ולא הסכם של ממש. […]”
זה עורר ספק ודיון. התייעתי עם מר אדואר חדאד וגם עם אבשלום פרג’ון. שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד נחשבים בעיני לטובי המומחים. הנה ההסבר… אולי שווה פוסט… וגם מה דעתך?
על כל פנים הנה סיכום של ההסבר שקיבלתי:
אתפאקיה اتفاقية היא מילה רשמית יותר, כלומר הסכם או חוזה כמו כריתת הסכם בין מדינות.
לדוגמה: وقّع على اتّفاقيّة السّلام مع مصر سنة ١٩٧٩.
לא היו משתמשים ב- אתפאק אלסלאם اتفاق السلام.
אתפאק اتفاق זה כמו הסכמה: بيني وبين ايدوف في اتفاق כלומר הגענו להסכמה אבל לאו דווקא חתמנו הסכם.
ההבדל הוא כמו:
יש ביננו הסכמה.
לעומת הסכם שהוא יותר רשמי.
למילה اتفاقية יש משמעות רשמית של חתימה על מסמך כמו הסכם בעברית לעומת הסכמה בערבית اتفاق.
חשדתי שיש טעות בספר ולכן התייעצתי קודם כל עם אדואר חדאד (מורה לעברית ועברית ובעל ידע נרחב בשתי השפות). לאחר שהוא הסביר לי רשמתי את הסיכום ששלחתי לך. שלחתי את הסיכום הנ”ל לאבשלום (לא צריך להרבות בסופרלטיבים לגבי הידע שלו…) והוא אישר שזה מדויק”.
אז מילת היום היא –
אִתִּפַאק اِتِّفَاق וברבים אִתִּפַאקַאת اِتِّفَاقات – הסכם; חוזה; הסכמה, הבנה הדדית, “כימיה” בין אנשים; תיאום; מקרה
לשמיעה:

אִתִּפַאקִיַּה اِتِّفَاقيّة וברבים אִתִּפַאקִיַאת اِتِّفَاقيّات – הסכם; חוזה; ברית
תזכורת: האות הערבית קאף ق נהגית בספרותית כ-k גרונית (אות לועזית ש”תשקף” את הצליל טוב יותר: q), ברוב הכפרים כ- k רגילה, בערים כאלף ובקרב הבדואים – כגימל.
השורש הערבי ו.פ.ק (בגזרת פ”ו) עוסק בהתאמות, תיאומים, הסכמות, הסכמים והצלחה אלוהית.
הוא נפוץ ושימושי ביותר ואלו עיקרי מופעיו:
* הפועל הספרותי וַפִקַ وَفِقَ בבניין הראשון – מצא את- למתאים והולם; היה מתאים, הולם
* וַפְק או וִפְק وفْق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – התאמה, הסכמה; יחסי שלום
* וִפְקַ- وِفْقَ- או: וִפְקַן לִ- وِفقًا ل- – לפי-, בהתאם ל-
* וִפְקַ אלְאַצְל وفق الأصل – בהתאם למקור
* הפועל וַפַّקַ وفّق בבניין השני – (אללה) הצליח את דרכו של-; (אללה) נתן הצלחה, הדריך את- ל-; פישר, תיאם בין-; השכין שלום בין-
* וַפַّקַכַּ אללָּה وفّقك الله, בספרותית, אַללָּה יְוַפְّקַכּ الله يوفّقك, במדוברת – שהאל יצליח דרכך; בהצלחה; תהיה בריא; עשה לי טובה! (בתרגום חופשי; בנימה מבקשת ונעימה)
* תַוְפִיק توفيق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הצלחה (שהושגה בזכות האל); מזל טוב; רווחה; התפשרות, פשרה; תיאום; שם פרטי
* רוּח תַוְפִיקִיַּה روح توفيقيّة – אווירת התפשרות
* סִיַאסַתֶ אלתַּוְפִיק سياسة التّوفيق – חיים יחד בשלום, דטנט (מיל’: מדיניות של פשרה)
* מֻוַפַّק موفّق, במדוברת מוֹפַّק, בצורת הבינוני הפעול של הבניין – מוצלח, מצליח (בזכות האל), בר מזל; שם פרטי
* סַפְרַה/רִחְלֶה מְוַפַّקַה! سفرة/رحلة موفّقة – נסיעה טובה!
* הפועל וַאפַק עַלַא- وافق على- בבניין השלישי – הסכים עם- על-, הסכים ל-; אישר את-; התאים, תאם, הלם את-
* מֻוַאפַקַה موافقة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הסכמה, אישור; התאמה
* מֻוַאפַקַה צִ’מְנִיַּה موافقة ضمنيّة – הסכם במשתמע, הסכם שבשתיקה
* מואפקה מַשְרוּטַה موافقة مشروطة – הסכם על תנאי
* וִפַאק وفاق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – הסכם, הסכמה; אחווה, הרמוניה; פיוס
* מֻוַאפֶק موافق, בצורת הבינוני הפועל – מסכים; מתאים; (תאריך, יום) חל ב-, מקביל ל-
* הפועל תַוַפַّק توفّق בבניין החמישי – הצליח (בזכות האל)
* הפועל תַוַאפַק מַעַ- توافق مع- בבניין השישי – התאים, השתלב. ברבים: הסכימו ביניהם
* תַוַאפֻק توافُق, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – התאמה, תיאום; הסכמה, הסכם; הסדרה, הרמוניה; מקריות, צירוף מקרים
* חַלּ תַוַאפֻקִיּ حلّ توافقيّ – פתרון מוסכם
* תַוַאפֻקִיַּה توافقيّة – התאמה, תיאום
* מֻתַוַאפֶק متوافق, בצורת הבינוני הפועל – מסכים; מתאים; חל ב-, מקביל ל-
* הפועל אִתַּפַק עַלַא- اتّفق على- בבניין השמיני, שמילת היום היא צורת שם הפעולה שלו – הסכים עם-, הגיע להסכמה; קרה המקרה ש-
* אִתִּפַאקַן اِتِّفَاقًا – במקרה
* מֻתַּפַק (עַלַיְהִ) متفّق (عليه), בצורת הבינוני הפעול – מוסכם, מתואם, מקובל
סוגי אתפאק נפוצים:
* אִתִּפַאק אִטַאר اتّفاق إطار – הסכם מסגרת
* אִתִּפַאק שַרַף اتّفاق شرف – הסכם ג’נטלמני, הסכם של כבוד
* אִתִּפַאק מַבַּאדֶא’ اتّفاق مبادئ – הסכם עקרונות
* אִתִּפַאק וֻדִּיּ اتّفاق ودّيّ – הסכם ידידותי
* אִתִּפַאק חֻבִּיּ اتّفاق حبّيّ – הסכם בלתי חתום, ג’נטלמני (מיל’: הסכם של אהבה)
* אִתִּפַאק תִגַ’ארִיּ اتّفاق تجاريّ – הסכם מסחרי
* אִתִּפַאק תַפַאהֻם בַּיְן טַרַפַיְן اتّفاق تفاهم بين طرفين – הסכם הבנות בין שני צדדים
* אִתִּפַאק תַאםּ اتّفاق تامّ – הסכמה כללית
* אִתִּפַאקֶ אלְאַארַאא’ اتّفاق الآراء – תמימות דעים, הסכמה כללית
* אִתִּפַאקֶ/תַוַארֻדֶ אלְאַפְכַּאר/אלחַ’וַאטֶר اتّفاق/توارُد الأفكار/الخواطر – אחת הדרכים להגיד טלפתיה (מיל’: תיאום המחשבות)
סוגי אתפאקיה נפוצים:
* אִתִּפַאקִיַּת אֻג’וּר اتّفاقيّة أجور – הסכם שכר
* אִתִּפַאקִיַּת תַוְאַמַה اتّفاقيّة توأمة/توءمة או תַוְאַמַת מֻדֻן توأمة مدن – (הסכם, ברית) ערים תאומות
* אִתִּפַאקִיַּת שַרַף اتّفاقيّة شرف – הסכם ג’נטלמני, הסכם של כבוד
=-=-=
תכנים שהופיעו אצלנו בעבר ומתקשרים לפוסט היום:
השורש נ.ג’.ח. עוסק בהצלחות של בני אדם.
הצלחה אלוהית, כזו שאלוהים מרעיף על בני אדם, תופיע בשורש ו.פ.ק (תַוְפִיק – הצלחה אלוהית, הצלחה אנושית בזכותו של אלוהים).
נג’אח הוא גם שם של בחורה,
בעוד ש- תַוְפִיק توفيق הוא שם של גבר.
מבחנים בעולם הערבי לרוב מסתיימים באיחול הבא לנבחנים:
באלנג’אח ואלתופיק بالنّجاح والتّوفيق
שיהיה בהצלחה (שלכם, האנושית, עם) הצלחה אלוהית
* נַסְאַל אַללָּה אלתַּוְפִיק וּאלנַּגַ’אח نسأل الله التّوفيق والنّجاح – אנו מבקשים מאללה הצלחה (אלוהית) והצלחה (אנושית)
=-=-=
תַוְפִיק מוחמד חוסין טיראווי (בערבית: توفيق محمّد حسين الطّيراوي, תעתיק מדויק: תופיק מחמד חסין אלטיראוי; נולד ב־15 בנובמבר 1948) הידוע בשם אבו חסֵין, הוא לשעבר ראש מנגנון המודיעין הכללי של הרשות ויועץ ביטחוני ליו”ר הרשות, אבו מאזן, על תקן שר. [דרגתו לִוַאא’, דרגה המקבילה לאלוף. שָלֵו].
הזמרת סַמִירַה תַוְפִיק سميرة توفيق.
תופיק, ילידת 35′, היא זמרת לבנונית ששרה בעיקר בניב הבדואי. מיטב המשוררים והמלחינים הלבנונים, הסורים והירדנים כתבו לה, והיא אף השתתפה כשחקנית במספר סרטים.
=-=-=
תוספות חדשות:
מְוַפַק טַרִיף (ערבית: موفّق طريف; נולד ב-1963) הוא המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל.
מְוַפַק עַלַּאף موفّق علّاف היה שגריר סוריה בארה”ב ועמד בראש המשלחת הסורית למו”מ מול ישראל בוועידת מדריד (1991).
לִוַאא’ (דרגה מקבילה לאלוף) מוֹפַק כּוֹכַּש اللّواء موفّق كوكش היה אחד מטייסי הקרב המפורסמים של סוריה, ונחשב גיבור בארצו.
=-=-=-=-=
יופי. אבל מה עם שאלתו של אידוב?
אני מעולם לא הייתי מודע לשוני מהותי בין אתפאק ל- אתפאקיה. כבר ממה שעולה בחומר שליקטתי עבור הפוסט רואים שאין שוני כלשהו בשימוש הרב והמגוון בשני המונחים הדומים-שונים.
בואו נצא למסע חקירות סטטיסטיות בכלי הנפלא שנקרא גוגל:
הצירוף-
אתפאק סלאם (הסכם שלום) מופיע כ- 970,000 פעמים
אתפאקיה סלאם כ- 320,000 פעמים
הצירוף-
אתפאק אלסלאם בין מצר ואסראאיל (הסכם השלום בין מצרים לישראל) מופיע כ- 6,700 פעמים
אתפאקית אלסלאם בין מצר ואסראאיל כ- 13,000 פעמים
הצירוף-
אתפאק אוסלו (הסכם אוסלו) מופיע כ- 126,000 פעמים
אתפאקית אוסלו כ- 51,000 פעמים
הצירוף-
אתפאק ואדי ערבה (הסכם מסוף ערבה, הוא הסכם השלום בין ישראל לירדן) מופיע כ- 7,700 פעמים
אתפאקית ואדי ערבה כ- 56,600 פעמים
ואני שואל: האם ניתן להגיע להכרעה כלשהי באשר לשוני בין המונחים? כולם הסכמי שלום, בשלושה מהם מדובר בהסכמים רשמיים מול ועם ישראל.
צעד אחרון – בדיקת הגדרת המונחים במילון ערבי-ערבי (אלמעאני):
אתפאק: ברית, חוזה או הסכמה; חוזה בין שני צדדים או יותר. במישור הבינלאומי: הסכם הדדי בין מדינות לשם ישוב סכסוך
אתפאקיה: הסכם (אתפאק) מחייב, לרוב בינלאומי, שהוא חוקי, כתוב וחתום, וכולל סעיפים שעל כולם הסכימו הצדדים; מסמך הבנות רשמי בין צדדים, שתקף רק אם הוא חלק מחוזה
=-=-=
ובכן, אני אינני רואה שום שוני מהותי, אם בכלל, בין המונחים.
זה היה הפוסט ה- 1,460 שלנו.
שיהיה יום מצוין,
שנה טובה ומאושרת וחג שמח לכל קוראינו ועוקבינו!
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x