השטן
אִסלאם שמות עצם (מופשטים) תרבותLeave a Comment on השטן

השטן

השטן

מרחבא
שלום לכולם,
מילת היום מופיעה בזכותו של חברי משה סלמון.
אז מילת היום היא –
אַלשַּיְטַאן أَلشَّيْطَان – השטן
משה שלח לי סרטון נוסף של יקיר הדף אשרף מצארוה.
הסרטון אינו מופיע בשום חשבון שלו ברשת החברתית (בעיה מוכרת אצל אשרף), אז הוא יעלה לפוסט זה פה בהמשך.
בדי אפהם שע’לה אנא: ליש למא תטפר, תקתל ובתטח’ ובתחרק, וחתא בתכפר או בתטלק אלמרה?
ליש? ליש מת’לן בתמזעש מית דולאר? ליש מת’לן תפתחש אלשבאכ, בתזת 4-5000 שיכל? ליש?
בתערף ליש? לאנה אנת למא בתבלש תעצב מין בישופכ מן בעיד? אלשיטאן. ביג’י ירכצ’ עליכ, ביפות פיכ. ביציר יחמי פיכ.
הסה הו שו הדפה? הו הדפה תצל לנתיג’ה סריעה ונתיג’ה מאלמה. פמש רח ירוח יקול לכ: אמזע מית דולאר. מא רח ידלכ ע אלמית דולאר.
רח דע’רי איש? תתפשש באלמרה. ובעד מא תטלקהא בתחס חאלכ ברדת, נזלת.
ליש? לאנה ביטלע מנכ אלשיטאן, ביקול לכ: “באי באי יא ע’אלי! נשופכ בג’הנם!”
פאנת הונה שו ביציבכ? ביאלכל אלנדם.
פאנא, יעני אלרסול עליה אלצלאה ואלסלאם קאל: בלע’וא עני לו באאיה.
אלרסול עליה אלצלאה ואלסלאם קאל: וציה לא תע’צ’ב.
بدّي أفهم شغلة أنا: ليش لمّا تطفر، تقتل وبتطخّ وبتحرق، وحتّى بتكفر أو بتطلّق المرة؟
ليش؟ ليش مثلًا بتمزعش مية دولار؟ ليش مثلًا تفتحش الشّبّاك، بتزتّ ٤-٥٠٠٠ شيكل؟ ليش؟
بتعرف ليش؟ لأنّه انت لمّا بتبلّش تعصّب، مين بيشوفك من بعيد؟ الشّيطان. بيجي يركض عليك، بيفوت فيك. بيصير يحمّي فيك.
هسّة هو شو هدفه؟ هو هدفه تصل لنتيجة سريعة ونتيجة مؤلمة. فمش رح يروح يقول لك: امزع مية دولار. ما رح يدلّك ع المية دولار.
رح دغري ايش؟ تتفشّش بالمرة. وبعد ما تطلّقها بتحسّ حالك بردت، نزلت.
ليش؟ لأنّه بيطلع منّك الشّيطان، بيقول لك: “باي باي يا غالي! نشوفك بجهنّم!”
فانت هونة شو بيصيبك؟ بيالكل النّدم.
فأنا، يعني الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: “بلّغوا عني لو بآية”.
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: “وصيّة لا تغضب”.
אני רוצה להבין דבר אחד: למה כשאתה מתעצבן, אתה הורג ויורה ושורף, ואפילו הופך לכופר או מגרש את אשתך?
למה? למה למשל אתה לא קורע (שטרות של) 100 דולר? למה למשל אתה לא פותח את החלון, וזורק החוצה 4-5000 שקל? למה?
אתה יודע למה? כי כשאתה מתחיל להתעצבן מי מביט בך מרחוק? השטן. הוא בא אליך בריצה, ונכנס לתוכך. הוא מחמם אותך.
ומה המטרה שלו? המטרה שלו היא שאתה תגיע לתוצאה מהירה וכואבת. הוא לא יגיד לך: “קרע 100 דולר”. הוא לא ינחה/יכוון אותך ל- 100 דולר.
מה הוא ישר יעשה? הוא יגרום לך להוציא את זעמך על האישה ולאחר שתגרש אותה תרגיש שאתה “מתקרר” ונרגע.
למה? כי יוצא ממך השטן, הוא אומר לך: “ביי ביי יקירי! נתראה בגיהינום!”
ומה קורה לך אז? החרטה אוכלת אותך.
שליח (האל) עליו התפילה והשלום אמר: “הודיעו/פרסמו בשמי ולו רק פסוק אחד”*.
שליח (האל) עליו התפילה והשלום אמר: “צוואתי היא – אל תתרגז”**.
(התמלול והתרגום שלי. שָלֵו)
* לנביא היה חשוב שהמאמינים יפיצו את דברי האל (המופיעים בקוראן) בכל דרך שהיא, אפילו יצטטו בשמו פסוק אחד בלבד, יהא אשר יהא, וזאת למען הציות לאל וכדי לנהוג לפי המצוות. “המעשים נקבעים לפי הכוונות שמאחוריהם”.
** הנביא הנחה את האנשים להימנע מכעס מלכתחילה, או להפחית אותו ולהחליפו בדרך ארץ, מתינות, כבוד, צנעה וכו’. אם האדם כבר כועס, עליו להתאמץ לזנוח את הכעס.
=-=-=-=-=
השורש הערבי ש.ט.נ עוסק בחסלים ובשטן.
מבחינה לשונית, שלא לדבר על מבחינה תרבותית ודתית, אפשר לדבר הרבה על המילה הזו בשפות השמיות, אבל הפעם בחרתי לא להאריך בנושא.
* הפועל שַטַנַ شَطَنَ בבניין הראשון – קשר בחבל; התרחק (לא בשימוש)
* הפועל אַשְטַנַ أشطن בבניין הרביעי – הרחיק (לא בשימוש)
* שַטַן شطن – חֶבֶל (לא בשימוש)
* שַיְטַאן شيطان וברבים שַיַאטִין شياطين – שטן, שד; רוח רעה; מפתה, מדיח, יצר הרע; בהשאלה: אדם שובב, שד משחת
* שַיְטַאנִיּ شيطانيّ – שטני, דמוני, מרושע; פראי; שובב
* אַעְמַאל שַיְטַאנִיַּה أعمال شيطانيّة – מעשים שטניים ואכזריים
* שיטאנֶ אלשַּאעֶר شيطان الشّاعر – המוזה של המשורר, השד ששם את השיר בפי המשורר
* בַּאעַ נַפְסַהֻ לִלשַּיטאן باع نفسه للشّيطان – מכר עצמו לשטן
* נַזַעַ עַנְהֻ שַיְטַאנַהֻ نزع عنه شيطانه – התנהג במתינות (מיל’: הסיר/הרחיק מעליו את השטן שלו)
* אַעוּדֻ’ בִּאללָּה מִנַ אלשַּיְטַאנִ אלרַּגִ’ים أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم – אני מבקש מחסה מהאל מהשטן המקולל; ישמרני הבורא מהשטן הארור. בתרגום חופשי: שלא נדע מצרות, השם ישמור
* אַללָּה יִקְטַע שַיְטַאנַכּ الله يقطع شيطانك או: אללה יְגַ’אזִי שיטאנכ الله يجازي شيطانك – “הרגת אותי”, “שתהיה בריא”, “גרמת לי לצחוק עכשיו” (קללה-לייט שנאמרת בחיבה, לרוב בעקבות מעשה שובבות. מיל’: שאלוהים יקטע/יעניש את השטן שלך)
* לַעַנַ אללָּהֻ אלשַּיְטַאן لعن الله الشّيطان – שאלוהים יקלל את השטן (אני מודה; מדובר בעניין הלכתי, לא באמת התעמקתי בו)
* פִי אֶלתַּאַנִּי אֶלסַּלַאמֶה וּפִי אלְעַגַ’לֶה אֶלנַּדַאמֶה في التّأنّي السّلامة وفي العجلة النّدامة (מיל’: במתינות ביטחון/בטיחות ובחיפזון חרטה). זו גרסה פחות מוכרת מאשר: אֶלְעַגַ’לֶה מִנֶּ אלשַּיְטַאן וּאֶלתַּאַנִּי מִנֶּ אלרַּחְמָן العجلة من الشّيطان والتّأنّي من الرّحمن – החיפזון מהשטן, והמתינות מהרחמן (אללה)
* אַללָּהֻמַּ אַחְ’זִיכּ יַא שַיְטַאן! اللّهُمَّ أخزيك يا شيطان! – אל תגרום לי להתפרץ עליך! “תחזיקו אותי!”, אני שניה לפני פיצוץ, הלוואי שהעצבים שלי לא יגברו עלי (מיל’: הו אלוהים, אני משפיל ומבזה את השטן! נאמר במטרה להרגעה עצמית ולהרגעת הזולת לפני שיהיה מאוחר מדי)
* אֶלשַּיְטַאן שַאטֶר الشّيطان شاطر – היזהר, אתה עלול לעשות מעשה פזיז; אל תהיה נמהר; אל תעשה משהו שאתה עלול להצטער עליו (מיל’: השטן פיקח)
* אַללָּה יִחְ’זִי אֶלשַּיְטַאן! الله يِخْزِي الشّيطان – לעזאזל! אל תגרום לי להתפרץ! (מיל’: שאלוהים יבייש את השטן. נאמר גם כשנזכרים במשהו)
* אִחְ’זִי אֶלשַּיְטַאן! اخزي الشّيطان – הישמר מרע, אל תיגרר למעשים רעים (מיל’: בייש את השטן!)
* אַלדִּמַאעֶ’ אלְכַּסוּל שֻעְ’ל לַלשַּיְטַאן الدّماغ الكسول شغل للشّيطان – מוחו של העצלן הוא מעשה שטן
* אַלנִּסְוַאן חַבַּאיֶלֶ אלשַּיְטַאן النّسوان حبايل الشّيطان – הנשים הן המלכודות / רשתות הציד של השטן (לא האמירה הכי פמיניסטית ששמעתם…)
* הפועל שַיְטַנַ شيطن על דרך הבניין השני, או תַשַיְטַנַ تشيطن על דרך החמישי, עם שורש מרובע תנייני – נעשה כמו שד; עשה מעשה שטן; היה שובב
* שַיְטַנַה شيطنة, בצורת שם הפעולה/מצדר של הבניין – שובבות, ליצנות
כתבה לנו ורה כהן בסו:
אללהם אנזע אלשיטאן מן ביותנא اللهم انزع الشيطان من بيوتنا???? – אלוהים, הסר את השטן מהבתים שלנו
שיטאן אלבחר شيطان البحر – דג מנטה. השם בא בגלל צורתו של הדג במים כמו שטן או רוח רפאים
שיטאן אלשעראא’ شيطان الشعراء – שטן/שד המשוררים. הסיבה לשם היא שכאשר השטן/שד נכנס לגוף המשורר הוא מעניק לו השראה
אאיאת שיטאניה ايات شيطانية פסוקי השטן, ספרו של של הסופר סלמאן רושדי
זרטת אלשיטאן / פסות אלשיטאן زرطة الشيطان/ فسوة الشيطان סופה (בסודאני) –
(נוד או פלוץ של השטן) ????????
בתמונה: Tartini’s Dream (1824) by Louis-Léopold Boilly
זה היה הפוסט ה- 2,145 שלנו.
שיהיה יום נהדר,
ימאמה, שלו ורני
מיזם ערביט הוא זוכה פרס “קרן שרוני” לשנת 2022.
זהו מיזם התנדבותי ללא מטרות רווח. טעינו במתן קרדיט לתמונה או פספסנו אותו? עדכנו אותנו כדי שנתקן.

🤞 הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

הרשמו לקבלת מילה יומית למייל

.אנחנו לא שולחים ספאם. קראו את מדיניות הפרטיות שלנו

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x